Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 16)

Exportar pàgines
Anunci en avaluació Esmenat en data: 29/09/20 • Gestió d'Aigües de la Segarra
Data límit de presentació d'ofertes: 17/09/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 205.103,64 €
L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents al projecte: Contracte d'obres per procediment obert simplificat per l'obra titulada: "REHABILITACIÓ DE LA LÍNIA D'IMPULSIÓ DEL BOMBAMENT DE LES OLUGES AL DIPÒSIT DE FERRAN"
Adjudicada Data de publicació: 27/09/20 • Consell Comarcal de la Segarra
Pressupost de licitació (sense IVA): 544.891,30 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 525.208,84 €
Servei públic del menjador escolar amb caràcter preceptiu, opcional i de l'alumnat beneficiari de beques de necessitats socioeconòmiques als centres docents públics
Anunci en avaluació Data de publicació: 09/07/20 • Gestió d'Aigües de la Segarra
Data límit de presentació d'ofertes: 24/07/20 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 45.000,00 €
Execució dels treballs d'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi i aplicació GIS per la millora de l'abstament d'aigua en alta Segarra
Anunci en avaluació Data de publicació: 08/11/19 • Consell Comarcal de la Segarra
Data límit de presentació d'ofertes: 04/12/19 19:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 722.952,00 €
L'objecte del contracte és la prestació de serveis del Centre de Desenvolupament infantil d'atenció precoç (CDIAP) a la comarca de la Segarra, el contingut del qual es troba en el conveni de col¿laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Segarra per a la prestació del servei del centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Cervera
Anunci en avaluació Data de publicació: 31/10/19 • Consell Comarcal de la Segarra
Data límit de presentació d'ofertes: 09/12/19 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 143.282,80 €
L'objecte del contracte és la RECOLLIDA DE PAPER I CARTRÓ COMERCIAL I DE VIDRE DE A GRANS PRODUCTORS I D'OBJECTES VOLUMINOSOS. Aquest contracte té la qualificació d'administratiu de serveis, d'acord amb allò que estableix l'article 17 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, de contractes del sector públic... [+]
Adjudicada Data de publicació: 18/06/19 • Consell Comarcal de la Segarra
Pressupost de licitació (sense IVA): 32.793,39 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 29.550,00 €
Contracte del servei per la redacció del Pla estratètig comarcal del Consell Comarcal de la Segarra per procediment obert simplificat
Adjudicada Data de publicació: 03/12/18 • Consell Comarcal de la Segarra
Pressupost de licitació (sense IVA): 33.950,41 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 33.950,41 €
Serveis de diverses prestacions fiscals i laborals del Consell Comarcal de la Segarra, de l'EPEL Gestió d'Aigües de la Segarra.
Anunci en avaluació Data de publicació: 08/11/18 • Consell Comarcal de la Segarra
Data límit de presentació d'ofertes: 26/11/18 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 45.619,84 €
La realització del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal de la Segarra, situat al Passeig Jaume Balmes, número 3, de Cervera.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 15/10/18 • Consell Comarcal de la Segarra
Data límit de presentació d'ofertes: 15/11/18 00:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 111.659,36 €
Instal.lació de comptadors telecontrolats als sistemes d'abastament d'aigua en alta del Sió i Cercavins
Anunci en avaluació Data de publicació: 17/08/18 • Consell Comarcal de la Segarra
Data límit de presentació d'ofertes: 14/09/18 15:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 53.719,01 €
Subministrament d'un vehicle de PMA de 3.500 kg, amb caixa tancada i equipat per ser utilitzat com a deixalleria mòbil (característiques definides al plec de prescripcions tècniques).
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya