Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 112)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 10/08/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 59.831,20 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 40.400,00 €
El Consell Comarcal d'Osona realitza periòdicament actuacions d'inspecció a empreses usuàries de la xarxa d'aigües residuals de la comarca. Les mostres de control d'aquestes inspeccions, segons el decret 60/2015 sobre les entitats col·laboradores de medi ambient, s'han d'analitzar en una entitat que compleixi amb els requeriments especificats en la norma UNE-ES ISO/IEC 17025 i, per aquest motiu, es vol contractar un laboratori acreditat que compleixi amb els requeriments de la norma esmentada j... [+]
Adjudicada Data de publicació: 10/08/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 72.590,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 62.896,00 €
Instal·lació d'un programa especialitzat en el núvol i de la implementació que ha de preveure el bolcatge de les dades històriques de permisos d'abocament (registre ACA), dels resultats analítics resultants de les inspeccions a empreses i de les dades de control de procés dels sistemes (cabals i resultats analítics EDARs), el seu manteniment i el suport al client.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 22/07/20 • Consell Comarcal d'Osona
Data límit de presentació d'ofertes: 14/07/20 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 3.835.739,80 €
Servei de transport escolar obligatori i no obligatori, en la modalitat de servei discrecional, amb l'aportació de les persones acompanyants, gestionat pel Consell Comarcal de l'Osona, per tots els dies lectius del calendari escolar que el Departament d'Educació estableixi per als cursos escolars 2020/2021 i 2021/2022, prorrogable als cursos escolars 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025, d'acord a allò que es descriu al plec de prescripcions tècniques. El servei de transport escolar tindrà el seu d... [+]
Resolta Data de publicació: 22/07/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 55.319,93 €
El Servei de Productes de Suport i Teràpia Ocupacional ¿ en endavant i indistintament també BAT - mancomunat entre el Consell Comarcal d'Osona, Consorci de Benestar Social del Ripollès i Consorci d'acció Social de la Garrotxa entès com un servei, les intervencions del qual és realitzen a la llar de la persona i família, coordinat amb els diferents professionals i institucions dels àmbits social i sanitari de les comarques d'Osona, Ripollès i Garrotxa, i dirigit a valorar les necessitats, planifi... [+]
Resolta Data de publicació: 20/07/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 24.462,80 €
Servei que proporcioni software de comptabilitat energètica, telelectura de comptadors i gestió energètica, així com la corresponent formació, atenció i manteniment, perquè l'Agència Local de l'Energia d'Osona pugui prestar els serveis corresponents als ajuntaments i ens locals que l'integren.
Adjudicada Data de publicació: 13/07/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 19.504,10 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 15.750,00 €
L'EDAR de Seva disposa de 8 eres per tractar els fangs generats en el procés de depuració. L'última vegada que es van retirar els fangs va ser al 2013 i actualment es troben al 100 % de la seva capacitat i ja no poden admetre més fangs. Per aquest motiu s'han de retirar les canyes i buidar els fangs fins al nivell de trobar la capa de sorra. S'estima que aproximadament hi ha 150tn de fangs per retirar en una superfície de 270m2.
Resolta Data de publicació: 23/06/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 12.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 11.850,00 €
Redacció del pla director per les vies ciclistes interurbanes a la Plana de Vic
Resolta Data de publicació: 22/05/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 54.352,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 54.352,00 €
Servei de lloguer de pisos d'estada temporal que ofereix la possibilitat de viure en un pis per millorar la situació de l'usuari i/o unitat familiar des de la perspectiva individual, social i comunitària en situacions de violència familiar, de manca d'habitatge, de manca de xarxa familiar i/o social o quan aquesta actua negativament vers l'individu o el nucli familiar o quan les persones no disposin de recursos econòmics propis per fer front a aquests problemes.
Adjudicada Data de publicació: 05/05/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 17.090,91 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 17.090,91 €
Lloguer d'una instal.lació juvenil per l'estada temporal de persones amb risc d'exclusió social i que pateixen violència domèstica en el context de la situació d'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19
Adjudicada Data de publicació: 26/02/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 140.440,54 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 140.000,00 €
Els espais Activa't tenen com a objectiu promoure programes i accions que ajudin a assolir una cohesió social, una atenció equitativa a tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva condició física, psíquica o sòcio-econòmica. Per tot això, es volen dur a terme projectes i activitats innovadores, útils, terapèutiques, preventives, educatives, generadores d'ocupació del temps, de suport a la família i eficaces pel que fa a la resolució de problemes, aconseguint així una millora del benestar dels... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya