Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 35)

Exportar pàgines
Resolta Data de publicació: 29/01/20 • Ajuntament de Tremp
Pressupost de licitació (sense IVA): 15.025,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 16.530,00 €
Arrendament per a 5 anys de la finca Erm Gran, situada a Vilamitjana, terme municipal de Tremp; per destinar-la a conreu de regadiu i activitats relacionades. (Es descriu en l'Annex 1 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores d'aquesta licitació)
Anunci en avaluació Data de publicació: 27/01/20 • Ajuntament de Tremp
Data límit de presentació d'ofertes: 10/02/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 64.256,74 €
Obra de construcció d'aparcaments dissuasius de vehciles a la zona del Joncar de la ciutat de Tremp
Anunci en avaluació Data de publicació: 22/01/20 • Ajuntament de Tremp
Data límit de presentació d'ofertes: 06/02/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 3.274,00 €
llicència d'ús privatiu dels aprofitaments de pastures veïnals de titularitat municipal de les forest de "Feixans" i "Ordials i Graller i la Serra"
Resolta Data de publicació: 24/09/19 • Ajuntament de Tremp
Pressupost de licitació (sense IVA): 40.996,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 37.987,50 €
La determinació concreta del servei objecte de contractació és la que consta en el present document i al Plec de prescripcions tècniques particulars redactat pels serveis tècnics municipals que consta a l'expedient
Resolta Data de publicació: 12/09/19 • Ajuntament de Tremp
Pressupost de licitació (sense IVA): 19.489,76 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 21.852,14 €
La gestió del servei públic tindrà per objecte l'explotació del servei de bar en les festes organitzades per l'Ajuntament de Tremp en els llocs que en cada cas determini aquest, durant les següents festes: - Cap d'any - Carnestoltes - Revetlla de Sant Joan - Festa Major
Resolta Data de publicació: 04/09/19 • Ajuntament de Tremp
Pressupost de licitació (sense IVA): 39.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 38.800,00 €
Contracte de servei de consultoria i assistència tècnica per la implementació del programa "Al teu gust" 2019. Acció d'impuls del Pallars Jussà com a territori innovador en la gastronomia de muntanya
Resolta Data de publicació: 04/09/19 • Ajuntament de Tremp
Pressupost de licitació (sense IVA): 96.856,80 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 83.000,00 €
Contractació del servei de manteniment i conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic de la ciutat de Tremp i altres nuclis del municipi amb el desenvolupament del Pla de manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic, que defineix les tasques necessàries per assegurar el correcte funcionament de les esmentades instal·lacions i conservar el nivell de servei pel qual van ser projectades, prevenint possibles avaries i realitzant, quan calgui, reparacions, reposicions, millores i/o ... [+]
Resolta Data de publicació: 24/07/19 • Ajuntament de Tremp
Pressupost de licitació (sense IVA): 85.870,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 46.600,00 €
serveis de consultoria i d'assistència tècnica en matèria de promoció econòmica del sector agroalimentari local per a la implementació del programa "Al teu gust"
Resolta Data de publicació: 03/07/19 • Ajuntament de Tremp
Pressupost de licitació (sense IVA): 20.668,00 €
Contracte de concessió de servei públic de gestió de les instla.alcions de les piscines municipals de Tremp. Procediment obert.
Anul·lada Data de publicació: 21/05/19 • Ajuntament de Tremp
Pressupost de licitació (sense IVA): 20.668,00 €
La gestió del servei públic tindrà per objecte la gestió del servei de taquillatge de les piscines municipals, el bar de la piscina, el manteniment i la neteja de les mateixes, i d'altres previstes als Plecs
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya