Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 1.031)

Exportar pàgines
Anunci en termini Esmenat en data: 20/05/22 • Ajuntament de Lleida
Data límit de presentació d'ofertes: 07/06/22 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 63.875,00 €
Subministrament del servei d'àpats a domicili al veïns/veïnes del terme municipal de Lleida, proposats pels Serveis Socials Municipals
Anunci en termini Esmenat en data: 20/05/22 • Ajuntament de Lleida
Data límit de presentació d'ofertes: 30/05/22 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 341.770,00 €
L'objecte d'aquest contracte és el subministrament per a la transformació digital del transport públic d'autobusos de Lleida, dividit en 2 LOTS.
Anunci en termini Esmenat en data: 20/05/22 • Ajuntament de Lleida
Data límit de presentació d'ofertes: 30/05/22 13:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 2.951.000,00 €
L'objecte d'aquest contracte és el subministrament de 5 autobusos elèctrics de 12 metres de pis baix, motorització de tecnologia elèctrica tipus BEV i de nova construcció i de 5 punts de recàrrega d'autobusos elèctrics convencional per connector estàndar, dividit en 2 lots.
Resolta Data de publicació: 20/05/22 • Ajuntament de Lleida
Pressupost de licitació (sense IVA): 49.527,71 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 33.802,66 €
És objecte d'aquest contracte la prestació dels serveis per a la captació i gestió de fons europeus Next Generation EU. Aquest servei inclou, d'una banda, l'assessorament i el suport en el procés de captació de fons europeus susceptibles de finançar els projectes estratègics de l'Ajuntament i els seus ens dependents; de l'altra, les tasques de suport per a la gestió i execució de les operacions cofinançades a través dels fons obtinguts. El servei haurà de desenvolupar les següents funcions: - A... [+]
Adjudicada Data de publicació: 20/05/22 • Ajuntament de Lleida
Pressupost de licitació (sense IVA): 885.302,43 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 791.974,50 €
L'objecte del contracte el constitueix la prestació dels serveis postals generats en l'àmbit de l'Ajuntament de Lleida, comprenent la recollida, admissió, classificació, tractament, curs, transport, distribució i lliurament a domicili dels enviaments postals o avisos de rebut, d¿acord amb les especificacions que es detallen en el Plec de Prescripcions Tècniques. Així mateix, seran objecte del contracte totes les activitats complementàries, addicionals o específiques que requereixin els diferent... [+]
Resolta Data de publicació: 20/05/22 • Ajuntament de Lleida
Pressupost de licitació (sense IVA): 123.966,94 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 123.966,94 €
El present contracte comprèn la realització de les actuacions per fer la neteja i esbrossada mecànica i manual dels vorals, bermes i marges de les carreteres i vials d'accés a la ciutat de Lleida, dels camins de l'Horta i altres espais públics del terme municipal de Lleida.
Adjudicada Data de publicació: 20/05/22 • Ajuntament de Lleida
Pressupost de licitació (sense IVA): 20.433,19 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 20.433,19 €
Actualització i manteniment de la plataforma informàtica actual de gestió i adreçament de ciutadans i ciutadanes Qmatic a les oficines municipals d'atenció OMAC i OGAT, que inclou: - Suport en remot (telefònic/web) de la solució. - Manteniment Software anual de la solució. Accés a actualitzacions periòdiques. - Manteniment Hardware de la solució. - Borsa de 20 hores per a serveis professionals.
Adjudicada Data de publicació: 20/05/22 • Ajuntament de Lleida
Pressupost de licitació (sense IVA): 35.854,50 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 35.854,50 €
Servei esporàdic de transport individual per a persones amb mobilitat reduïda a la ciutat de Lleida. La prestació del Servei públic de transport esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, es realitzarà segons els Criteris aprovats per Junta de Govern Local en data 30 d'octubre de 2012 (segons annex 5). El servei ha de disposar d'un mínim de 4 vehicles adaptats que garanteixin les condicions d'accessibilitat que marca la llei d'Accessibilitat de Catalunya, 13/2014 del 30 d'octubre de 2014. ... [+]
Resolta Data de publicació: 20/05/22 • Ajuntament de Lleida
Pressupost de licitació (sense IVA): 11.700,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 11.700,00 €
Aquest plec té per objecte la contractació de la prestació del servei per a la implementació a Lleida del projecte Planet Youth. Aquest projecte es fonamenta en disposar de dades objectives en relació a les condicions de vida i benestar dels joves a través d'una enquesta realitzada periòdicament on es recullen ítems envers els factors de risc i els factors de protecció que inclouen: l'autoestima, hàbits de consum de alcohol i altres drogues, condicions de vida socials d'entorn i familiars, carac... [+]
Resolta Data de publicació: 20/05/22 • Ajuntament de Lleida
Pressupost de licitació (sense IVA): 8.960,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 8.960,00 €
L'objecte de la despesa és la contractació dels serveis de manteniment de l'eina eSocial, que forma part de la plataforma "eProcs", que permet la gestió del servei de menjador i allotjament municipal.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya