Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 177)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 21/11/22 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 19.135,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 19.135,00 €
Renovació de la llicència Blackboard Collaborate i serveis associats per a la Universitat de Girona, mitjançant procediment basat de l'acord marc d'homologació de proveïdors i sistemes per al subministrament d'un servei de videoconferència i serveis bàsics associats per a les entitats que integren el grup de compra, adjudicat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) - Expedient núm. 22/19
Anunci en termini Data de publicació: 14/11/22 • Universitat de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 29/11/22 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 45.000,00 €
Subministrament mitjançant la modalitat de rènting sense opció de compra, d'un vehicle turisme elèctric destinat a l'ús per l'equip de Govern de la Universitat de Girona.
Adjudicada Data de publicació: 14/11/22 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 24.486,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 24.486,00 €
Prestació del servei de reparació d'un equip d'espectrometria de masses d'alta resolució (Q-TOF) dels Serveis Tècnics de Recerca de la Universitat de Girona (CPV 50500000-0). Aquesta licitació no es divideix en lots atès que per exclusivitat del servei únicament es podrà contractar amb una única empresa i la prestació a realitzar és indivisible.
Adjudicada Data de publicació: 14/11/22 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 331.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 330.782,00 €
Servei d'implantació, integració, formació i migració de dades d'un programa de gestió de la recerca (CRIS) de la Universitat de Girona
Adjudicada Data de publicació: 11/11/22 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 260.470,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 146.510,00 €
Prestació del servei de manteniment correctiu de les instal·lacions elèctriques, de fontaneria, de gas i de sanejament, dels edificis i espais de la Universitat de Girona (CPV 50800000-3). Aquesta licitació no es divideix en lots atès que les reparacions en l'àmbit d'electricitat, aigua i gas és convenient que siguin objecte d'una única empresa instal·ladora i també per la proximitat dels diferents campus de la Universitat de Girona
Resolta Data de publicació: 11/11/22 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 195.812,93 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 192.288,30 €
Obra de reforma de la nova Sala del Consell de Govern de la Universitat de Girona a l'edifici "Les Àligues" (CPV 45214400-4) Aquesta licitació no es divideix en lots atès que l'obra respon a un únic concepte i podria veure's afectada per la divisió en lots i l'execució d'una pluralitat de contractistes diferents; per tant, per a la correcta execució i coordinació, és millor unificar-la en un sol lot.
Adjudicada Data de publicació: 11/11/22 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 4.983.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 0,00 €
Acord marc per l'homologació d'empreses per a l'execució d'obres i instal·lacions en edificis i espais titularitat de la Universitat de Girona. Aquesta licitació queda dividida en dos lots i cadascun d'ells en 3 sublots per imports (veure el detall al plec de clàusules administratives). Només es permet la presentació a un sublot del total de lots. La presentació a més d'un sublot per part de les licitadores suposarà l'exclusió de la licitació. Pressupost de licitació: Ateses les característique... [+]
Agregada Data de publicació: 09/11/22 • Universitat de Girona
Publicació complementaria dels contractes basats en l'acord marc CSUC 2022 3
Resolta Data de publicació: 24/10/22 • Universitat de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 192.009,32 €
Obra i subministrament per a la instal·lació d'uns magatzems de productes químics a la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona (Lot 1 CPV: 45262600-7 i Lot 2: 44211100-3). Per a l'execució del contracte hi ha els següents terminis parcials: - Fase 1 - Lot 1 (Obres): 1 mes - Fase 1 - Lot 2 (Subministrament mòduls prefabricats): 2 mesos - Fase 2 - Lot 1 (Obres): 4 mesos
Anunci en avaluació Esmenat en data: 17/10/22 • Universitat de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 13/07/22 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 399.996,05 €
Obra de reforma de l'enllumenat públic del Campus de Montilivi de la Universitat de Girona (CPV 45316000-5). Aquesta licitació no es divideix en lots atès que l'obra de reforma respon a un únic concepte que inclou tots els capítols d'obra i podria ser afectada per la divisió en lots.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya