Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 273)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 26/09/22 • Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Data límit de presentació d'ofertes: 10/10/22 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 4.866,00 €
Subministrament de fotocopiadores de sobretaula, equips multifunció, destinades a diferents dependències de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, mitjançant arrendament sense opció de compra , s'inclou en el contracte el seu manteniment tant preventiu com correctiu, pel sistema de cost per equip i pàgina impresa
Anunci en termini Data de publicació: 23/09/22 • Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Data límit de presentació d'ofertes: 13/10/22 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 123.831,97 €
Construcció d'un Skate Park al parc dels ametllers
Anunci en avaluació Esmenat en data: 23/09/22 • Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Data límit de presentació d'ofertes: 21/09/22 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 71.954,51 €
Obres del camí al paratge de la ferrusa d'interconnexió del camí de la serra del padró amb el camí del parc dels plataners de la riera de Santiga del Pla especial Panrico.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 20/09/22 • Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Data límit de presentació d'ofertes: 27/07/22 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 54.000,00 €
L'objecte d'aquesta licitació és la impartició per part de personal docent extern, d'accions de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP), en concret de la convocatòria 2022, i que gestiona el Servei de Desenvolupament Local i Comerç de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Les accions formatives que són ob... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 20/09/22 • Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Data límit de presentació d'ofertes: 15/09/22 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 195.368,42 €
Renovació de la Gespa artificial del camp de futbol municipal Paco Navarro (Camp 1).
Anunci en avaluació Esmenat en data: 15/09/22 • Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Data límit de presentació d'ofertes: 06/09/22 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 14.900,00 €
consultoria especialitzat en el disseny i realització d'un itinerari de desenvolupament professional per a comandaments ntermedis - Caps d'Unitat - de l'estructura organitzativa de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
Resolta Data de publicació: 14/09/22 • Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Pressupost de licitació (sense IVA): 473.872,28 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 417.244,54 €
L'objecte de la contractació son les obres del "PROJECTE BÀSIC I D¿EXECUCIÓ PER LA TRANSFORMACIÓ DELS EIXOS CÍVICS I COMERCIALS. ENTRE L'AV. SANTIGA I L'AV. BARCELONA. CARRER PAU CALSAL I CARRER PEP VENTURA", redactat per Estudi d¿Enginyeria Vall, SLP, per un import de 573.385,46 ?? (IVA inclòs), aprovat inicialment per JGL amb data 22 de febrer de 2022 i definitivament 19 d'abril de 2022. Expedient: 2022/00000635S. El projecte defineix les actuacions necessàries per a la transformació dels eixo... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 14/09/22 • Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Data límit de presentació d'ofertes: 13/09/22 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 19.800,00 €
Servei de coordinació i assistència tècnica a la organització del projecte formatiu ElectroCatFP en la seva desena edició (i successiva si s'escau) d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques particulars. L'ElectroCatFP és un projecte formatiu en el qual equips d'alumnes de CFGS d'automoció adscrits a centres educatius de Catalunya dissenyen i construeixen un vehicle elèctric sobre una base motriu comuna (motor, variador i bateries), del que s'avaluaran les prestacions, característiques i est... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 14/09/22 • Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Data límit de presentació d'ofertes: 28/09/22 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 15.000,00 €
Servei d'auditoria dels comptes anuals, que haurà d'incloure el balanç de situació, el compte de resultats, l'estat de canvi en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, la memòria i els controls de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Adjudicada Data de publicació: 09/09/22 • Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Pressupost de licitació (sense IVA): 59.564,71 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 58.031,20 €
Servei d'Informació Juvenil i acompanyaments en la cerca dels resultats d'aquesta informació, ubicat a l'equipament juvenil La Promotora. Les funcions a desenvolupar en aquest servei són, entre d'altres, la recepció i atenció de joves als quals cal oferir informació acurada, assessorament, derivació i acompanyament sobre temes del seu interès i necessitats concretes
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya