Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 61)

Exportar pàgines
Resolta Data de publicació: 05/09/20 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Pressupost de licitació (sense IVA): 25.260,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 22.000,00 €
Contracte de subministrament en règim de lloguer, la instal¿lació i el desmuntatge d'enllumenat ornamental nadalenc al municipi de la Seu d'Urgell. Les característiques del material són les que estan descrites al plec de condicions tècniques.
Adjudicada Data de publicació: 27/08/20 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Pressupost de licitació (sense IVA): 47.390,20 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 47.000,00 €
Adequació de l'antic local de Radio Seu per consultori medic de Castellciutat, segons projecte aprovat per l'Ajuntament.
Anunci en avaluació Data de publicació: 07/08/20 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Data límit de presentació d'ofertes: 04/09/20 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 57.716,04 €
1.1. L'objecte de la licitació és alienar mitjançant subhasta d'un local de propietat municipal situat al c. Comtat d'Urgell. 1.2. Les dades de la finca són les següents: Ubicació C. de Joaquim Viola Lafuerza, 24 (cantonada amb el c. de Comtat d'Urgell) Ref.cadastral 2909803CG7920N0103KX Ref. Registral Volum 1.711, Llibre 306, foli 115, finca 13.324. Superfície útil 36 m2 registralment; 40,55 m2 segons plànol actualitzat. Percentatge en la comunitat 3,61 %. Naturalesa Bé patrimonial.
Resolta Data de publicació: 04/08/20 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Pressupost de licitació (sense IVA): 16.318,51 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 10.704,15 €
L'objecte del contracte és el servei de manteniment de les instal¿lacions de protecció contra incendis, i sistemes de seguretat contra intrusió dels equipaments municipals. La descripció concreta de les instal¿lacions i de les actuacions és al plec de condicions tècniques.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 02/07/20 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Data límit de presentació d'ofertes: 25/06/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 120.131,24 €
L'objecte del concurs és la Instal¿lació solar fotovoltaica en equipaments esportius de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Aquesta actuació es correspon amb l'actuació subvencionada per l'IDAE amb el títol de Instalaciones solares fotovoltaicas en equipamientos deportivos del Ayuntamiento de la Seu d'Urgell. El contingut del subministrament està descrit als plecs de condicions tècniques i inclou les actuacions descrites als documents següents. A. Coberta de les grades del Camp de Futbol Emili Vice... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 19/05/20 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Data límit de presentació d'ofertes: 03/06/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 105.365,66 €
L'objecte detallat del contracte és el descrit al plec de condicions tècniques, que incorpora el document tècnic que va aprovar la Junta de Govern Local de 21.08.2019 (Exp. OT-DOC-2019/005
Resolta Data de publicació: 08/05/20 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Pressupost de licitació (sense IVA): 4.397,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 49,00 €
La licitació té per objecte l'alienació per al desguàs de vehicles no utilitzables que estan descrits als plecs de condicions tècniques
Resolta Data de publicació: 08/05/20 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Pressupost de licitació (sense IVA): 1.400,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 1.397,78 €
És objecte del concurs el Subministrament en règim de lloguer de material d'impressió i digitalització. La descripció concreta dels tipus de màquines, programari i altres prestacions és al plec de condicions tècniques.
Resolta Data de publicació: 08/05/20 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Pressupost de licitació (sense IVA): 1.499.898,91 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 344.329,14 €
subministrament d'energia elèctrica a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i a les entitats que en depenen segons es descriu al plec de condicions tècniques.
Resolta Data de publicació: 14/01/20 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Pressupost de licitació (sense IVA): 206.604,21 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 183.900,00 €
Arranjament del Camí de Sant Isidre. 1a fase. Segons projecte correpsonetn a l'expedient OT-OMA-2019/010
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya