Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 155)

Exportar pàgines
Resolta Data de publicació: 30/09/19 • Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM
Pressupost de licitació (sense IVA): 81.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 28.423,51 €
Subministrament de 3 vehicles destinats al parc mòbil de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, segons el que estableix el plec de prescripcions particulars i tècnic. Es preveu una compra directa pel LOT 1 i rèntings pels LOTS 2 i LOT 3, amb una previsió de 10.000 Km/any en un període de 5 anys respectivament.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 20/09/19 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Data límit de presentació d'ofertes: 18/10/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 13.705.530,00 €
Concessió de serveis d'eficiència energetica de l'enllumenat públic del municipi de Vilanova i la Geltrú.
Resolta Data de publicació: 20/09/19 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pressupost de licitació (sense IVA): 16.128,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 15.967,00 €
L'objecte del contracte és la contractació del servei d'execució del Programa de prevenció del consum de drogues a la ciutat de Vilanova i la Geltrú.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 02/09/19 • Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM
Data límit de presentació d'ofertes: 07/07/19 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 24.600,00 €
L'objecte d'aquest plec és la concessió de les tasques d'impressió i subministrament de factures de subministrament de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, així com també el subministrament de preimprés de diferents models de carta.
Resolta Data de publicació: 27/08/19 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pressupost de licitació (sense IVA): 307.399,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 307.061,58 €
Serveis per a l'organtizació i gestió del servei d'atenció diürna (Xarxa de Centres Oberts) de Vilanova i la Geltrú
Anunci en avaluació Data de publicació: 26/08/19 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Data límit de presentació d'ofertes: 23/09/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 112.918,98 €
L'objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte, degudament aprovat en data 2 d'abril de 2019, de substitució del tancament de la coberta de la Sala Foment de la Biblioteca Museu Balaguer
Resolta Esmenat en data: 21/08/19 • Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM
Pressupost de licitació (sense IVA): 220.262,76 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 220.262,76 €
La realització de les tasques programades i no programades de neteja de la xarxa de clavegueram en baixa així com la inspecció de les mateixes. Alhora es precisa la realització d'inspeccions en xarxes tant públiques com privades siguin aquestes ja realitzades o de nova construcció. Aquestes tasques es realitzen de manera regular per part de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM. El pressupost estimatiu es genera en base a amidaments calculats pels serveis tècnics de la Companyia, la ... [+]
Resolta Data de publicació: 06/08/19 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pressupost de licitació (sense IVA): 30.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 27.654,20 €
Serveis per a la redacció del Programa de Participació Ciutadana de l'Avanç del POUM de Vilanova i la Geltrú, el desenvolupament del procés participatiu i el desenvolupament de les accions de comunicació i difusió
Adjudicada Data de publicació: 31/07/19 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pressupost de licitació (sense IVA): 2.600,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 2.530,00 €
L'objecte del contracte és el servei manteniment i reparació dels rellotges del municipi de Vilanova i la Geltrú, que són els següents: *Rellotge de la façana de la Casa Consistorial (Pl. de la Vila, 8) * Rellotge de l'església de la Immaculada Concepció (Pl. Immaculada Concepció, s/n) * Rellotge de l'església de Sant Antoni Abat (Pl. Sant Antoni, s/n) * Rellotge de l'església de Santa Maria de la Geltrú (pl. de l'Assumpció, 1)
Adjudicada Data de publicació: 31/07/19 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pressupost de licitació (sense IVA): 23.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 16.500,00 €
El contracte té per objecte el subministrament i substitució de tres equips de contenidors soterrats del servei de recollida de residus sòlids urbans del municipi de Vilanova i la Geltrú
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya