Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 54)

Exportar pàgines
Resolta Data de publicació: 05/08/19 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Pressupost de licitació (sense IVA): 69.650,25 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 54.178,00 €
Està descrita alprojecte aprovat per la Junta de Govern Local de 14.05.2019 (OT-OMU 2019/004)
Resolta Data de publicació: 05/08/19 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Pressupost de licitació (sense IVA): 21.859,99 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 21.850,00 €
. L'objecte del contracte és la realització dels treballs de neteja d'alguns carrers de la Seu d'Urgell de forma que, al mateix temps, es faci promoció de l'ocupació entre persones amb situacions de risc. Les prestacions concretes estan descrites als Plecs de Condicions Tècniques.
Resolta Data de publicació: 12/07/19 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Pressupost de licitació (sense IVA): 25.500,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 25.500,00 €
L'objecte del contracte és la realització dels treballs de conservació de la jardineria i neteja de certs espais verds públics de la Seu d'Urgell de forma que, al mateix temps, es faci promoció de l'ocupació entre persones amb problemes. Les prestacions concretes estan descrites als Plecs de Condicions Tècniques.
Resolta Data de publicació: 05/07/19 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Pressupost de licitació (sense IVA): 5.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 8.656,00 €
La licitació té per objecte la concessió per a ocupar un espai públic per a instal¿lar un bar a la zona de les casetes durant la Festa Major de la Seu d'Urgell dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022. La descripció detallada consta al plec de condicions tècniques.
Resolta Data de publicació: 05/07/19 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Pressupost de licitació (sense IVA): 25.214,40 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 23.787,17 €
Les obres consten als dos projectes que va aprovar l'Ajuntament i que s'adjunten.
Resolta Data de publicació: 05/07/19 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Pressupost de licitació (sense IVA): 234.600,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 18.623,26 €
Subministrament de telecomunicacions de veu i Internet segons es descriu al plec de condicions tècniques
Resolta Data de publicació: 05/07/19 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Pressupost de licitació (sense IVA): 94.234,40 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 51.997,24 €
L'objecte detallat del contracte és el descrit al plec de condicions tècniques, que incorpora el document tècnic que va aprovar la Junta de Govern Local de 17.07.2017 (Exp. OT-DOC-2017/008).
Resolta Data de publicació: 15/05/19 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Pressupost de licitació (sense IVA): 24.943,70 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 19.995,00 €
El que consta en el projecte executiu de l'obra
Resolta Data de publicació: 15/05/19 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Pressupost de licitació (sense IVA): 51.060,87 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 41.300,00 €
Consta en el projecte d'obres
Anunci en avaluació Esmenat en data: 17/04/19 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
Data límit de presentació d'ofertes: 03/05/19 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 0,00 €
l'autorització per a instal¿lar parades de venda no sedentària al mercats setmanals municipals de la Seu d'Urgell. Les parades concretes i la tipologia són les que consten en el plànol i quadre annexos.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya