Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 379)

Exportar pàgines
Anunci en avaluació Esmenat en data: 22/01/21 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Data límit de presentació d'ofertes: 04/01/21 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 151.515.000,00 €
Servei de consergeria per a les instal·lacions esportives municipals, durant els dies i hores que l'Ajuntament no pugui cobrir aquest servei amb mitjans propis i que es determinen en el PPT.
Resolta Data de publicació: 22/01/21 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 90.420,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 48.706,50 €
L'objecte del present contracte és la contractació d'auditors que han de col·laborar i donar suport a la Intervenció General de l'Ajuntament en la realització del control financer de l'activitat econòmica-financera del sector públic local en l'exercici del control permanent i auditoria pública, d'acord amb les característiques establertes en el PPT i en l'apartat vuitè del Pla de control financer per al 2019, en el que s'expressa l'abast del control financer mitjançant auditories externes al seu... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 22/01/21 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Data límit de presentació d'ofertes: 12/02/21 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 362.675,51 €
L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents a les memòries valorades de reforma de diversos locals de propietat municipal per a reconversió en habitatges. Complementàriament la finalitat del contracte s'insereix dintre la política de promoció de l'ètica.
Anunci en termini Data de publicació: 21/01/21 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Data límit de presentació d'ofertes: 08/02/21 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 153.146,51 €
L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents a la reparació de les deficiències constructives de les pistes poliesportives Prat de la Riba descrites en els 4 projectes d'obra aprovats per la Junta de Govern Local de 9 d'abril de 2019, i complementàriament fomentar l'execució mediambientalment responsable de l'obra. El procediment d'adjudicació és el restringit, al tractar-se d'una obra que requereix una solvència especialment qualificada. L'aplicació del procediment restringi... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 21/01/21 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Data límit de presentació d'ofertes: 11/01/21 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 237.318,31 €
L'objecte del contracte és l'assistència tècnica per a la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres referents als 34 projectes tècnics de rehabilitació dels edificis de l'ACR2-Mas Marí, aprovats definitivament en la Junta de Govern Local de 29/09/2020 i que han signat conveni amb l'Ajuntament, i del que és complementari i del qual depèn
Anunci en avaluació Esmenat en data: 21/01/21 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Data límit de presentació d'ofertes: 11/01/21 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 3.052.530,99 €
L'objecte del contracte és l'execució de les obres referents als 34 projectes tècnics de rehabilitació dels edificis de l'ACR2-Mas Marí, aprovats definitivament en la Junta de Govern Local de 29/09/2020 i que han signat conveni amb l'Ajuntament. Complementàriament la finalitat del contracte és fomentar l'execució mediambientalment responsable de l'obra
Adjudicada Esmenat en data: 21/01/21 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 226.040,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 205.766,20 €
L'objecte del contracte és el servei de conservació i manteniment del conjunt de 3 fonts ornamentals municipals: plaça de la Vila, plaça Baró i Parc Europa. Complementàriament la finalitat del contracte s'insereix dintre la política mediambientalment sostenible d'eficiència energètica i d'estalvi d'aigua
Resolta Data de publicació: 20/01/21 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 131.200,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 131.200,00 €
Subministrament de mascaretes FFP2 i mascaretes quirúrgiques arrel de la crisi sanitària o social sobrevinguda a conseqüència de la pandèmia del COVID 19
Resolta Data de publicació: 20/01/21 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 37.154,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 37.154,00 €
Subministrament de 100 ordinadors portàtils imprescindibles per a la cobertura de les necessitats de teletreball sobrevingudes per la crisi sanitària i social a conseqúència del COVID 19
Resolta Data de publicació: 19/01/21 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Pressupost de licitació (sense IVA): 46.450,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 46.450,00 €
Contractació dels serveis per a l'administració de proves diagnòstiques COVID 19
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya