Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 574)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 23/09/22 • Ajuntament de Castelldefels
Pressupost de licitació (sense IVA): 165.258,95 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 148.237,28 €
El present contracte té per objecte l'execució de les obres definides en el següent projecte: "Projecte bàsic i d'execució per a la construcció de la fase I de 75 nínxols i 192 columbaris al cementiri municipal de Castelldefels (Barcelona)"
Adjudicada Data de publicació: 23/09/22 • Ajuntament de Castelldefels
Pressupost de licitació (sense IVA): 41.506,34 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 40.261,15 €
Prestació del servei d'intermediació laboral per a persones amb discapacitat i/o malaltia mental per part d'una entitat o empresa acreditada com a Agència de col·locació d'acord amb els requeriments del Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agencies de col·locació.
Anunci en termini Esmenat en data: 22/09/22 • Serveis Ambientals de Castelldefels
Data límit de presentació d'ofertes: 06/10/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 86.105,40 €
L'objecte del contracte és el servei de recollida, transport, buidat i retorn de les caixes obertes i caixes compactadores amb ganxo amb capacitats de 20 i 30 m3 omplertes amb residus municipals (paper-cartró, vidre, voluminosos, fusta i resta) des de les instal·lacions de SAC a Castelldefels als diferents centres de tractament de residus a instància del departament de Recollida de Residus de SAC (Serveis Ambientals de Castelldefels). La concreció de les prestacions a executar, així com la defin... [+]
Adjudicada Data de publicació: 20/09/22 • Ajuntament de Castelldefels
Pressupost de licitació (sense IVA): 14.900,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 9.312,50 €
Consultoria sobre la viabilitat de la municipalització del servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Castelldefels. La proposta tècnica del servei haurà d'incloure: 1. Anàlisi multicriteri de les diferents formes de gestió del servei en compliment de l'article 85.2 de la LBRL. 2. Memòria tècnica del servei. 3. Projecte d'establiment del servei. 4. Anàlisi de costos i proposta de contraprestació econòmica del nou servei. 5. Justificació de la conveniència del canvi de gestió, potencials be... [+]
Alerta futura i consulta preliminar del mercat Esmenat en data: 20/09/22 • Ajuntament de Castelldefels
El contracte té per objecte la gestió del servei de transport turístic de viatgers en un vehicle anomenat "tren turístic" pels carrers de la ciutat de Castelldefels.
Anunci en termini Data de publicació: 20/09/22 • Ajuntament de Castelldefels
Data límit de presentació d'ofertes: 27/09/22 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 14.990,00 €
Certificació energètica d'11 edificis municipals de Castelldefels.
Adjudicada Esmenat en data: 20/09/22 • Ajuntament de Castelldefels
Pressupost de licitació (sense IVA): 28.800,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 25.000,00 €
El contracte té per objecte el subministrament d'un transport turístic de viatgers en un vehicle anomenat "tren turístic" pels carrers de la ciutat de Castelldefels.La durada de les prestacions serà de 2 mesos, de l'1 de juliol al 31 d'agost (62 dies) partir de la data que consti en el propi contracte. No es contempla prorroga. Com a màxim el trenet turístic es lliurarà a l'Ajuntament de Castelldefels 5 dies naturals abans de la data d'inici, servei que s'iniciarà l'1 de juliol.
Anunci en termini Esmenat en data: 20/09/22 • Ajuntament de Castelldefels
Data límit de presentació d'ofertes: 30/09/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 54.141,29 €
Actualment es troba en fase de reforma un equipament municipal (Masia de Can Gomar) que es preveu que aculli el nou Casal de Joves de Castelldefels, i que és necessari dotar de mobiliari adequat per a la seva propera entrada en funcionament. Per aquest motiu, i en previsió que l'import acumulat de la compra prevista supera l'import màxim del contracte menor de subministrament, és necessari realitzar una licitació que abasti la totalitat de l'objecte del contracte.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 16/09/22 • Ajuntament de Castelldefels
Data límit de presentació d'ofertes: 21/09/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 7.500,00 €
Servei de coordinació del muntatge i desmuntatge, atenció als visitants en taquilles i estands de la Mostra de Cuina
Anunci en termini Data de publicació: 16/09/22 • Ajuntament de Castelldefels
Data límit de presentació d'ofertes: 03/10/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 49.400,00 €
L'objecte del contracte és la redacció del projecte de les Obres d'ampliació i reforma de l'edificació existent i construcció de marquesina al Camp Esportiu Municipal Pitort de Castelldefels, la redacció dels diferents projectes d'instal·lacions que siguin necessaris d'acord amb les diferents normatives sectorials que siguin d'aplicació, així com el projecte d'instal·lació de plaques fotovoltaiques, la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut durant el període d'execució de les... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya