Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 154)

Exportar pàgines
Resolta Data de publicació: 20/11/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 102.337,69 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 99.500,00 €
L'objecte el contracte és executar les obres de reparació i pavimentació del patí existent, tot preveient drentages i passos d'instal·lacions futures i formar un sorral al sud-oest del patí del CEIP Sant Joan de Berga, amb la finalitat social de la promoció de la contractació laboral.
Adjudicada Data de publicació: 11/11/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 3.073,50 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 3.073,50 €
Per tal de donar resposta a les necessitats de la gestió de la Policia Local, i tenint en compte que l'actual solució està obsoleta, mancada de rapidesa en la gestió i desfasat amb la realitat policial, el qual motiva amb aquesta problemàtica la pèrdua d'informació policial al no quedar registrada enlloc i/o aquesta queda incorrectament registrada, s'opta per canviar-la.
Adjudicada Data de publicació: 31/10/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 29.784,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 29.784,00 €
Que motivat pel mal estat del tram de conducció de distribució d'aigua potable al carrer dels Àngels, l'Ajuntament de Berga vol portar a terme les obres d'arranjament de la xarxa d'aigua d'aquest tram, ja que el seu estat és deficient, provocant avaries i deficiències en el servei.
Adjudicada Data de publicació: 28/10/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 2.892,56 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 2.892,56 €
Atès que l'Ajuntament vol proporcionar una bona oferta cultural, lúdica i festiva a tot el jovent de la ciutat, que sigui inclusiva i per tant, accessible per a tothom amb igualtat de condicions.
Adjudicada Data de publicació: 28/10/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 4.580,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 4.580,00 €
La Serra de Queralt està inclosa dins el Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya i per tant, es considera prioritari vetllar per a la conservació d'aquest espai a través de la divulgació entre els ciutadans i ciutadanes dels seus valors naturals. És per això que hi ha la voluntat d'editar un llibre per divulgar els elements vegetals més comuns d'aquest espai.
Adjudicada Data de publicació: 28/10/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 35.123,14 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 35.123,14 €
Que motivat pel mal estat del tram de conducció de distribució d'aigua potable al carrer Camí Ral de Cardona, l'Ajuntament de Berga vol portar a terme les obres d'arranjament de la xarxa d'aigua d'aquest tram, ja que el seu estat és deficient, provocant avaries i deficiències en el servei.
Anunci previ Data de publicació: 25/10/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 163.199,62 €
L'arranjament de les filtracions que es produeixen a la coverta del pavello, cal substituir el sistem d'acabat de coberta, per un sistema que pugui treballar amb la pendent actual, en aquest cas coberta de tipus DECK
Resolta Data de publicació: 22/10/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 196.775,38 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 186.936,61 €
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de millora d'un tram del camí de Can Ballús al Polígon Industrial de la Valldan de Berga, fomentant en la seva execució la reducció de la petjada de carboni.
Resolta Data de publicació: 14/10/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 180.076,72 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 148.995,48 €
L'objecte del contracte és la recuperació del fortí de la Serra de la Petita i adequació del camí d'accés promovent el foment del cicle de vida en el camí d'accés i de la suficiència energètica amb la instal¿lació de captadors d'energia solar per a alimentar la instal¿lació d'il¿luminació.
Adjudicada Data de publicació: 19/07/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 6.300,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 6.300,00 €
Per tal de donar resposta a les necessitats detectades del servei d'actuació musical tradicional i popular catalana de la Festa dels Elois, se sol¿licita una proposta tècnica i econòmica consistent en el passacarrers del dissabte 27 de juliol, des de les 19.00h a les 20.30h, i el passacarrers i els balls tradicionals del diumenge 28 de juliol, des de les 9.00h a les 13.00h.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya