Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 538)

Exportar pàgines
Adjudicada Data de publicació: 16/06/21 • Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona
Pressupost de licitació (sense IVA): 59.592,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 58.500,00 €
Servei Tallers a l'aula de suport unitat d'escolaritat compartida de l'Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP)
Anunci en termini Esmenat en data: 15/06/21 • Ajuntament de Badalona
Data límit de presentació d'ofertes: 29/06/21 13:30 • Pressupost de licitació (sense IVA): 57.400,00 €
L'objecte del contracte és la gestió d'una oferta d'activitats i recursos educatius durant el període de vacances d'estiu, així com un servei de contractació de personal per tal que doni suport als casals que ja estan funcionant a la ciutat i que requereixen de professionals de suport per donar resposta als alumnes amb necessitats educatives especials.Així mateix s'ha considerat necessari enfocar l'objecte del contracte en tres lots, per diferenciar l'àmbit d'actuació i els continguts així com l... [+]
Anunci en termini Esmenat en data: 15/06/21 • Ajuntament de Badalona
Data límit de presentació d'ofertes: 05/07/21 13:30 • Pressupost de licitació (sense IVA): 989.994,34 €
Obres de millora del clavegueram i del ferm de la calçada de diversos carrers de Badalona, incloses dins el Pla d'Inversions Municipals
Resolta Esmenat en data: 11/06/21 • Badalona Serveis Assistencials, SA
Import d'adjudicació (sense IVA): 14.400,00 €
Encárrec a un mitjá propi instrumental per a la prestació del servei de delegat de protecció de dades
Anunci en termini Data de publicació: 10/06/21 • Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona
Data límit de presentació d'ofertes: 28/06/21 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 60.000,00 €
subministrament, mitjançant compra, de vestuari, així com dels equips de protecció individual (EPI's) necessaris per abastir a diferents col¿lectius de personal dels diferents centres de titularitat de l'Institut Municipal de Serveis Personals
Anunci en termini Data de publicació: 09/06/21 • Ajuntament de Badalona
Data límit de presentació d'ofertes: 23/06/21 13:30 • Pressupost de licitació (sense IVA): 61.977,10 €
Treballs per a la realització de reparacions vàries al mercat municipal de Morera-Pomar
Anunci en termini Data de publicació: 09/06/21 • Ajuntament de Badalona
Data límit de presentació d'ofertes: 09/07/21 13:30 • Pressupost de licitació (sense IVA): 293.617,02 €
L' objecte d'aquest contracte el constitueix la prestació dels serveis de manteniment de l'arbrat dels recintes escolars, culturals i cementiris municipals, a què es refereix l'annex I del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d' aquest contracte de conformitat amb les condicions que en l' esmentat plec s'hi estableixen amb caràcter de mínims. A grans trets, els serveis objecte d' aquest contracte són els següents: a) Manteniment de l'arbrat amb els diferents tipus d'espor... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 09/06/21 • Ajuntament de Badalona
Data límit de presentació d'ofertes: 25/06/21 13:30 • Pressupost de licitació (sense IVA): 107.408,00 €
Constitueix l' objecte d' aquest contracte el subministrament així com la configuració, posada en servei i manteniment de diversos equips al municipi de Badalona d' acord amb les condicions i requeriments tècnics mínims fixats en el plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir aquest contracte per tal d' acomplir amb l' objectiu del projecte europeu LIFE BAETULO, del que l' Ajuntament en forma part, l'objectiu principal del qual és desenvolupar i implementar un sistema d'... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 08/06/21 • Ajuntament de Badalona
Data límit de presentació d'ofertes: 22/06/21 13:30 • Pressupost de licitació (sense IVA): 44.285,00 €
Constitueix l' objecte d' aquest contracte la prestació d'un servei de consultoria, elaboració de diagnosis, formació i assessorament a les empreses dins del programa BADALONA IMPULSA'T dividit en els següents dos lots: - LOT 1: Badalona IMPULSA'T COL·LECTIU DONA (adreçat a les dones autònomes o sòcies d'una microempresa de Badalona) - LOT 2: Badalona IMPULSA'T COL·LECTIU JOVE (adreçat a autònoms o socis de micreoempreses de Badalona menors de 35 anys) Es preveu donar el servei per a tots dos LO... [+]
Resolta Data de publicació: 08/06/21 • Ajuntament de Badalona
Pressupost de licitació (sense IVA): 49.760,16 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 49.760,16 €
Constitueix l'objecte d'aquest contracte la prestació dels serveis de manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels sistemes contra incendis dels edificis municipals que consten en l' annex I del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d' aquest contracte de conformitat amb les condicions mínimes establertes en l' esmentat plec.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya