Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 515)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 23/06/22 • GRAMEIMPULS, SA
Data límit de presentació d'ofertes: 08/07/22 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 180.812,46 €
És objecte del present contracte el subministrament de material d'electricitat i fontaneria per cobrir les necessitats de GRAMEIMPULS, SA, per a la realització de cursos formatius.
Adjudicada Data de publicació: 23/06/22 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 368.433,43 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 313.018,60 €
Execució de les obres del projecte tècnic de rehabilitació de coberta i façanes, arranjament de paviment porxo i paraments interiors del pavelló Montserrat. Recinte Torreibera a Santa Coloma de Gramenet, de conformitat amb el projecte aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2021. Complementàriament la finalitat del contracte és afavorir la sostenibilitat mediambiental.
Adjudicada Data de publicació: 23/06/22 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 109.987,98 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 79.501,91 €
Execució de les obres de demolició de les edificacions afectades per la UA 1 del PERI Santa Coloma Vella II, situades a la plaça de la Vila, 12, 13, 14 i 15 del municipi de Santa Coloma de Gramenet, aprovat per la Junta de Govern Local de 18 de febrer de 2020, amb el reajustament del pressupost segons el detall de la memòria valorada redactada pel servei gestor a l'haver-se enderrocat una de les edificacions de l'àmbit del projecte. Complementàriament és objecte del contracte la contractació med... [+]
Adjudicada Data de publicació: 23/06/22 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 5.122.517,69 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 4.358.652,74 €
L'objecte del present contracte és el manteniment dels equipaments municipals dependents de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, d'acord amb el PPT redactat pel servei gestor i complementàriament amb mesures de contractació socialment responsables que fomentin l'estabilitat laboral i medioambiental
Adjudicada Data de publicació: 21/06/22 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 12.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 8.830,00 €
Realización del diagnóstico urbano transversal de Santa Coloma de Gramenet que consistirá en la revisión de los diferentes planes estratégicos municipales en consonancia con los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española.
Resolta Data de publicació: 21/06/22 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 1.213.168,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 1.111.902,00 €
L'objecte del present contracte són els serveis d'intermediació i gestió d'atenció i cobertura de les necessitats d'allotjament i manutenció per a donar resposta a situacions d'urgència i/o emergència social que requereixen la pernoctació d'una persona i/o unitat familiar sense recursos, en places hoteleres ubicades dins del municipi o properes de fàcil accés mitjançant transport públic, amb l'estricta subjecció de les condicions i requisits establerts en el plec de clàusules administratives par... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 20/06/22 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Data límit de presentació d'ofertes: 17/06/22 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 718.691,81 €
L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i manteniment durant el període de durada del contracte d'un paviment de gespa artificial pels camps municipals de futbol Can Zam I, Can Zam II i "camp nou municipal" i l'equipament esportiu corresponent, mitjançant arrendament operatiu, de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques (PPT). Complementàriament l'objecte del contracte segueix els criteris de sostenibilitat i medi ambient.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 20/06/22 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Data límit de presentació d'ofertes: 17/06/22 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 75.000,00 €
L'objecte del contracte és l'adquisició de les llicències LEPIDE DATA SECURITY PLATTFORM: Llicència perpetua per a 1.000 usuaris amb els mòduls detallats a l'apartat B del Quadre Resum (QR) L'adquisició de les llicències comporta el dret d'actualització a les últimes versions del programari, així com a tots els pegats de seguretat durant els 3 anys a comptar a partir de la data de formalització del contracte. Complementàriment és objecte del contracte millorar l'accessibilitat, la seguretat, l'e... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 16/06/22 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Data límit de presentació d'ofertes: 01/07/22 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 29.489,90 €
El present contracte té com objecte la prestació dels serveis de missatgeria, bustiada i altres derivats demandats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Així mateix, seran objecte del contracte totes les activitats complementàries, addicionals o específiques que requereixin els diferents serveis, inclosa la devolució dels avisos de rebut en el cas de les notificacions dels membres de meses electorals quan no es pugui efectuar el lliurament a la persona destinatària. Complementàriament la... [+]
Resolta Data de publicació: 15/06/22 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 100.410,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 29.250,00 €
El contracte té per objecte el subministrament de dos vehicles de quatre rodes, tipus turisme híbrid amb etiqueta ECO i d'un vehicle de quatre rodes tipus turisme elèctric camuflat amb etiqueta ZERO, tots especialitzats en patrulla de seguretat ciutadana per a la Policia Local, en la modalitat de compra d'acord amb les determinacions detallades al Plec de prescripcions tècniques. L'objecte d'aquest contracte és tant el subministrament dels vehicles de quatre rodes com l'homologació per transform... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya