Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avís

27.10.2021 ACTUACIÓ TÈCNICA PLANIFICADA A LES 18:30H QUE COMPORTARÀ TALL DEL SERVEI, ENTRE ALTRES APLICACIONS, A LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA. DURADA ESTIMADA: 30 MINUTS

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 136)

Exportar pàgines
Anunci en termini Esmenat en data: 26/10/21 • Consell Comarcal d'Osona
Data límit de presentació d'ofertes: 08/11/21 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 171.030,00 €
Redacció, direcció i execució del projecte Art urbà a Osona en base a l'avantprojecte "Art Urbà a Osona". Aquest projecte pretén convertir Osona en l'epicentre de l'art urbà a Catalunya que tindrà lloc a diferents localitats de la comarca (Alpens, Manlleu, Prats de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau i Sant Julià de Vilatorta). Un conjunt de creacions artístiques nascudes al carrer i pel carrer perquè estiguin a l'abast de tothom, tant de la comunitat com dels visitants. Mantenint la identitat i la... [+]
Resolta Data de publicació: 25/10/21 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 22.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 21.672,00 €
Servei de tasques de comunicació i difusió institucional, per tal de difondre tota aquella informació d'interès relativa a la comarca d'Osona i als projectes i actuacions que es duen a terme des dels diferents serveis del Consell Comarcal d'Osona. El Consell Comarcal d'Osona requereix d'un servei extern que doni suport en la comunicació que es porta a terme des del servei de Comunicació i Protocol, adscrit a l'Àrea de Presidència i Gerència. D'altra banda, l'empresa contractada haurà de coordi... [+]
Resolta Data de publicació: 20/10/21 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 132.742,91 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 113.163,72 €
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha d'assumir els objectius fixats per la Llei de canvi climàtic del 2017 en el qual, per al 2020, hi hauria d'haver hagut un mínim del 20% del consum energètic total del conjunt de les instal·lacions públiques de gestió de residus, de sanejament d'aigües residuals urbanes i de potabilització d'aigua la gestió de les quals és competència dels Departaments de la Generalitat o dels organismes que en depenen ha de procedir de fonts pròpies d'origen renovable. Per ... [+]
Adjudicada Data de publicació: 20/10/21 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 69.400,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 61.128,00 €
Degut a diverses problemàtiques s'han de realitzar modificacions i millores a les instal·lacions de sanejament que es detallen a continuació, així com projectar-ne de noves: -EDAR Serrabonica (Gurb -EDAR Vic -EBAR INUR (Vic) -EBAR núm. 1 (Vic) -EDAR l'Alou (Sant Agustí de Lluçanès) Per aquest motiu, s'ha de contractar serveis de redacció de projectes constructius i els estudis d'alternatives exceptuant el cas de l'obra de l'espessidor per flotació de Vic.
Adjudicada Data de publicació: 19/10/21 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 28.084,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 26.238,34 €
Obres de manteniment per arranjar el camí del Sorreig, el camí de Sora a Cussons, i el camí de Sora a Alpens. L'empresa ha de poder executar les partides corresponents: - Regularització del terreny. - Reperfilat de cunetes. - Estesa i compactació de tot-ú. - Neteja i desbrossada dels laterals del camí. - Aportació d'àrid reciclat procedent d'un gestor autoritzat.
Anunci en termini Esmenat en data: 14/10/21 • Consell Comarcal d'Osona
Data límit de presentació d'ofertes: 28/10/21 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 79.420,08 €
Reparació del col·lector del marge dret fins al pou de bombes La Blava del sistema de sanejament de Roda de Ter
Anunci en termini Data de publicació: 29/09/21 • Onaigua EPEL
Data límit de presentació d'ofertes: 03/11/21 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 134.929,95 €
Prestació de diversos serveis relacionats amb el servei públic comarcal del cicle urbà de l'aigua. Aquests serveis comprenen la lectura de comptadors i la facturació dels serveis prestats per Onaigua als seus usuaris, incloent la gestió del cicle comercial, diversos treballs de control de la qualitat de l'aigua subministrada per Onaigua i el suport tècnic i administratiu a la direcció del servei comarcal.
Adjudicada Data de publicació: 20/09/21 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 14.700,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 4.320,00 €
L'EDAR de la Vall del Ges té un subministrament en mitja tensió i disposa d'un transformador per alimentar la planta a baixa tensió que té el corresponent interruptor de baixa tensió (BT). L'any 2018 es detecta un funcionament inadequat de l'interruptor de BT. Actualment l'interruptor està en funcionament. El fabricant recomana fer-ne una revisió periòdica al banc de proves, i donat el temps de funcionament de l'equip es considera descatalogat i s'ha de procedir a la seva substitució per un amb... [+]
Resolta Data de publicació: 25/08/21 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 3.835.739,80 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 10.859,98 €
Servei de transport escolar obligatori i no obligatori, en la modalitat de servei discrecional, amb l'aportació de les persones acompanyants, gestionat pel Consell Comarcal de l'Osona, per tots els dies lectius del calendari escolar que el Departament d'Educació estableixi per als cursos escolars 2020/2021 i 2021/2022, prorrogable als cursos escolars 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025, d'acord a allò que es descriu al plec de prescripcions tècniques. El servei de transport escolar tindrà el seu d... [+]
Resolta Data de publicació: 24/08/21 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 48.993,02 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 48.993,02 €
Redacció projecte executiu de la Xarxa de Miradors de la comarca d'Osona. Els municipis que formen part d'aquesta Xarxa són: - Sant Pere de Torelló (Mirador de Bellmunt) - L'Esquirol (Mirador de Cabrera) - Sant Bartomeu del Grau (Mirador del Roc Llarg) - Perafita (Mirador del Pirineu) - Sant Agustí de Lluçanès (Mirador dels Munts) - Sant Quirze de Besora (Mirador sobre el Ter) L'execució del servei comporta la redacció del projecte executiu complert de la xarxa de miradors que engloba sis mirad... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya