Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 501)

Exportar pàgines
Adjudicada Esmenat en data: 06/10/22 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pressupost de licitació (sense IVA): 2.960,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 2.960,00 €
Subministrament de dos desfibril·ladors externs automàtics (DEAs), sense instal·lació, en modalitat d'arrendament
Adjudicada Data de publicació: 05/10/22 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pressupost de licitació (sense IVA): 61.377,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 61.250,00 €
És objecte del present contracte promogut pel Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, consistent en el subministrament de la llicència del programa i del servei per la migració de la Gestió de Població de T-Systems, d'acord amb les característiques i requisits que consten al Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP).
Data límit de presentació d'ofertes: 28/10/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 112.880,00 €
L'acord marc, promogut per l'Organisme Autònom Municipal d'Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA), té per objecte la selecció d'un proveïdor per a la prestació del subministrament de matalassos i llits articulats amb motor per a la residència Els Josepets.
Anunci en termini Esmenat en data: 05/10/22 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Data límit de presentació d'ofertes: 20/10/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 18.807,60 €
Subministrament, en règim de lloguer, de contenidors higiènics i bacteriostàtics, i aparells bacteriostàtics, per a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Resolta Data de publicació: 05/10/22 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pressupost de licitació (sense IVA): 50.164,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 47.876,00 €
L'objecte del contracte és la contractació dels serveis de personal de taquilla, portes i sala dels equipaments escènics municipals, Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú, amb la finalitat de dur a terme aquest servei amb la major eficàcia possible, garantint el servei als visitants i el control de les instal·lacions i les activitats que es desenvolupin en l'espai.
Adjudicada Data de publicació: 05/10/22 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pressupost de licitació (sense IVA): 49.500,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 49.281,00 €
L'objecte d'aquest contracte és el subministrament en modalitat d'arrendament amb opció de compra d'un cinemòmetre mòbil de tecnologia Làser, que asseguri la correcta mesura de la velocitat dels vehicles que condueixen per la via pública. L'equip ha de poder operar les 24 hores del dia i 7 dies a la setmana, per tant s'ha de subministrar amb 4 cabines de pal totalment equipades i verificades per treballar amb el cinemòmetre fixe.
Resolta Data de publicació: 05/10/22 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pressupost de licitació (sense IVA): 7.468.127,01 €
El present contracte té per objecte el servei de conservació, manteniment i neteja de la jardineria del municipi de Vilanova i la Geltrú. Les tasques a realitzar com a objecte de contracte seran: · Neteja de les superfícies enjardinades dels espais verds (recollida de residus sòlids orgànics i inorgànics); Zona A; · Neteja de les instal·lacions de reg, basses i fonts ornamentals; Zona A · Neteja i manteniment dels recintes destinats al lleure de gossos; Zona A ¿ Gestió integral de plagues; Zon... [+]
Resolta Data de publicació: 05/10/22 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pressupost de licitació (sense IVA): 43.533.995,01 €
El present contracte té per objecte la prestació dels serveis de recollida i gestió de residus municipals del municipi de Vilanova i la Geltrú, d'acord amb les prescripcions tècniques definides en el Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) i el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
Adjudicada Data de publicació: 04/10/22 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pressupost de licitació (sense IVA): 209.516,72 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 209.516,72 €
Disposar l'adhesió de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la tercera pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l'Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), per un termini de dotze mesos, des de l'1 d'octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022
Anunci en termini Data de publicació: 04/10/22 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Data límit de presentació d'ofertes: 19/10/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 11.000,00 €
Assegurança de responsabilitat de responsabilitat civil desenal de persones tècniques que intervenen en processos constructius de l'Ajuntaent de Vilanova i la Geltrú
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya