Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 598)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 06/05/21 • Ajuntament de Sabadell
Data límit de presentació d'ofertes: 21/05/21 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 61.602,87 €
Subministrament en règim d'arrendament d'equips i material de suport infraestructural per a les activitats organitzades amb motiu de la celebració de la Festa Major de Sabadell 2021.
Adjudicada Data de publicació: 04/05/21 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 74.514,52 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 74.514,52 €
Adjudicació Contracte basat en l'AM de Manteniment d'aparells elevadors i subministrament d'elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya ACM i CCDL (exp 2015.02) Lot 3.
Resolta Data de publicació: 03/05/21 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 22.727,27 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 22.727,27 €
La prestació del servei de neteja i desinfecció dels centres de votació durant la jornada electoral del proper 14 de febrer de 2021 donant compliment als requeriments de la "Guia d'orientacions per a ajuntaments sobre l'impacte de la COVID-19 en l'organització de les eleccions al Parlament 2021" de data 29 de gener i a la resta de pautes i recomanacions de les autoritats sanitàries que es puguin esdevenir. L'objecte inclou la prestació, l'organització i la supervisió del servei i la necessària f... [+]
Adjudicada Data de publicació: 03/05/21 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 2.267,30 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 2.267,30 €
Contracte basat de Serveis preventius sanitaris per donar cobertura sanitària preventiva necessària a les activitats de la Fira de Nadal i Fira Reial.
Agregada Data de publicació: 30/04/21 • Ajuntament de Sabadell
Es publica la relació dels contractes menors adjudicats durant el primer trimestre de l'any 2021, de conformitat amb el que estableix l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Resolta Data de publicació: 30/04/21 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 8.605,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 8.605,00 €
Contracte basat pel subministrament d'una estació doble de recàrrega per a vehicles elèctrics així com la legalització del projecte i tràmits i pel servei de APP mòbil, software de gestió i control i manteniment del punt de recàrrega. Adhesió del Lot 8 Sublots 8.1 i 8.2 , de l'Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, licitat per la central de contractació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupamen... [+]
Agregada Data de publicació: 30/04/21 • Ajuntament de Sabadell
De conformitat amb el que estableix l'article 154.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l'adjudicació dels contractes basats en un acord marc es publicarà trimestralment dins dels 30 dies següents a la finalització de cada trimestre
Resolta Data de publicació: 29/04/21 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 68.134,50 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 64.838,50 €
Realització del programa esportiu "primers a l'aigua" consistent en la prestació dels serveis de classes de natació als alumnes de primer curs de primària (per nens i nenes en edats compreses entre els 6 i 7 anys) de 22 escoles de Sabadell, per tal que els alumnes que hi participin adquireixin la capacitat de saber nedar un cop finalitzat el programa.
Resolta Data de publicació: 28/04/21 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 55.568,37 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 35.075,11 €
La contractació d'obres de rehabilitació, definides en l'article 232 de la LCSP en relació amb l'article 13.1 d'aquesta mateixa Llei, i en concret, de la instal·lació de sistemes de seguretat per als treballs en alçada a les cobertes de diversos equipaments municipals. La instal·lació de sistemes de seguretat a diferents equipaments municipals és tècnicament diferent en funció de l'estructura de l'edifici i del sistema constructiu de cada coberta. Això comporta la realització de treballs auxilia... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 27/04/21 • Ajuntament de Sabadell
Data límit de presentació d'ofertes: 25/05/21 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 183.260,00 €
L'objecte és la contractació del servei de manteniment correctiu corresponent als treballs d'arranjament de patis i ram de paleta als equipaments municipals, i contempla la realització d'actuacions correctives i d'arranjament per vandalisme, les derivades de l'ús i deteriorament propi o d'altres imprevistos sobrevinguts als equipaments municipals, incloent la mà d'obra així com els materials necessaris i els mitjans tècnics i mecànics adients per a dur a terme les reparacions.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya