Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 858)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 16/09/21 • Ajuntament de Lleida
Data límit de presentació d'ofertes: 24/09/21 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 6.000,00 €
Creació i disseny de les aplicacions gràfiques i publicitàries de la 26a edició de la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya ANIMAC 2022.
Anunci en termini Data de publicació: 14/09/21 • Ajuntament de Lleida
Data límit de presentació d'ofertes: 30/09/21 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 119.900,00 €
Contractació dels serveis necessaris per dur a terme la renovació integral del web corporatiu de l'Ajuntament de Lleida, la unificació de les diferents webs municipals existents -tant pel que fa al disseny, als continguts com també a la tecnologia-, i la implantació i renovació de les eines comunicatives transversals.
Anunci en termini Data de publicació: 09/09/21 • Turisme de Lleida
Data límit de presentació d'ofertes: 25/09/21 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 14.596,07 €
Redacció del Pla Estratègic de Turisme de Lleida 2022-2025, definint l'anàlisi i diagnosi inicial de situació, DAFO, identificació de recursos i productes turístics, públics objectius, objectius, estratègies, accions del pla estratègic, cost de l'execució de cada acció, accions prioritàries, indicadors d'èxit, agents vinculats en l'execució i metodologia. L'objectiu general és treballar en la planificació estratègica, desenvolupant un Pla Estratègic que defineixi un model de desenvolupament tur... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 08/09/21 • Ajuntament de Lleida
Data límit de presentació d'ofertes: 20/09/21 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 9.917,36 €
Elaborar el pla d'igualtat d'oportunitats home ¿dona intern de l'Ajuntament de Lleida
Anunci en avaluació Esmenat en data: 08/09/21 • Ajuntament de Lleida
Data límit de presentació d'ofertes: 10/09/21 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 41.329,41 €
L'objecte del contracte mixt és: - Atorgament de la concessió demanial del Cafè del Teatre de l'Escorxador, per a la gestió i explotació del servei de bar i de les seves instal·lacions. - Servei per a la gestió, coordinació i servei tècnic de les activitats culturals programades al Cafè del Teatre de l'Escorxador. El present contracte mixte contempla prestacions pròpies d'un contracte de serveis (segons definició de l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públ... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 08/09/21 • Ajuntament de Lleida
Data límit de presentació d'ofertes: 16/09/21 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 5.400,00 €
Impressió dels elements gràfics de difusió i comunicació corresponents a Animac 2022.
Adjudicada Data de publicació: 07/09/21 • Ajuntament de Lleida
Pressupost de licitació (sense IVA): 2.973.934,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 2.972.381,00 €
És objecte d'aquest contracte, la contractació de la prestació del SERVEI D'AJUT A DOMICILI per a les persones del terme municipal que proposin els Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Lleida, previ estudi i valoració de la situació i elaboració de proposta d'intervenció per atendre les necessitats d'atenció personal, socioeducativa i a la llar derivades de la seva situació de dependència i/o situació de risc, manca d'autonomia i/o vulnerabilitat. Aquestes atencions podran acompanyar-se del... [+]
Resolta Data de publicació: 06/09/21 • Ajuntament de Lleida
Pressupost de licitació (sense IVA): 86.506,54 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 67.553,39 €
L'objecte del contracte és la gestió mitjançant contracte del servei dels Tallers als centres educatius de la ciutat inclosos en el Pla de Millora d'Oportunitat Educatives(PMOE), en el marc del Pla Educatiu d'Entorn per al curs 2020-2021
Anunci en avaluació Data de publicació: 03/09/21 • Ajuntament de Lleida
Data límit de presentació d'ofertes: 13/09/21 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 7.292,25 €
Realització de treballs d'obra per la restauració del pedestal del conjunt escultòric d'Indibil i Mandoni.
Resolta Data de publicació: 03/09/21 • Ajuntament de Lleida
Pressupost de licitació (sense IVA): 547.718,52 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 547.718,52 €
El present concurs té com a objectiu la concessió de prestació del servei a l'escola d'art Aula Municipal de Teatre de Lleida. La concessionària haurà de portar a terme els següents projectes formatius que haurà de desenvolupar en el projecte educatiu a presentar en la licitació: ¿ AULA Municipal de Teatre (Teatre per a infants, joves, adults, monogràfics i teatre musical) - annex 1 del Plec de Clàusules Tècniques. ¿ AULA Social - annex 1 del Plec de Clàusules Tècniques. ¿ Cicle Formatiu en Grau... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya