Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 179)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 30/06/22 • Universitat de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 15/07/22 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 56.550,00 €
Subministrament i instal·lació de mobiliari i equipament de laboratori pel laboratori C1-020 a la planta baixa de la Facultat de Ciències al campus Montilivi de la Universitat de Girona
Anunci en termini Data de publicació: 29/06/22 • Universitat de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 14/07/22 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 25.619,84 €
Actualització i suport associat de les llicències de programari de virtualització VMware del Servei Informàtic de la Universitat de Girona. Totes les llicències tenen una durada d'un any, però comencen i finalitzen en dates diferents, d'aquí que el termini global és de 1 any, 3 mesos i 15 dies, de 04/09/2022 a 19/12/2023 (Detallat en el plec de prescripcions tècniques). Aquesta licitació no es divideix en lots atès que la Universitat necessita tenir un únic interlocutor.
Adjudicada Data de publicació: 29/06/22 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 39.600,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 39.600,00 €
Subminstrament de llicència Campus Atlas.ti per al Servei Informàtic de la Universitat de Girona, mitjançant procediment basat de l'acord marc d'homologació de proveidors de programari i serveis associats - CSUC núm. 18/04- Lot 1: Subminstrament de les llicències Atlas-ti i serveis associats
Anunci en termini Esmenat en data: 28/06/22 • Universitat de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 07/07/22 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 42.000,00 €
Redacció del projecte bàsic i executiu i direcció d'obra de les obres d'ampliació i millora de la piscina robòtica (CIRS) de la Universitat de Girona (Exp. UdG-2022-0012) Aquesta licitació no es divideix en lots atès que el projecte respon a un únic concepte. Aquesta licitació és part del projecte EQC2021-007220-P, finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea "NextGenerationEU"/PRTR"
Adjudicada Data de publicació: 27/06/22 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 30.165,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 29.697,00 €
Subministrament i distribució de 15.630 carpetes per als estudiants de la Universitat de Girona (centres propis i centres adscrits) per al curs acadèmic 2022/2023 (CPV 22852000-7). Aquesta licitació no es divideix en lots atès que es tracta d'un únic producte i per tant s'ha de garantir la uniformitat en els resultats de fabricació i la uniformitat en els acabats i tintades.
Anunci en termini Data de publicació: 22/06/22 • Universitat de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 13/07/22 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 399.996,05 €
Obra de reforma de l'enllumenat públic del Campus de Montilivi de la Universitat de Girona (CPV 45316000-5). Aquesta licitació no es divideix en lots atès que l'obra de reforma respon a un únic concepte que inclou tots els capítols d'obra i podria ser afectada per la divisió en lots.
Resolta Data de publicació: 14/06/22 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 64.500,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 38.550,00 €
Prestació del servei d'auditoria econòmica dels comptes anuals, de les auditories de projectes competitius de R+D+i i dels projectes d'infraestructures cientifico-tècniques de la Universitat de Girona (CPV 79212100-4). S'han definit dos lots perquè els serveis objecte del contracte són tasques molt diferenciades però, malgrat això, l'adjudicatari d'ambdós lots haurà de ser el mateix segons l'article 74.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003... [+]
Anunci en avaluació Data de publicació: 27/05/22 • Universitat de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 17/06/22 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 195.812,93 €
Obra de reforma de la nova Sala del Consell de Govern de la Universitat de Girona a l'edifici "Les Àligues" (CPV 45214400-4) Aquesta licitació no es divideix en lots atès que l'obra respon a un únic concepte i podria veure's afectada per la divisió en lots i l'execució d'una pluralitat de contractistes diferents; per tant, per a la correcta execució i coordinació, és millor unificar-la en un sol lot.
Adjudicada Data de publicació: 20/05/22 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 255.360,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 193.930,66 €
La contractació, per part de la Universitat de Girona com a prenedora de les pòlisses d'assegurances següents: accident conveni pels treballadors; accidents pels estudiants; tot risc de pèrdues i danys materials del patrimoni; responsabilitat civil d'administradors i personal d'alta direcció; responsabilitat civil; responsabilitat derivada de l'ús i circulació de vehicles a motor; embarcacions i assistència en viatge totes elles de la Universitat de Girona (CPV 66510000-8), amb qualsevol de les ... [+]
Resolta Data de publicació: 12/05/22 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 27.000,00 €
Subministrament i distribució de 15.630 carpetes per als estudiants de la Universitat de Girona (centres propis i centres adscrits) per al curs acadèmic 2022/2023 (CPV 22852000-7). Aquesta licitació no es divideix en lots atès que es tracta d'un únic producte i per tant s'ha de garantir la uniformitat en els resultats de fabricació i la uniformitat en els acabats i tintades.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya