Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 537)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 17/05/22 • Ajuntament de Castelldefels
Pressupost de licitació (sense IVA): 10.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 8.955,80 €
Contracte menor de subministrament del lloguer, instal·lació i supervisió de l'escenografia per a la celebració de les Jornades ON de innovació de Castelldefels al mes de maig de 2022.
Alerta futura i consulta preliminar del mercat Data de publicació: 17/05/22 • Ajuntament de Castelldefels
Execució de les obres del projecte de reforma de l'Escola de Dansa municipal
Resolta Data de publicació: 16/05/22 • Ajuntament de Castelldefels
Pressupost de licitació (sense IVA): 7.467.278,10 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 6.182.525,32 €
La prestació del Servei té com a principal finalitat assegurar el correcte funcionament de la xarxa d'Enllumenat Exterior i semafòrica, mantenint el nivell de servei pel que van ser projectades aquestes instal·lacions, prevenint possibles avaries i realitzant, quan procedeixi, reparacions, reposicions, reemplaçaments, subministraments, millores, modificacions, etc. Dins d'aquesta prestació, també s'inclou un sistema de telegestió que s'anirà ampliant i adaptant a una plataforma SmartCity. Aparta... [+]
Adjudicada Esmenat en data: 13/05/22 • Serveis Ambientals de Castelldefels
Pressupost de licitació (sense IVA): 99.082,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 63.768,16 €
D'acord amb el previst a l'apartat 2 de la disposició Addicional segona de la Llei 2/2014 de 27 de gener de de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i en concordança amb el que estableix l'article 31.2 LCSP, les societats municipals SAC i Jarfels han adoptat, en data 11/02/2022, acord de contractació conjunta previ a la tramitació de l'expedient De conformitat amb l'acord abans esmentats SAC s'obliga a assumir l'impuls, la tramitació i la gestió de l'expedient de cont... [+]
Alerta futura i consulta preliminar del mercat Data de publicació: 13/05/22 • Ajuntament de Castelldefels
Actualment es troba en fase de reforma un equipament municipal (Masia de Can Gomar) que es preveu que aculli el nou Casal de Joves de Castelldefels, i que és necessari dotar de mobiliari adequat per a la seva propera entrada en funcionament. Per aquest motiu, i en previsió que l'import acumulat de la compra prevista supera l'import màxim del contracte menor de subministrament, és necessari realitzar una licitació que abasti la totalitat de l'objecte del contracte.
Anunci en termini Data de publicació: 11/05/22 • Ajuntament de Castelldefels
Data límit de presentació d'ofertes: 25/05/22 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 11.350,00 €
Contracte menor de fabricació, subministrament i instal·lació de lletres ornamentals de grans dimensions amb el nom del municipi de "CASTELLDEFELS" a ubicar al Pg. Marítim (Plaça de les Palmeres de Castelldefels)
Resolta Data de publicació: 11/05/22 • Ajuntament de Castelldefels
Pressupost de licitació (sense IVA): 96.120,00 €
L'objecte d'aquest contracte consisteix en la prestació especialitzada de serveis de suport jurídic puntual per la secció jurídica administrativa de serveis territorials.
Anunci en termini Esmenat en data: 11/05/22 • Ajuntament de Castelldefels
Data límit de presentació d'ofertes: 25/05/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 201.513,12 €
La integració social de las persones amb discapacitat i/o malaltia mental és un dret constitucional i correspon als poders públics portar a terme polítiques que eliminin les barreres que l'impedeixen o dificulten.Els professionals de l'Àrea de Serveis Socials i Dependència informen, assessoren i tramiten recursos a les persones amb discapacitat i en el cas de que siguin menors d'edat o estiguin incapacitats, als seus familiars. Sovint les demandes d'aquesta població són les de serveis de lleure ... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 10/05/22 • Serveis Ambientals de Castelldefels
Data límit de presentació d'ofertes: 25/05/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 41.120,92 €
El present contracte té per objecte el subministrament de diferents tipus de pneumàtics i la prestació d'altres serveis complementaris per a la flota de vehicles i equips de Serveis Ambientals de Castelldefels. La concreció de les prestacions a executar, així com la definició del seu abast i contingut, es determinen en el Plec de prescripcions tècniques.
Adjudicada Esmenat en data: 06/05/22 • Ajuntament de Castelldefels
Pressupost de licitació (sense IVA): 215.028,83 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 215.028,82 €
L'adquisició d'equips informàtics i determinades llicències en modalitat de compra i d'arrendament a través de l'Acord marc de subministrament d'equips informàtics i determinades llicències de programari (exp. 2018.09) amb les empreses següents: SERVICIOS MICROINFORMÀTICA, SA (SEMIC). NIF:A25027145, INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA (ICOT). NIF:A43132422 I BBVA, SA. NIF: 48265169, mitjançant el sistema d'adquisició centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) d'acord a... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya