Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 462)

Exportar pàgines
Resolta Data de publicació: 30/07/21 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 185.900,00 €
L'objecte del contracte són els serveis per al desenvolupament de la carpeta ciutadana i d'empresa i del programari backend per a la gestió integral de la finestreta única empresarial, seguint les instruccions del plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte. Complementàriament la finalitat del contracte s'insereix en la política d'afavorir la conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones treballadores adscrites a l'execució d'aquest contracte
Anunci en termini Data de publicació: 30/07/21 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Data límit de presentació d'ofertes: 30/08/21 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 2.906.351,21 €
L'objecte d'aquest contracte és la neteja en diverses zones de la ciutat els caps de setmana i dies festius intersetmanals reservat a un Centre Especial de Treball d'iniciativa social ja que aquest contracte s'executarà mitjançant un projecte específic per l'ocupació de persones amb discapacitat i amb especials dificultats per la seva inclusió laboral. Per tant tindrem un doble objectiu: la prestació del servei d'acord amb la programació de treball demanada al plec tècnic i un programa social i ... [+]
Adjudicada Data de publicació: 28/07/21 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 714.545,39 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 595.259,40 €
L'objecte del present contracte és l'execució de les obres referents al projecte executiu "Projecte de reforma de la instal·lació de climatització de la Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet". Complementàriament dins l'objecte del contracte s'inclouen mesures de contractació pública sostenible encarades a l'estabilitat del treball i la d'assolir l'objectiu de reducció d'emissions de CO2 al medi ambient.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 27/07/21 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Data límit de presentació d'ofertes: 23/07/21 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 825.700,00 €
L'objecte d'aquest contracte és la prestació d'un servei d'intermediació i gestió d'atenció i cobertura de les necessitats d'allotjament i manutenció, per donar resposta a situacions d'urgència i/o emergència social que requereixin la pernoctació d'una persona i/o unitat familiar sense recursos en plaçes hoteleres ubicades dins del municipi o properes de fàcil accés mitjançant transport públic
Anunci en avaluació Esmenat en data: 26/07/21 • GRAMEIMPULS, SA
Data límit de presentació d'ofertes: 21/07/21 16:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 168.091,74 €
És objecte del present contracte el subministrament de mobiliari d'oficina per equipar el Centre de Formació Ocupacional de Grameimpuls (àntic Hospital Esperit Sant), per cobrir les necessitats de GRAMEIMPULS, SA per a la realització de cursos formatius.
Adjudicada Data de publicació: 23/07/21 • GRAMEIMPULS, SA
Pressupost de licitació (sense IVA): 300,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 280,00 €
Servei d'experts docents per impartir formació complementaria
Adjudicada Data de publicació: 22/07/21 • GRAMEIMPULS, SA
Pressupost de licitació (sense IVA): 1.200,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 1.100,00 €
Servei d'experts docents per impartir formació complementaria
Adjudicada Data de publicació: 22/07/21 • GRAMEIMPULS, SA
Pressupost de licitació (sense IVA): 1.050,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 1.050,00 €
Servei d'experts docents per impartir formació complementaria
Adjudicada Data de publicació: 22/07/21 • GRAMEIMPULS, SA
Pressupost de licitació (sense IVA): 750,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 750,00 €
Servei d'experts docents per impartir formació complementaria.
Adjudicada Data de publicació: 22/07/21 • GRAMEIMPULS, SA
Pressupost de licitació (sense IVA): 1.200,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 1.120,00 €
Servei d'experts docents per impartir formació complementaria.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya