Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avís

COMUNICATS SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS https://bit.ly/39gujdz I SOBRE EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DAVANT LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL D'ESTAT D'ALARMA https://bit.ly/2Qr8JfK

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 259)

Exportar pàgines
Anunci en termini Esmenat en data: 27/03/20 • Serveis i Aigües de Barberà, Empresa Municipal, SA(SABEMSA)
Data límit de presentació d'ofertes: 14/05/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 100.000,00 €
Mitjançant el present acord marc es pretén homologar fins a un màxim de quatre (4) empreses per lot, les quals s'encarregaran del subministrament de màquines, aparells, equips i productes consumibles elèctrics i electrònics, incloent il·luminació general, així com dels articles i equipament per a l'enllumenat públic, que SABEMSA requereix per portar a terme el seu objecte social, especialment els serveis de manteniment de les dependències municipals i de l'enllumenat públic de Barberà del Vallès... [+]
Anunci en termini Esmenat en data: 17/03/20 • Ajuntament de Barberà del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 27/04/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 206.607,22 €
Execució de les obres de substitució de les finestres de l'Escola Can Llobet, fase 1, del municipi de Barberà del Vallès, de conformitat amb el PPT (annex 2 del Plec) i el projecte executiu de les obres (annex 2.1 del Plec).
Anunci en termini Esmenat en data: 17/03/20 • Ajuntament de Barberà del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 16/04/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 0,00 €
La contractació consisteix en la següent activitat, gestionada a risc i ventura del contractista, que consisitrà en, i segons es descriu en el plec de prescripcions tècniques annex: · Dotació de màquines expenedores automàtiques de begudes calentes (cafè, descafeïnat, tè, xocolata, amb i sense llet, així com amb o sense sucre) i begudes fredes no alcohòliques i productes sòlids d'alimentació tipus snacks. En cap cas les màquines podran oferir als usuaris begudes amb alcohol. · Ubicació de les mà... [+]
Anunci en termini Esmenat en data: 17/03/20 • Ajuntament de Barberà del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 16/04/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 83.704,56 €
Subministrament de vestuari i complements d'uniformitat per a la Policia Local de l'Ajuntament de Barberà del Valles. La present actuació comprèn dos àmbits diferenciats que hauran de ser executats per separat, motiu pel qual es preveu que l'objecte d'aquest contracte es divideixi en dos lots: Lot 1: Vestuari Lot 2: Complements
Anunci en avaluació Esmenat en data: 11/03/20 • Ajuntament de Barberà del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 09/03/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 43.200,00 €
L'objecte de la contractació consisteix, en el què s'estableix en el plec de prescripcions tècniques, i en concret en: o El control de la qualitat de l'aigua de les piscines d'ús públic de Barberà del Vallès d'acord amb els requeriments establerts al Reial Decret 742/2013 de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines i el Decret 95/2000 de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic o La realització... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 10/03/20 • Ajuntament de Barberà del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 10/03/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 14.544,00 €
L'objecte del contracte és el subministrament i manteniment de fonts d'aigua potable per filtrar l'aigua de la xarxa mitjançant un sistema d'osmosi inversa a diferents instal·lacions municipals, de conformitat amb les condicions i característiques determinades al Plec de prescripcions tècniques que s'adjunta com a Annex 2.
Adjudicada Data de publicació: 05/03/20 • Ajuntament de Barberà del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 135.780,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 134.685,00 €
Els objectius del servei d'àpats a domicili són els següents: - Garantir que la persona usuària del servei faci, diàriament i com a mínim, un àpat adequat. - Possibilitar que les persones puguin romandre a casa seva i en el seu entorn habitual durant tant temps com sigui possible i amb la major qualitat de vida, evitant o retardant institucionalitzacions. - Evitar el risc d'accidents domèstics en persones vulnerables i fràgils. - Donar suport especialment a aquelles persones i/o famílies que ten... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 02/03/20 • Ajuntament de Barberà del Vallès
Data límit de presentació d'ofertes: 03/03/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 37.000,00 €
Contractació del servei de transport i canvi i/o retirada de contenidors i posterior gestió de residus provinents de la neteja viària mecànica del municipi de Barberà del Valles.
Resolta Data de publicació: 02/03/20 • Serveis i Aigües de Barberà, Empresa Municipal, SA(SABEMSA)
Pressupost de licitació (sense IVA): 65.958,90 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 55.140,48 €
Subministrament, posada en marxa i manteniment tècnic de vuit (8) parquímetres, per a dur a terme la renovació dels que en l'actualitat consten adscrits al servei de control de l'estacionament de vehicles en zones especials i determinades de la via pública sota control horari limitat (l'anomenada Zona Blava) de Barberà del Vallès, i que han quedat obsolets.
Adjudicada Data de publicació: 24/02/20 • Ajuntament de Barberà del Vallès
Pressupost de licitació (sense IVA): 6.800,04 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 6.550,35 €
Servei d'organització de Balls per a Gent Gran amb música en directe per a persones de 60 anys o més a Barberà del Vallès, segons es descriu en el Plec de prescripcions tècniques.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya