Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 319)

Exportar pàgines
Anunci en avaluació Esmenat en data: 20/09/19 • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 13/09/19 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 196.448,82 €
Treballs de neteja, desinfecció i control analític del reg per aspersió i difusió de cada una de les zones verdes, escoles, escoles bressol i equipaments relacionats a l'Annex 1 i dels dipòsits d'aigua freàtica de l'Annex 2, ambdós annexos del plec de prescripcions tècniques.
Anunci en termini Esmenat en data: 20/09/19 • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 21/10/19 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 2.065.006,89 €
Contracte mixt de serveis de manteniment del clavegueram i de construcció de les escomeses de connexió a la xarxa de clavegueram municipal de Sant Cugat del Vallès
Resolta Data de publicació: 19/09/19 • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 54.217,89 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 54.217,89 €
Encàrrec de provisió de l'acord marc de Mobilitat Sostenible de l'ACM (EXP. 2016.02) pel subministrament d'un vehicle elèctric NISSAN LEAF amb punt de recàrrega i una furgoneta elèctrica E-NV200 amb punt de recàrrega per la renovació de la flota municipal - Turisme elèctric Nissan Leaf 5p 40 Kwh Acenta (amb punt de recàrrega inclòs) 25.729,89 ? (IVA no inclòs) - Furgoneta elèctrica e-NV200 Combi 5 40 Kwh (amb punt de recàrrega inclòs) 28.488,00 ? (IVA no inclòs)
Adjudicada Data de publicació: 16/09/19 • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 24.979,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 24.979,00 €
Contracte de serveis de renovació de llicències d'us i manteniment del programari de CAD i GIS de l'empresa BENTLEY
Adjudicada Data de publicació: 16/09/19 • Organisme Municipal d'Educació de Sant Cugat del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 18.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 18.000,00 €
L'objecte del contracte es divideix en dos lots: Lot 1: Programa d'orientació acadèmica i professional Activitats formatives adreçades a professorat i alumnat de 2n a 4rt de centres de secundària públics, l'escola d'Adults, la UEC i PFI. Lot 2: Foment de la formació professional Organització d'una sèrie d'activitats adreçades a fomentar la FP en els centres de secundària. Aquestes activitats estaran adreçades a alumnes de 3r ESO, 4t ESO, 1r batxillerat, 2n batxillerat, cicles formatius grau mig... [+]
Anunci en termini Esmenat en data: 10/09/19 • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 04/11/19 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 120.000,00 €
Contracte del servei de mediació i convivència, que te per objectiu mediar en els conflictes veïnals i comunitaris així com prevenir els conflictes mitjançant la promoció de la cultura de la mediació.
Anunci en termini Data de publicació: 10/09/19 • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 25/09/19 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 18.974,28 €
-Lot 1: visites de vigilància i control dels establiments minoristes alimentaris del municipi. Al tractar-se d'un servei consistent en portar a terme visites sobre el compliment de la normativa sectorial als establiments alimentaris per tal d'informar posteriorment a l'Ajuntament sobre el nivell de compliment, es considera incompatible presentar-se a aquest servei (lot 1) i alhora portar a terme tasques de consultoria en seguretat alimentària en establiments alimentaris minoristes de competència... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 10/09/19 • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 19/06/19 12:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 580.576,00 €
Prestació dels següents serveis: - Serveis associats a la gestió i el manteniment de la plataforma TIC - Atenció als usuaris TIC
Resolta Data de publicació: 10/09/19 • Organisme Municipal d'Educació de Sant Cugat del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 16.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 16.000,00 €
L'objecte del contracte és el disseny i realització d'activitats escolars de medi ambient per als centres de secundària del municipi dins el Pla de Dinamització Educativa (PDE), el qual ofereix un conjunt d'activitats complementàries al currículum escolar d'educació secundària.
Adjudicada Data de publicació: 04/09/19 • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 501.217,32 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 441.640,86 €
L'objecte d'aquest contracte és la prestació de serveis postals, bustiades, manipulacions precedents als serveis postals segons s'especifica al plec de prescripcions tècniques, i altres serveis similars de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Organismes Autònoms Municipals, Societats Mercantils Municipals, que es relacionen generats en el seu àmbit d'actuació, de conformitat amb el que s'estableix al plec de prescripcions tècniques. Els òrgans contractants en aquesta licitació són els següents... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya