Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 239)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 26/08/19 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 43.818,11 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 32.186,89 €
Realització d'actuacions de millora a la plaça Laietana, amb l'objectiu de potenciar l'espai com a zona d'estada i lleure dels veïns, així com facilitar la mobilitat per l'interior de la plaça. Es portaran a terme plantacions de nou arbrat, remodelació de paviments tous i remodelació de les zones de gespa i la xarxa de reg automàtic.
Adjudicada Data de publicació: 26/08/19 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 100.056,22 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 100.056,22 €
L'objecte d'aquesta contractació es establir les bases per realitzar, quan sigui necessari, les actuacions imprevisibles i extraordinàries de manteniment en arbrat i espais verds que calguin per tal de restablir les condicions d'ús, seguretat , salubritat i de qualitat de l'espai públic i arbrat, així com regular les condicions tècniques i qualitats mínimes que s'han de complir en el subministrament dels materials i en l'execució dels treballs previstos
Anunci en termini Data de publicació: 23/08/19 • Ajuntament de Sabadell
Data límit de presentació d'ofertes: 12/09/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 660.508,88 €
L'objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment de les fonts de boca i de les fonts ornamentals de Sabadell, així com les obres de conservació i reparació d'aquests elements que es puguin derivar.
Anunci en termini Data de publicació: 23/08/19 • Ajuntament de Sabadell
Data límit de presentació d'ofertes: 12/09/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 79.999,00 €
L'objecte és la contractació dels serveis de manteniment correctiu corresponents als treballs del ram d'electricitat i contempla la realització d'actuacions correctives derivades de l'ús i deteriorament propi, les actuacions d'arranjament per vandalisme o d'altres imprevistos sobrevinguts en el ram d'electricitat a les instal·lacions dels equipaments municipals, incloent la mà d'obra així com els materials necessaris i els mitjans tècnics i mecànics adients per a dur a terme les reparacions.
Anunci en termini Data de publicació: 23/08/19 • Ajuntament de Sabadell
Data límit de presentació d'ofertes: 09/09/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 83.300,00 €
L'objecte és la contractació dels serveis de manteniment correctiu corresponent als treballs de serralleria i contempla la realització de les actuacions correctives i de les actuacions d'arranjament per vandalisme o d'altres imprevistos sobrevinguts dins els treballs de serralleria als edificis municipals enumerats en l'annex I del plec tècnic de prescripcions tècniques
Anunci en termini Data de publicació: 20/08/19 • Ajuntament de Sabadell
Data límit de presentació d'ofertes: 09/09/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 83.295,30 €
L'objecte és la contractació dels serveis de manteniment correctiu corresponent als treballs del ram de paleta als i contempla la realització d'actuacions correctives i de les actuacions d'arranjament per vandalisme o d'altres imprevistos sobrevinguts en el ram de paleta als edificis municipals enumerats en l'annex I del plec tècnic de prescripcions tècniques.
Adjudicada Data de publicació: 09/08/19 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 16.861,53 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 15.344,00 €
L'objecte del present contracte és la instal·lació d'una cortina separadora a les pistes poliesportives del Pavelló Municipal d'Esports situat al carrer Sol i Padrís, número 57-81.
Adjudicada Data de publicació: 02/08/19 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 84.585,58 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 58.364,05 €
L'objecte del present contracte és l'adjudicació d'un contracte per a la l'execució de les obres corresponents al projecte de reparació i reforç del paviment de les calçades dels carrers de Collserola i dels Andes i dels passatges de Pineta i de Paderna.
Adjudicada Data de publicació: 02/08/19 • Ajuntament de Sabadell
Pressupost de licitació (sense IVA): 19.475,25 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 17.259,76 €
L'objecte del present contracte és la contractació d'obres per resoldre diverses qüestions d'accessibilitat, adaptació i millorament de la seguretat en diferents escoles bressol i escoles de cicle infantil i primària. El lot número 1 inclou els treballs consistents en instal·lar un pas de persones a la tanca que separa el pati de l'escola bressol amb el pati del CEIP. El lot 2 inclou els treballs consistents en la creació d'una porta abatible a l'extrem est del tancament de fusta i la instal·lac... [+]
Anunci en termini Esmenat en data: 01/08/19 • Ajuntament de Sabadell
Data límit de presentació d'ofertes: 13/09/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 94.488,58 €
Col·laboració de firmes privades d'auditoria amb la Intervenció general per tal de desplegar el Pla anual de control financer de l'exercici 2019, d'acord amb el que disposa l'article 34 del Real Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya