Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 315)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 15/11/19 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 82.644,63 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 82.644,63 €
L'objecte del contracte és el manteniment correctiu de les instal·lacions tèrmiques (Calefacció, aigua calenta sanitària, climatizació, energia solar tèrmica i gas) dels equipaments municipals.
Anunci en termini Data de publicació: 15/11/19 • Ajuntament de Sabadell
Data límit de presentació d'ofertes: 29/11/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 14.600,00 €
L'objecte d'aquest contracte és donar assistència i prestar el manteniment adequat dels equips multifuncionals instal·lats a diferents equipaments municipals que es detallen al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
Resolta Data de publicació: 15/11/19 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 43.818,11 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 32.186,89 €
Realització d'actuacions de millora a la plaça Laietana, amb l'objectiu de potenciar l'espai com a zona d'estada i lleure dels veïns, així com facilitar la mobilitat per l'interior de la plaça. Es portaran a terme plantacions de nou arbrat, remodelació de paviments tous i remodelació de les zones de gespa i la xarxa de reg automàtic.
Adjudicada Data de publicació: 15/11/19 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 2.053.559,56 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 1.812.260,91 €
L'objecte de la present contractació és l'adjudicació dels contractes per a la l'execució de les obres corresponents als diferents lots en els quals s'ha estructurat el projecte d'obres per a la renovació i millora dels ferms de les calçades d'un conjunt de carrers de titularitat municipal
Resolta Data de publicació: 14/11/19 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 100.056,22 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 100.056,22 €
L'objecte d'aquesta contractació es establir les bases per realitzar, quan sigui necessari, les actuacions imprevisibles i extraordinàries de manteniment en arbrat i espais verds que calguin per tal de restablir les condicions d'ús, seguretat , salubritat i de qualitat de l'espai públic i arbrat, així com regular les condicions tècniques i qualitats mínimes que s'han de complir en el subministrament dels materials i en l'execució dels treballs previstos
Adjudicada Data de publicació: 14/11/19 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 24.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 24.000,00 €
Arrendament d'una galeria de tir a Sabadell per a la realització dels exercicis de tir obligatoris dels membres de Policia Municipal de Sabadell.
Anunci en termini Esmenat en data: 14/11/19 • Ajuntament de Sabadell
Data límit de presentació d'ofertes: 22/11/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 33.057,86 €
El servei consisteix en la prestació i execució dels serveis de promoció de la música moderna que inclou la gestió dels bucs d'assaig musical de l'Estruch i altres activitats de difusió, promoció i formació musical, segons les funcions que es detallen al Plec de prescripcions tècniques.
Anunci en termini Data de publicació: 14/11/19 • Ajuntament de Sabadell
Data límit de presentació d'ofertes: 29/11/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 62.453,88 €
L'objecte del present contracte és el servei de control d'accés, informació, atenció a l'usuari i d'altres serveis complementaris en equipaments i esdeveniments públics
Anunci en termini Data de publicació: 12/11/19 • Ajuntament de Sabadell
Data límit de presentació d'ofertes: 26/11/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 34.500,00 €
Per tal d'oferir l'activitat de la Cavalcada de Reis 2020, la posada en escena amb un seguit d'elements rodats, com són les carrosses telers, les carrosses Reials i els remolcs, cal realitzar els serveis requerits previs per al muntatge, les reparacions necessàries i la millora de tots els elements escenogràfics conforme els projecte i les prescripcions tècniques elaborades.
Adjudicada Data de publicació: 12/11/19 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 6.123,97 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 4.405,64 €
Disseny, producció, muntatge i impressió dels elements expositius i materials de difusió de les exposicions temporals del Museu d'HIstòria de Sabadell ( Setembre-desembre de 2019).
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya