Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 299)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 21/11/19 • GRAMEIMPULS, SA
Data límit de presentació d'ofertes: 09/12/19 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 32.887,50 €
És objecte del present contracte el servei de consultoria per dissenyar, executar i avaluar un programa de dinamització del sector de la restauració a Santa Coloma de Gramenet per a l'any 2020. Les característiques tècniques d'aquesta contractació s'especifiquen al Plec de Prescripcions Tècniques, redactat per GRAMEIMPULS, SA.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 18/11/19 • GRAMEIMPULS, SA
Data límit de presentació d'ofertes: 11/11/19 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 82.257,52 €
Subministrament de material d'oficina als centres de treball de GRAMEIMPULS, S.A. (en endavant, GRAMEIMPULS).
Adjudicada Data de publicació: 15/11/19 • GRAMEIMPULS, SA
Pressupost de licitació (sense IVA): 186.250,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 167.100,00 €
Contractació del servei docent necessari (preparació, impartició, coordinació, seguiment i avaluació) per a la realització de les accions de formació subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (en endavant, SOC) del FOAP 2019, d'acord amb l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores deso... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 14/11/19 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Data límit de presentació d'ofertes: 02/12/19 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 69.640,00 €
Subministrament de complements d'uniformitat necessaris per al desenvolupament de les funcions del col·lectiu de la policia local de l'Ajuntament, amb mesures de contractació sostenible.
Adjudicada Data de publicació: 13/11/19 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 53.719,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 51.033,05 €
Constitueix l'objecte del contracte el subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat de nadal a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat, segons la relació que consta al punt del plec de prescripcions tècniques (PPT). Complementàriament la finalitat del contracte és ser respectuós amb el medi ambient utilitzant materials que compleixin les normatives actuals en quan a sostenibilitat i estalvi energètic
Anunci en avaluació Esmenat en data: 07/11/19 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Data límit de presentació d'ofertes: 14/10/19 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 285.840,00 €
L'objecte del present contracte és la contractació d'auditors que col·laborin i donin suport a la Intervenció General de l'Ajuntament en la realització del control financer de l'activitat econòmica-financera del sector públic local en l'exercici del control permanent i auditoria pública, d'acord amb les característiques establertes en el PPT i a l'apartat vuitè del Pla de Control financer per al 2019, en el que s'expressa l'abast del control financer mitjançant auditories externes al seu apartat... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 05/11/19 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Data límit de presentació d'ofertes: 08/11/19 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 169.960,50 €
Prestació del servei de gestió i monitoratge del Programa d'activitats esportives per a la gent gran de Santa Coloma de Gramenet. Els destinataris són el col·lectiu de persones majors de 60 anys. Els llocs on es prestarà el servei, els horaris, els grups i activitats estan descrites en el plec de prescripcions tècniques. Les activitats emmarcades dins del Programa són les següents: - Cursos d'activitats físiques per a la gent gran - Caminades pel medi natural i altres esdeveniments esportius - A... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 05/11/19 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Data límit de presentació d'ofertes: 04/11/19 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 728.000,00 €
Serveis de suport tècnic d'assistència informàtica per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb mesures destinades a la contractació pública sostenible i el medi ambient
Resolta Data de publicació: 29/10/19 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 20.200,00 €
Serveis de manteniment de l'aplicació informàtica per a la gestió del padró municipal d'habitants i la gestió dels processos electorals, implantada a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Resolta Data de publicació: 28/10/19 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Import d'adjudicació (sense IVA): 5.399.434,36 €
Serveis d'ajut a la llar que formen part de la cartera de serveis del Serveis d'Atenció Domiciliària de l'Ajuntament.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya