Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 142)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 06/07/22 • Consell Comarcal d'Osona
Data límit de presentació d'ofertes: 26/07/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 97.303,59 €
És objecte del present document executar les actuacions detallades en el Projecte Executiu La casa de les Caramelles, en el marc del programa operatiu FEDER Eix 6 "Osona, paisatge tradició i cultura".
Anunci en avaluació Esmenat en data: 28/06/22 • Consell Comarcal d'Osona
Data límit de presentació d'ofertes: 23/06/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 22.684,96 €
L'objecte del contracte al que es refereix és el servei de " Gestió de les xarxes socials i butlletins electrònics d'Osona Turisme", d'acord amb les prescripcions establertes en el plec de prescripcions tècniques particulars.
Adjudicada Data de publicació: 03/06/22 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 21.215,78 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 11.873,77 €
L'objecte del contracte al que es refereix el present plec és el servei de "Direcció d'obres i Coordinació de seguretat i salut de les Obres de construcció dels miradors: Mirador de Bellmunt de Sant Pere de Torelló, Mirador del Roc Llarg de Sant Bartomeu del Grau, Mirador de la Riba del Ter de Sant Quirze de Besora i Mirador de Ponent de Perafita", d'acord amb les prescripcions establertes en el plec de prescripcions tècniques particulars.
Adjudicada Data de publicació: 03/06/22 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 571.806,22 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 375.702,66 €
Obres de millora dels miradors: Mirador de Bellmunt de Sant Pere de Torelló, Mirador del Roc Llarg de Sant Bartomeu del Grau, Mirador de la Riba del Ter de Sant Quirze de Besora i Mirador de Ponent de Perafita L'objecte del contracte al que es refereix és l'execució de les obres incloses en els projectes bàsics i executius en el marc del programa operatiu FEDER Eix 6 " Osona, paisatge tradició i cultura. El 50% de l'objecte d'aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Re... [+]
Anunci en avaluació Data de publicació: 31/05/22 • Consell Comarcal d'Osona
Data límit de presentació d'ofertes: 20/06/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 101.291,69 €
Execució de les obres incloses en la memòria: " Memòria valorada per la impermeabilització del vas del reactor biològic de l'estació depuradora d'aigües residuals de Seva"
Adjudicada Data de publicació: 31/05/22 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 170.246,78 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 160.000,00 €
Prestació del servei comarcal de captura, recollida, acollida, dipòsit, cura i manteniment dels animals de companyia abandonats o perduts, promogut pel Consell Comaracl d'Osona. El lloc de prestació del servei és la comarca d'Osona (36 municpis i l'EMD).
Adjudicada Data de publicació: 26/05/22 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 14.147,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 12.200,00 €
Redacció del pla d'usos i dinamització del Monestir de Sant Pere de Casserres com a eina fonamental que ha de marcar l'estratègia i les actuacions a portar a terme, per tal de donar-lo a conèixer, potenciar-ne l'activitat i augmentar-ne els usos, tenint en compte les possibilitats que aquest espai ofereix.
Adjudicada Data de publicació: 26/05/22 • Consell Comarcal d'Osona
Pressupost de licitació (sense IVA): 127.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 110.000,00 €
L'objecte del contracte al que es refereix el present plec és el contracte de subministrament " Subministrament de 4 agitadors per a la bassa d'homogeneïtzació núm. 1 del sistema de sanejament de Vic", d'acord amb les prescripcions establertes en el plec de prescripcions tècniques particulars.
Anunci en avaluació Data de publicació: 20/05/22 • Consell Comarcal d'Osona
Data límit de presentació d'ofertes: 09/06/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 575.506,56 €
Es proposa la instal·lació d'un dipòsit d'abastament d'Osona sud a l'emplaçament de Sant Marc, ubicat al terme municipal de Santa Eugènia de Berga (Osona). Aquest nou dipòsit permetrà emmagatzemar 2.000 m3 més.
Anunci en avaluació Data de publicació: 16/05/22 • Consell Comarcal d'Osona
Data límit de presentació d'ofertes: 31/05/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 108.944,56 €
És objecte del present document la contractació promoguda pel Consell Comarcal d'Osona consistent a la contractació de serveis per procediment obert simplificat, amb diversos criteris d'adjudicació, que té com a objectiu el disseny, programació i promoció d'una app interpretativa del projecte Miradors d'Osona dins el projecte "Osona: tradició, cultura i paisatge".
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya