Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 82)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 22/07/21 • Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 18.300,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 16.470,00 €
L'objecte del contracte és la prestació del servei de suport a la intervenció socioeducativa en medi obert. L'objectiu d'aquest suport és ampliar, de manera coordinada amb l'equip municipal de Medi Obert, les actuacions i accions que en horari de tarda, vespres o nit es duen a terme en espais públics oberts de Sant Quirze del Vallès.
Resolta Data de publicació: 20/07/21 • Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Import d'adjudicació (sense IVA): 93.956,95 €
L'objecte d'aquest encàrrec és la gestió i la prestació dels següents serveis en el marc dels convenis i acords que l'Ajuntament té subscrits a nivell supramunicipal per al seu desenvolupament: - Oficina Local d'Habitatge (OLH) - Borsa de Mediació (BM) - Servei d'Intermediació pels Deutes de l'Habitatge (SIDH) - Foment del lloguer i gestió d'habitatge assequible (FLA)
Resolta Data de publicació: 20/07/21 • Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Import d'adjudicació (sense IVA): 2.856.767,64 €
L'objecte d'aquest encàrrec és la gestió i la prestació del servei d'escola bressol municipal "El Patufet" d'acord amb les especificacions que consten al document de formalització de l'encàrrec. L'encàrrec comprèn: - La gestió i execució dels serveis d'escola bressol i d'acollida-permanències. - La gestió i prestació del servei de menjador-descans. - La gestió dels espais familiar i nadó. - La gestió i prestació de la neteja.
Resolta Data de publicació: 20/07/21 • Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 9.360,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 9.359,00 €
L'objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment, assistència tècnica i hosting del programari informàtic per a la gestió de cossos de Policia "DRAG", així com l'actualització a noves versions, adaptació als canvis legals que es puguin produir durant tota la vigència del contracte i implementació de noves funcionalitats.
Resolta Data de publicació: 20/07/21 • Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 78.438,52 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 65.856,00 €
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de construcció d'una pista d'skate a la zona poliesportiva de Can Casablanques del municipi de Sant Quirze del Vallès, en els termes que s'estableixen al projecte executiu de les obres.
Resolta Data de publicació: 14/07/21 • Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 1.988.378,69 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 1.777.978,00 €
Servei de neteja d'edificis i locals municipals de Sant Quirze del Vallès, segons el que estableix el Plec de prescripcions tècniques particulars. El contracte es divideix en dos lots: Lot 1: Edificis municipals Lot 2: Centres Ensenyament
Adjudicada Data de publicació: 01/07/21 • Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 800.753,23 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 723.090,20 €
Servei de manteniment del verd urbà, espais periurbans i medi natural de Sant Quirze del Vallès, d'acord amb les característiques descrites al Plec de prescripcions tècniques. El contracte es divideix en 5 lots. El lot 3 es reserva a CET de conformitat amb la disposció addicional 4a de la LCSP.
Resolta Data de publicació: 01/07/21 • Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 78.660,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 69.868,24 €
L'objecte del contracte és el subministrament, en modalitat de compra, d'edificis prefabricats per la piscina coberta i la pista de patinatge del complex esportiu municipal de Can Casablanques, amb l'objectiu de millorar les condicions d'higiene i seguretat en la pràctica esportiva. L'objecte del contracte es divideix en dos lots en funció dels espais esportius als que dotar amb nous vestidors: Lot 1: Vestidors per la piscina coberta. Lot 2: Vestidors per la pista de patinatge.
Anunci en avaluació Data de publicació: 28/06/21 • Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 19/07/21 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 370.279,65 €
L'objecte del contracte és l'execució de les obres d'asfaltat i pintura viària en diversos carrers de Sant Quirze del Vallès degut al seu deteriorament i el seu estat malmès pel trànsit de vehicles pesants d'acord amb el projecte executiu que regeix aquest contracte, prèviament per l'Ajuntament.
Resolta Data de publicació: 17/06/21 • Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 92.618,10 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 62.995,54 €
L'objecte del contracte és el servei de notificació i correspondència de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès que comprèn la recollida, dipòsit, admissió, classificació, tractament, transport, distribució i lliurament a domicili de les trameses de correu ordinari, cartes certificades i notificacions administratives d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques ( en endavant PPT) que regeixen aquest contracte.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya