Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 284)

Exportar pàgines
Adjudicada Esmenat en data: 13/08/19 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 506.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 367.828,10 €
Subministrament, instal·lació i manteniment per a la renovació de la xarxa de radiocomunicacions i els terminals de radio homologats per a la utilització amb la xarxa RESCAT (TETRA) per a la policia local, dividit en dos lots, desglossats en dues fases.
Anunci en termini Data de publicació: 09/08/19 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Data límit de presentació d'ofertes: 16/09/19 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 285.840,00 €
L'objecte del present contracte es la contractació d'auditors que han de col·laborar i donar suport a la Intervenció General de l'Ajuntament en la realització del control financer de l'activitat econòmica-financera del sector públic local en l'exercici del control permanent i auditoria pública, d'acord amb les característiques establertes en el PPT i a l'apartat vuitè del Pla de Control financer per al 2019, en el que s'expressa l'abast del controll financer mitjançant auditories externes al seu... [+]
Adjudicada Data de publicació: 02/08/19 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 30.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 30.000,00 €
L'objecte del contracte és la prestació del servei per a l'actuació d'un concert de l'artista ROSARIO el dia 2 de setembre durant la Festa Major d'Estiu 2019, a la plaça de la Vila
Resolta Data de publicació: 01/08/19 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 190.518,08 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 182.621,43 €
L'objecte del present contracte és l'execució de les obres referents al projecte de reordenació dels espais de la planta primera i segona de l'escola Sagrada Família. Complementàriament l'objecte del contracte inclou mesures de contractació pública sostenible encarades al foment de l'estabilitat en el treball, així com del manteniment de les condicions laborals. Respecte al termini d'execució del contracte, veure l'apartat H del quadre resum
Resolta Data de publicació: 01/08/19 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 99.419,07 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 90.336,11 €
Execució de les obres de reforma i adequació dels banys de PB, P1, P2 i P3 de l'Escola Fray Luis de Leon. L'objecte del contracte inclou mesures de contractació pública sostenible encarades a l'estabilitat del treball Respecte al termini d'execució s'ha de tenir en compte l'apartat H del quadre resum
Anunci en avaluació Esmenat en data: 01/08/19 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Data límit de presentació d'ofertes: 14/08/19 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 545.594,23 €
Foment i promoció dels programes de dinamització infantil i juvenil i coordinació, control i funcionament dels dos equipaments municipals dedicats a la infància i la joventut de l'Ajuntament: Rellotge XXI i Mas Fonollar. Complementàriament la finalitat del contracte s'insereix dins la política de foment del treball amb la incorporació de clàusules d'inserció sociolaboral de contractació de dones joves entre 16 i 35 anys, mínim del 50% del personal, o persones immigrades joves entre 16 i 35 anys,... [+]
Adjudicada Data de publicació: 29/07/19 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 117.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 99.450,00 €
Subministrament d'una carpa provisional en règim de lloguer a les pistes poliesportives de Prat de la Riba que inclou el muntatge i desmuntatge de la carpa i el lloguer mensual.
Agregada Data de publicació: 26/07/19 • GRAMEIMPULS, SA
Adjudicacions directes de GRAMEIMPULS, SA del segon trimestre de l'any 2019.
Resolta Data de publicació: 23/07/19 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 144.739,11 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 136.410,25 €
L'objecte d'aquest contracte es la prestació dels serveis postals de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Anul·lada Data de publicació: 17/07/19 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 508.563,64 €
Foment i promoció dels programes de dinamització infantil i juvenil i coordinació, control i funcionament dels dos equipaments municipals dedicats a la infància i juventut de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: Rellotge XXI i Mas Fonollar, d'acord amb les característiques i detall establerts en el plec de prescripcions tècniques. Complementàriament, la finalitat del contracte s'insereix dins de la política de foment del treball amb la incorporació de clàusules d'insercició sociolaboral de ... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya