Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 382)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 02/12/22 • Ajuntament de Gavà
Pressupost de licitació (sense IVA): 50.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 42.000,00 €
L'objecte del contracte és la realització dels treballs d'auditoria pública dels exercicis, 2022, 2023 i 2024 que inclou l'auditoria de comptes anuals de les societats municipals obligades a auditar-se i la realització de l'auditoria de comptes anuals dels ens dependents no sotmesos a l'obligació d'auditar-se, l'auditoria de compliment i l'auditoria operativa (eficàcia i eficiència) de les entitats sotmeses a control financer dels exercicis 2022 i 2023.
Resolta Data de publicació: 01/12/22 • Prestació de Serveis al Ciutadà, PRESEC SA
Pressupost de licitació (sense IVA): 191.500,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 91.396,00 €
Subministrament de vehicles amb motor propulsat per gas natural comprimit per a l'empresa PRESEC, SA(LOT 1: Un camió cistella pel servei de manteniment d'instal·lacions, LOT 2: Un camió caixa oberta basculant posterior pel servei de manteniment d'obres, LOT 3: Un camió caixa oberta amb plataforma elevadora vertical pel servei de manteniment i muntatges, i LOT 4: Un furgó pel servei de manteniment de vehicles.)
Resolta Data de publicació: 01/12/22 • Prestació de Serveis al Ciutadà, PRESEC SA
Pressupost de licitació (sense IVA): 227.688,36 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 96.712,53 €
Conservació i manteniment del verd urbà de la població de Gavà, reposició i plantat, manteniment d'arbrat i d'altres arbres que requereixen tècniques de trepa, sanitat vegetal de l'arbrat, estassades.
Resolta Data de publicació: 01/12/22 • Prestació de Serveis al Ciutadà, PRESEC SA
Pressupost de licitació (sense IVA): 30.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 24.600,00 €
Servei de seguiment, informació, inspecció i controls dels usuaris i serveis de recollida de residus municipals de Gavà per a PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A.
Resolta Data de publicació: 01/12/22 • Prestació de Serveis al Ciutadà, PRESEC SA
Pressupost de licitació (sense IVA): 13.500,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 13.000,00 €
Per la necessitat d'incorporar un servei integral de coordinació i dinamització d'un mercat de la segona mà i la reutilització de productes a gavà.
Resolta Data de publicació: 01/12/22 • Prestació de Serveis al Ciutadà, PRESEC SA
Pressupost de licitació (sense IVA): 1.088.170,59 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 650.783,78 €
Contracte de servei de neteja de diversos edificis públics de Gavà relacionants en 4 lots (LOT 1 Cultura, LOT 2 Escoles, LOT 3 Vidres i LOT 4 Mòdul lavabos públics)
Resolta Data de publicació: 01/12/22 • Prestació de Serveis al Ciutadà, PRESEC SA
Pressupost de licitació (sense IVA): 80.289,70 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 29.487,42 €
Es la contractació de productes de neteja en tres lots. productes de neteja i desinfecció, cel.luloses, estris de neteja.
Resolta Data de publicació: 30/11/22 • Ajuntament de Gavà
Pressupost de licitació (sense IVA): 275.822,87 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 269.920,26 €
L'objecte del contracte és l'execució de les obres i treballs compresos en el projecte (OMO-06/21) «Mesures prioritàries per a la consolidació dels elements d'interès de la masia de Ca n'Horta», aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local en data 17 de febrer de 2022, i modificat per acord de la Junta de Govern Local en data 23 de juny de 2022
Resolta Data de publicació: 30/11/22 • Ajuntament de Gavà
Pressupost de licitació (sense IVA): 109.164,87 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 109.000,00 €
La present licitació té per objecte l'execució de les obres definides a la memòria valorada «MEMÒRIA VALORADA E RECUPERACIÓ VOLUNTÀRIA DE LA ZONA ESPORTIVA DEL SUBSOL DE CAN TORELLÓ (OMO 08-2021)» El contingut i detall de les obres a executar és el que es defineix a la memòria valorada (OMO 08-2021), prescripcions tècniques i els seus annexos. La memòria valorada compren tota la documentació necessària per a l'execució de l'obra objecte del present contracte.
Adjudicada Data de publicació: 30/11/22 • Ajuntament de Gavà
Pressupost de licitació (sense IVA): 199.255,29 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 169.346,52 €
La present licitació té per objecte l'execució de l'obra de millora de la Biblioteca Marian Colomé, situada al Carrer de Rafael Casanova i Comes, 2 de Gavà. L'obra objecte de la present licitació comprèn essencialment les actuacions següents: - l'adequació d'una part dels espais interiors de la Biblioteca, per a crear una nova entrada al costat Est de l'edifici; en aquest nou espai és on es situa un nou vestíbul d'accés amb portes automàtiques i paviments amb pendents adequades per a garantir l... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya