Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 268)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 13/11/19 • Ajuntament de Roses
Pressupost de licitació (sense IVA): 257.893,60 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 237.700,50 €
Les obres consisteixen en formalitzar l'espai destinat a plaça i jardí urbà, millorar l'accessibilitat per als vianants i reordenar el trànsit rodat del conjunt de l'àmbit d'estudi, modificar el traçat de les línees aèries de telefonia i de baixa tensió, i projectar una xarxa de sanejament de recollida d'aigües de pluja com a xarxa separativa per a un futur.
Resolta Data de publicació: 12/11/19 • Ajuntament de Roses
Pressupost de licitació (sense IVA): 163.970,91 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 135.123,83 €
Prestació dels treballs necessaris per assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d'amplada, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada, al voltant de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana així com les tasques necessàries per mantenir nets de vegetació seca determinats vials d'accés i les seves cunetes, de les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urba... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 12/11/19 • Ajuntament de Roses
Data límit de presentació d'ofertes: 02/12/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 103.693,17 €
Servei de neteja de les instal·lacions de l'edifici municipal de l'escola Vicens Vives
Anunci en termini Data de publicació: 12/11/19 • Ajuntament de Roses
Data límit de presentació d'ofertes: 02/12/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 100.058,95 €
Servei de neteja de les instal·lacions de l'edifici municipal de l'escola Els Grecs.
Adjudicada Data de publicació: 11/11/19 • Serveis Municipals de Roses, SA
Pressupost de licitació (sense IVA): 31.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 29.975,00 €
Compra d'un vehicle elèctric tipus furgoneta pick up, que tingui les prestacions adequades per cobrir les necessitats del servei de jardineria de l'empresa que gestiona el manteniment, conservació i millora dels espais verds del municipi de Roses. El vehicle haurà de servir per transportar materials, plantes, eines, restes vegetals, maquinaria (segadores de gir zero, desbrossadores, ...), entre d'altres.
Resolta Data de publicació: 11/11/19 • Ajuntament de Roses
Pressupost de licitació (sense IVA): 95.365,33 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 92.532,04 €
L'objecte del contracte és executar les obres necessàries per condicionar i realçar el patrimoni geològic en la zona de cisalla dels voltants del far de Roses, definides en el projecte aprovat de primer establiment per a l'adequació paisatgística del patrimoni geològic del rocam costaner a la Punta Poncella de Roses.
Anunci en termini Data de publicació: 05/11/19 • Ajuntament de Roses
Data límit de presentació d'ofertes: 20/11/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 49.561,00 €
Les prestacions a realitzar pel contractista són l'execució del projecte museogràfic «Roses al segle XX: aixecant la pell del mar. Paco Falcó, una vida lligada a la pesca, la immersió, el turisme i el patrimoni cultural», que inclou les prestacions de subministrament dels béns i la seva instal·lació següents: Vitrines expositives : Fabricació,subministre i muntatge Projectors : Subministrament Vídeos i producció visual hologràfica : Realització i filmació Pantalla interactiva: Subministrament Vi... [+]
Agregada Data de publicació: 04/11/19 • Promoció i Desenvolupament de Roses, SL
Contractes menors 3r trimestre 2019
Resolta Data de publicació: 29/10/19 • Ajuntament de Roses
Pressupost de licitació (sense IVA): 31.200,00 €
L'objecte del present contracte és atorgar l'ús privatiu del domini públic de l'espai destinat a bar- restaurant situat a l'edifici de l'equipament cultural de la societat recreativa "la unió fraternal" ubicat a la Riera Ginjolers. Aquest edifici és un equipament cultural de l'Ajuntament de Roses, que es pretén configurar com un espai per al desenvolupament d'activitats educatives, culturals i d'oci, essent el bar un complement dels diversos serveis del conjunt de l'equipament, i en conseqüència... [+]
Anunci en avaluació Data de publicació: 29/10/19 • Ajuntament de Roses
Data límit de presentació d'ofertes: 13/11/19 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 53.702,37 €
Es tracta de realitzar l'obra civil d'obertura de rases i reposició dels paviments enderrocats per al soterrament de les línies elèctriques i de telefonia que actualment es troben grapades per les façanes, les quals s'hauran d'eliminar un cop entrin en funcionament les noves línies soterrades. Seguidament es procedirà a l'enderroc de les dues edificacions i la realització dels paviments en les parcel·les resultants i el tractament de les parets mitgeres afectades.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya