Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avís

AVÍS DE SUPLANTACIÓ DE PERSONALITAT: Us informem que en altres plataformes de contractació s'han detectat intents de suplantació de la identitat dels òrgans de contractació. Les empreses adjudicatàries reben correus fraudulents amb l'objecte de sol·licitar la constitució de la garantia definitiva i el seu ingrés en un compte corrent. Davant de qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb l'òrgan de contractació.

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 13)

Exportar pàgines
Anunci en avaluació Esmenat en data: 29/03/21 • Consell Comarcal de la Segarra
Data límit de presentació d'ofertes: 11/03/21 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 39.600,00 €
L'objecte del contracte és l'execució del servei de presa de mostres i realització d'analítiques del dipòsit controlat de residus municipals de la Segarra.
Anunci en avaluació Data de publicació: 26/02/21 • Gestió d'Aigües de la Segarra
Data límit de presentació d'ofertes: 15/03/21 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 190.255,52 €
L'objecte del contracte és la realització de treballs de manteniment i reparacions de les instal¿lacions que formen part de la xarxa d'abastament en alta, tant pel que fa les tasques referides a les instal¿lacions hidràuliques com les reparacions de les instal¿lacions elèctriques, que es composarien en dos lots atesa la diferent naturalesa de les tasques a desenvolupar.
Resolta Data de publicació: 12/02/21 • Consell Comarcal de la Segarra
Pressupost de licitació (sense IVA): 39.600,00 €
L'objecte del contracte és l'execució del servei de presa de mostres i realització d'analítiques del dipòsit controlat de residus municipals de la Segarra.
Adjudicada Data de publicació: 27/09/20 • Consell Comarcal de la Segarra
Pressupost de licitació (sense IVA): 544.891,30 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 525.208,84 €
Servei públic del menjador escolar amb caràcter preceptiu, opcional i de l'alumnat beneficiari de beques de necessitats socioeconòmiques als centres docents públics
Anunci en avaluació Data de publicació: 31/10/19 • Consell Comarcal de la Segarra
Data límit de presentació d'ofertes: 09/12/19 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 143.282,80 €
L'objecte del contracte és la RECOLLIDA DE PAPER I CARTRÓ COMERCIAL I DE VIDRE DE A GRANS PRODUCTORS I D'OBJECTES VOLUMINOSOS. Aquest contracte té la qualificació d'administratiu de serveis, d'acord amb allò que estableix l'article 17 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, de contractes del sector públic... [+]
Adjudicada Data de publicació: 18/06/19 • Consell Comarcal de la Segarra
Pressupost de licitació (sense IVA): 32.793,39 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 29.550,00 €
Contracte del servei per la redacció del Pla estratètig comarcal del Consell Comarcal de la Segarra per procediment obert simplificat
Adjudicada Data de publicació: 03/12/18 • Consell Comarcal de la Segarra
Pressupost de licitació (sense IVA): 33.950,41 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 33.950,41 €
Serveis de diverses prestacions fiscals i laborals del Consell Comarcal de la Segarra, de l'EPEL Gestió d'Aigües de la Segarra.
Anunci en avaluació Data de publicació: 08/11/18 • Consell Comarcal de la Segarra
Data límit de presentació d'ofertes: 26/11/18 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 45.619,84 €
La realització del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal de la Segarra, situat al Passeig Jaume Balmes, número 3, de Cervera.
Adjudicada Data de publicació: 11/05/18 • Consell Comarcal de la Segarra
Pressupost de licitació (sense IVA): 1.271.760,21 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 1.271.696,53 €
Servei de gestió de residus dels 21 municipis de la comarca de la Segarra que inclou la recollida la recollida i el transport dels residus
Anunci en avaluació Esmenat en data: 31/05/17 • Consell Comarcal de la Segarra
Data límit de presentació d'ofertes: 05/06/17 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 256.336,18 €
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de gestió de serveis públics, tal com estableix l'article 8 TRLCSP, i consisteix en la gestió mitjançant concessió administrativa del servei públic del menjador escolar amb caràcter preceptiu, opcional i de l'alumnat beneficiari de beques de necessitats socioeconòmiques als centres docents públics següents amb les dues modalitats de prestació següents: 1.Cuina al propi centre CEIP Josep Arques CEIP Estel CEIP Balmes IES La Seg... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya