Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 79)

Exportar pàgines
Resolta Data de publicació: 14/11/19 • Ajuntament d'Argentona
Pressupost de licitació (sense IVA): 34.638,70 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 22.519,72 €
Contracte de serveis de manteniment de les franges de protecció contra incendis a les urbanitzacions, 2019
Resolta Data de publicació: 11/11/19 • Ajuntament d'Argentona
Pressupost de licitació (sense IVA): 123.000,00 €
Contracte mixt d'obres per l'execució del projecte d'enderroc del mercat de la Plaça de Vendre i adequació de l'espai per a la instal.lació de construccions temporals, així com el subministrament i instal.lació de dos equipaments comercials autoportants de caràcter no permanent Lot 2. Subministrament i instal.lació de dos equipaments comercials autoportants de caràcter no permanent per a ús provisional i temporal del mercat a la Plaça de Vendre d'Argentona
Anunci en termini Data de publicació: 11/11/19 • Ajuntament d'Argentona
Data límit de presentació d'ofertes: 18/11/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 11.389,23 €
Arranjament de 6 camins del Pla de Prevenció d'Incenids Forestals (PPI) 2019.
Agregada Data de publicació: 30/10/19 • Ajuntament d'Argentona
Contractes menors import no reduïts
Agregada Data de publicació: 29/10/19 • Ajuntament d'Argentona
Contractes menors d'import reduït 2t i 3t del 2019
Anunci en avaluació Esmenat en data: 22/10/19 • Ajuntament d'Argentona
Data límit de presentació d'ofertes: 17/10/19 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 186.149,86 €
Contracte d'obres de les incloses al projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l'edifici d'equipament de Les Ginesteres de l'Ajuntament d'Argentona
Anunci en avaluació Esmenat en data: 09/09/19 • Ajuntament d'Argentona
Data límit de presentació d'ofertes: 02/08/19 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 8.816,42 €
Contracte de serveis per a l'eradicació de plagues de termites subterrànies en dos edificis municipals, en concret a l'EBM Cargol Treu Banya i l'EBM El Bosquet
Adjudicada Data de publicació: 25/07/19 • Ajuntament d'Argentona
Pressupost de licitació (sense IVA): 21.865,37 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 21.865,37 €
Adhesió a l'acord marc del servei d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2018.08), Lot 2 responsabilitat civil patrimonial, adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l'empresa Zurich Insurance
Adjudicada Data de publicació: 25/07/19 • Ajuntament d'Argentona
Pressupost de licitació (sense IVA): 12.315,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 1.815,00 €
Adhesió al contracte derivat núm. 2018-03-d1 de l'acord marc de subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya (exp.2018.03) adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l'empresa Lyreco España, S.A.
Adjudicada Data de publicació: 25/07/19 • Ajuntament d'Argentona
Pressupost de licitació (sense IVA): 14.500,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 9.500,00 €
Contracte de serveis de redacció dels plcs de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars que permetin una valoració objectiva i eficaç de les ofertes que es puguin presentar del contracte de serveis de neteja viària del municipi
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya