Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 103)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 17/01/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 4.351.206,24 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 4.351.206,24 €
Servei educatiu i social de menjador dels centres educatius de la comarca d'Osona
Adjudicada Data de publicació: 15/01/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 70.875,77 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 59.535,65 €
Els problemes en la decantació de fangs tenen l'origen en la diferent longitud de les canonades de recirculació dels decantadors 1 i 2 i per tant també ho és la pèrdua de càrrega i el volum aspirat de cada decantador. Per aquest motiu es pretén millorar l'evacuació de fang recirculats i purgats d'aquesta planta, per aquest motiu, es defineixen els següents objectius: - Regular el cabal de fang a recirculat dels 2 decantadors. Modificació de les canonades per tal que cada decantador tingui assig... [+]
Adjudicada Data de publicació: 15/01/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 28.412,99 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 26.892,66 €
L'aigua de serveis que s'utilitza a planta prové del pou de sortida. L'aigua depurada circula per un filtre de capacitat insuficient que és la que alimenta els punts de subministrament d'aigua de serveis a la planta. L'ús d'aquesta aigua, exposa als treballadors a riscos biològics per contacte associat a agents patògens ja que el tractament de filtració no garanteix l'eliminació d'aquests agents. Per aquesta raó i en compliment al RD 1620/2007 pel qual s'estableix el règim jurídic per a la reut... [+]
Adjudicada Data de publicació: 15/01/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 21.031,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 17.299,50 €
El Servei de Productes de Suport i Teràpia Ocupacional ¿ en endavant i indistintament també BAT- mancomunat entre el Consell Comarcal d'Osona, Consorci de Benestar Social del Ripollès i Consorci d'acció Social de la Garrotxa és un servei , les intervencions del qual és realitzen a la llar de la persona i família, coordinat amb els diferents professionals i institucions dels àmbits social i sanitari de les comarques d'Osona, Ripollès i Garrotxa, i dirigit a valorar les necessitats, planificar i... [+]
Resolta Data de publicació: 15/01/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 165.289,25 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 148.760,33 €
L'objecte del present contracte és l'adquisició d'equips de e-gestió (telegestió) que es puguin instal·lar en les dependències del Consell Comarcal d'Osona i en altres equipaments municipals de la comarca, amb la finalitat de millorar la gestió i el control dels consums energètics d'aquestes instal·lacions.
Adjudicada Data de publicació: 15/01/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 43.200,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 39.062,42 €
Subministrament de 6 sondes de sòlids incloent el controlador, la sonda i tots els suports. Els equips hauran de ser iguals per motius d'estandarització
Adjudicada Data de publicació: 09/01/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 41.630,32 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 40.442,81 €
Els espais activa't tenen coma objectiu promoure programes i accions que ajudin a assolir una cohesio social, una atencio equitativa a tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva condició física, psíquica o sòcio-econòmica. Per tot això es volen dur a terme projectes i activitats innovadores, útils i terapèutiques, preventives, educatives, generadores d'ocupacio del temps, de suport a la família i eficacess pel que fa a la resolució de problemes, aconseguint així una millora del benestar dels ... [+]
Adjudicada Data de publicació: 09/01/20 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 11.987,43 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 9.450,00 €
L'encarrec de l'elaboració d'un pla de màrquetingturístic de la comarca d'Osona pretén ser el resultat d'una planificació estratègica enfocada al màrqueting fruit també d'un treball de diagnosi i d'un procés participatiu, que es considera de gran importància, amb els diferents agents vinculats amb el turisme de la comarca.
Resolta Data de publicació: 25/10/19 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 9.520,00 €
L'Estació d'aigües residuals de Bingrau es va incorporar a la gestió dels sistemes de sanejament de l'àmbit del Consell Comarcal d'Osona el dia 1 de gener de 2007 arran de l'acord amb l'ajuntament de Sant Bartomeu del Grau. L'any 1996 l'ajuntament va construir a l'urbanització Bingrau una depuradora tipus BIOTRIT, de funcionament SBR de 60 m3 de capacitat. Actualment el tractament de l'aigua residual és deficient a causa del sistema d'aireació instal·lat tipus venturi que és poc eficient. Les... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 17/10/19 • Consell Comarcal d'Osona
Data límit de presentació d'ofertes: 23/09/19 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 168.750,00 €
15 municipis de la comarca d'Osona van delegar en el Consell Comarcal la sol·licitud de subvenció a l'ACA per la redacció del seu Pla Director d'abastament municipal d'aigua. En la gran majoria són municipis que disposen de Pla Director i cal una actualització que permeti disposar al detall dels recursos hídrics dels quals disposa el municipi per l'abastament d'aigua als usuaris, l'estat de les instal·lacions, anàlisis i funcionament de la xarxa, l'estat actual, les mancances detectades, l'estu... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya