Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 222)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 29/11/22 • Ajuntament de Berga
Data límit de presentació d'ofertes: 19/12/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 183.607,01 €
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de sectorització d'incendis de les instal·lacions de climatització situades a la coberta del Teatre Municipal de Berga. El projecte preveu l'enderroc del fals sostre actual del teatre i la formació d'un nou fals sostre autoportant i resistent al foc convertint l'espai del sotacoberta en un sector d'incendi independent de la platea del teatre. Per fer efectiva la sectorització es crearà un nou accés al sotacoberta des de la Terrassa exterior situ... [+]
Adjudicada Data de publicació: 24/11/22 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 491.176,78 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 491.176,78 €
L'objecte del contracte és l'execució de les obres a realitzar, a nivell de projecte executiu,per enderrocar un conjunt d'edificis i reurbanitzar un tram d'aquest carrer al casc antic de Berga.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 17/11/22 • Ajuntament de Berga
Data límit de presentació d'ofertes: 18/11/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 56.777,71 €
L'objecte del contracte és l'execució de les obres a realitzar, a nivell de projecte executiu, construcció del dipòsit de suports especials de l'Arxiu del Pavelló de Suècia de Berga.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 10/11/22 • Ajuntament de Berga
Data límit de presentació d'ofertes: 23/11/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 47.250,83 €
L'objecte del present contracte és l'execució de les obres consistents en la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en dos edificis municipals atès que per les seves característiques és consideren adequats per col·locar-hi aquestes instal·lacions, en foment de l'ús d'energies renovables en equipaments com a millora ambiental, d'acord amb el projecte degudament aprovat.
Anunci en avaluació Data de publicació: 31/10/22 • Ajuntament de Berga
Data límit de presentació d'ofertes: 20/11/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 289.686,43 €
L'objecte del contracte és l'execució de les obres d'adequació dels ferms de la xarxa viària de la ciutat de Berga a un estat correcte i idoni d'ús, pretenent reduir el nombre d'emissions a l'atmosfera en la seva fase de producció. Aquestes actuacions són obres de manteniment del sistema viari de Berga pel seu deteriorament pel transcurs dels temps i el seu ús normal per a trànsit de vehicles.
Adjudicada Data de publicació: 26/10/22 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 66.078,07 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 66.078,07 €
Arranjament del tram de xarxa desanejament i de vial afectat, a efectes de posar el tram de xarxa de sanejament i eltram de vials afectats en servei pel seu ús en condicions de seguretat, i aturar elprocés de degradació iniciat, ateses les conseqüències que se'n poden derivar.
Adjudicada Data de publicació: 30/09/22 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 4.600,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 4.600,00 €
Concurs de projectes pel servei de disseny del nou vestuari dels gegants de la Patum mitjançant la intervenció d'un jurat qualificador i la incorporació d'una votació popular, d'acord amb les seves bases reguladores, amb el criteri social de promoure la difusió dels i les joves dissenyadors/es
Resolta Data de publicació: 09/06/22 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 22.500,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 21.500,00 €
L'objecte del contracte és la realització i interpretació de l'actuació musical 'Doctor Prats' i 'Sense Sal' al municipi de Berga els dies 16 i 18 de juny del 2022, que ofereix en exclusiva BYMEDIO SUBMARINO INTERNACIONAL SL.
Anunci en avaluació Data de publicació: 26/05/22 • Ajuntament de Berga
Data límit de presentació d'ofertes: 09/06/22 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 2.700,00 €
L'objecte d'aquest contracte és la contractació de serveis d'assistència tècnica per a la col·laboració amb l'òrgan interventor de l'Ajuntament de Berga, de conformitat amb l'Acord marc en la realització de treballs de control intern, en la modalitat d'auditoria pública, de control financer de subvencions i altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals de control financer.
Adjudicada Esmenat en data: 26/05/22 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 25.212,50 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 15.755,00 €
Contracte derivat de l'acord marc de l'ACM per la contractació dels serveis d'auditoria pública
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya