Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 147)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 23/08/19 • Ajuntament de Berga
Data límit de presentació d'ofertes: 12/09/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 196.775,38 €
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de millora d'un tram del camí de Can Ballús al Polígon Industrial de la Valldan de Berga, fomentant en la seva execució la reducció de la petjada de carboni.
Anunci en termini Data de publicació: 23/08/19 • Ajuntament de Berga
Data límit de presentació d'ofertes: 12/09/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 180.076,72 €
L'objecte del contracte és la recuperació del fortí de la Serra de la Petita i adequació del camí d'accés promovent el foment del cicle de vida en el camí d'accés i de la suficiència energètica amb la instal¿lació de captadors d'energia solar per a alimentar la instal¿lació d'il¿luminació.
Adjudicada Data de publicació: 19/07/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 6.300,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 6.300,00 €
Per tal de donar resposta a les necessitats detectades del servei d'actuació musical tradicional i popular catalana de la Festa dels Elois, se sol¿licita una proposta tècnica i econòmica consistent en el passacarrers del dissabte 27 de juliol, des de les 19.00h a les 20.30h, i el passacarrers i els balls tradicionals del diumenge 28 de juliol, des de les 9.00h a les 13.00h.
Adjudicada Data de publicació: 12/07/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 6.267,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 6.267,00 €
Vist el que estableix la normativa d'aplicació, en que és determina que l' objecte és promoure la seguretat i salut de les persones treballadores mitjançant l'aplicació de mesures preventives i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats del treball, atès que són d'aplicació a tot el personal al servei de les Administracions Públiques.
Adjudicada Data de publicació: 12/07/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 4.950,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 4.950,00 €
En el marc de les festes dels Elois 2019, és necessari comptar amb el lloguer i la manipulació dels animals (rucs) durant la celebració dels actes de dissabte a la tarda i diumenge al matí. En concret, aquest servei inclou el passacarrers del dissabte 27 de juliol, des de les 19h a les 20.30h, i el passacarrers i la benedicció dels animals del diumenge 28 de juliol, des de les 9h a les 10.30h.
Adjudicada Data de publicació: 05/07/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 11.248,05 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 11.485,23 €
La necessitat que cal cobrir mitjançant l'adquisició del vestuari és la uniformitat legalment establerta que han de dur els agents de policia en l'exercici de les funcions que els hi són assignades.
Adjudicada Data de publicació: 11/06/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 2.500,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 2.500,00 €
Amb l' interès de realitzar una activitat per a tot el jovent de Berga, donant resposta a la necessitat detectada, promovent a més l'activitat cultural i musical. El concert dóna cabuda a la demanda de la Junta Conservadora dels Elois, dels joves i de les entitats juvenils de Berga i col¿labora amb la promoció i difusió de la festa. S'estableix que una de les actuacions musicals serà a càrrec de "SENSE SAL" i per tant es considera adient sol¿licitar una sola proposta tècnica i econòmica, a BYMED... [+]
Resolta Data de publicació: 07/06/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 234.001,44 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 181.192,04 €
Execució de les actuacions d'obres i instal·lacions per a la reforma interior d'un establiment per poder desenvolupar-hi usos de pública concurrència al carrer Clavé, s/n, de Berga (CP 08600). Les necessitats públiques a satisfer amb l'adequació d'aquest equipament és per dotar de la ciutat de Berga d'un equipament pública per desenvolupar activitats de pública concurrència. Amb l'execució del contracte es pretén la funció social d'augment de l'ocupació fonamentant la nova contractació de trebal... [+]
Adjudicada Data de publicació: 05/06/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 8.930,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 8.930,00 €
Per tal de donar resposta a les necessitats detectades del servei d'actuació musical tradicional i popular catalana de diumenge de Corpus 2019, se sol¿licita una proposta tècnica i econòmica: recollida dels administradors i La Patum de Lluïment a la plaça de Sant Pere el diumenge 23 de juny a partir de 2/4 de 10h del matí, i La Patum Completa a la plaça de Sant Pere el mateix dia a partir de 2/4 de 10h del vespre.
Adjudicada Data de publicació: 05/06/19 • Ajuntament de Berga
Pressupost de licitació (sense IVA): 10.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 10.000,00 €
A fi de donar resposta a l'interès detectat en part de la ciutadania així com a la voluntat de la regidoria de cultura de fomentar i promoure la música, es vol donar continuïtat a la programació de música antiga durant l'estiu. Així, es creu necessari incloure una programació específica de música antiga els dies 3 de juliol, 14 de juliol, 26 de juliol, 1 d'agost i 11 d'agost de 2019, per la qual cosa es sol¿licita proposta tècnica i econòmica.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya