Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 161)

Exportar pàgines
Anunci en avaluació Esmenat en data: 14/10/19 • Universitat de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 17/09/19 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 38.016,53 €
Subministrament i instal·lació de tendals enrotllables exteriors i cortines interiors per la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona (CPV 39515100-6). Aquesta licitació no es divideix en lots atès que cal adquirir a un mateix proveïdor tot el material que ha de ser mantingut alhora i ha de tenir les mateixes característiques tècniques
Anunci en termini Data de publicació: 11/10/19 • Universitat de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 04/11/19 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 0,00 €
Concessió de serveis per a l'explotació del servei de cafeteria a les diferents àrees d'estudi de la Universitat de Girona. Contractació dividida en 5 lots: Lot 1: Cafeteria de l'àrea d'estudis de Ciències. Lot 2: Cafeteries de l'àrea d'estudis de Dret i Econòmiquees (edificis de la Facultat de Ciències Econòmiques i de la Facultat de Dret) Lot 3: Cafeteria de l'àrea d'estudis Tècnics Lot 4: Cafeteria de l'àrea d'estudis de la Salut Lot 5: Cafeteries de les àrees d'estudis de Lletres i Turisme (... [+]
Agregada Data de publicació: 10/10/19 • Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF)
Càrrega de Contractes menors
Adjudicada Data de publicació: 09/10/19 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 250.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 249.500,00 €
Subministrament i instal·lació de d'un espectròmetre de masses MALDI-TOF lineal i reflectró per a la Unitat d'Espectrometria de Masses dels Serveis Tècnics de Recerca de la Universitat de Girona (CPV 38433100-0). Actuació finançada per FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Agencia Estatal de Investigación / EQC2018-004422-P - Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Aquesta licitació no es divideix en lots, d'acord amb la justificació exposada pel respons... [+]
Anunci en avaluació Data de publicació: 27/09/19 • Universitat de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 14/10/19 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 57.851,24 €
Subministrament i instal·lació de la infraestructura d'emmagatzemament del Servei Informàtic de la Universitat de Girona (CPV 30233141-1) Aquesta licitació no es divideix en lots atès que per a la correcte execució cal que els equips siguin homogenis i que la Universitat de Girona disposi d'un únic interlocutor.
Resolta Data de publicació: 06/09/19 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 73.589,80 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 73.589,80 €
Contractació d'un manteniment periòdic tant preventiu com correctiu de les instal·lacions de gasos tècnics i líquids criogènics, sistemes de seguretat associats a aquestes instal·lacions, així com el seu subministrament dels gasos i líquids criogènics afectes a les esmentades instal·lacions de la Facultat de Ciències, l'Aulari Comú i de l'edifici LEAR de la Universitat de Girona (CPV 24110000-8) Lots: aquesta licitació no es divideix en lots atès que el subministrament i el manteniment ha de ser... [+]
Resolta Data de publicació: 05/09/19 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 54.045,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 53.719,00 €
Prestació del servei d'assajos de determinació de la patogenicitat d'aillats tipus de Xylella fastidiosa presents a Espanya sobre cultius de Vitis i plantes ornamentals (CPV 73110000-6) Aquesta licitació no es divideix en lots, d'acord amb la justificació exposada pel responsable del contracte, de data 22 de febrer de 2019, incorporada a l'expedient.
Adjudicada Data de publicació: 01/08/19 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 183.738,74 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 124.942,34 €
Obra de substitució de la caldera i dels col.lectors d'aigua de la sala de calderes de la facultat de Dret al Campus de Montilivi de la Universitat de Girona (CPV 44620000-2) Lots: Aquesta licitació no es divideix en lots atès que respon a un únic concepte que inclou tots els capítols d'obra que si fossin executats per una pluralitat de contractistes, afectaria a la correcta execució i coordinació. Per aquest motiu és necessari unificar en un sol lot.
Resolta Data de publicació: 31/07/19 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 107.842,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 107.842,00 €
Pròrroga de la prestació del servei de manteniment de jardineria i de les zones exteriors dels campus Barri Vell, Montilivi i Centre de la Universitat de Girona (CPA 2008 81.30.10 / CPV 77311000-3)
Resolta Data de publicació: 31/07/19 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 28.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 28.000,00 €
Prestació del servei de gestió i administració d'allotjament per a membres de la comunitat universitària de la Universitat de Girona (CPV 98341100-6). Aquesta licitació no es pot dividir en lots atès que és indivisible i cal una única empresa que gestioni una única cartera d'ofertes variades d'allotjament.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya