Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 431)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 29/01/20 • Ajuntament de Reus
Data límit de presentació d'ofertes: 13/02/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 41.322,32 €
L'objecte d'aquesta licitació és la redacció del projecte Bàsic per detallar les previsions necessàries que facilitin el posterior projecte executiu i la construcció de dos nous equipaments públics, el centre cívic Gregal que s'ubicarà dins l'edifici municipal del carrer Castellvell núm. 1-3 i el centre cívic Garbí, equipament de nova planta a situar dins un solar públic.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 28/01/20 • Hospital de Sant Joan de Reus, SAM
Data límit de presentació d'ofertes: 27/01/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 2.787.042,92 €
Manteniment integral de l'edifici de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus segons el detall segúent: - Lot 1. Manteniment general - Lot 2. Manteniment d'aparells elevadors - Lot 3. Manteniment sobre el parc de sistemes d'equips d'alimentació ininterrompuda (SAIs). - Lot 4. Manteniment de la Planta de Producció de Refredadores i Bombes de Calor d'aigua per a climatització. - Lot 5. Manteniment del Transport Pneumàtic. - Lot 6. Prestació de serveis d'inspeccions reglamentàries de les instal... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 28/01/20 • Ajuntament de Reus
Data límit de presentació d'ofertes: 12/02/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 17.000,00 €
El present contracte té per objecte la implantació d'un sistema informàtic que permeti el diagnòstic, disseny i execució de qualsevol pla municipal. Es realitzarà en dos fases: - Fase 1: implantació de la nova aplicació, amb un termini màxim de 4 mesos, - Fase 2: fase de suport i manteniment, que tindrà una durada de 4 anys descomptant el temps d'implantació i de garantia.
Anunci en termini Data de publicació: 28/01/20 • Ajuntament de Reus
Data límit de presentació d'ofertes: 12/02/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 24.793,39 €
L'objecte d'aquesta licitació és la redacció d'un projecte executiu del Parc del Lliscament, redissenyant i ampliant l'actual Skatepark amb una zona de «Pools», altres elements i espais esportius complementaris, una zona d'aparcament al nord de l'àmbit i millora dels espais verds. També és objecte d'aquest contracte l'estudi previ de la reordenació dels àmbits adjacents al futur parc del Lliscament: el Parc dels Capellans, les piscines municipals a l'aire lliure, el Parc de la Festa, les actuals... [+]
Adjudicada Data de publicació: 28/01/20 • Reus Serveis Municipals, S.A.
Pressupost de licitació (sense IVA): 9.781,90 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 5.869,14 €
Constituirà l'objecte d'aquesta contractació el servei de la Direcció Facultativa (DF), Coordinació de Seguretat i Salut i les tasques de Vigilància Ambiental de diverses obres a la ciutat de Reus
Adjudicada Data de publicació: 27/01/20 • Reus Serveis Municipals, S.A.
Pressupost de licitació (sense IVA): 234.898,10 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 178.405,11 €
Execució de les obres de renovació de la xarxa de sanejament de la raval Sant Pere, entre el carrer Batan i la plaça de la Sang
Resolta Data de publicació: 27/01/20 • Reus Serveis Municipals, S.A.
Pressupost de licitació (sense IVA): 179.100,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 15.504,25 €
L'objecte del contracte és la contractació per part de Reus Serveis Municipals, SA, divisió Aigües de Reus, d'ara endavant Aigües de Reus, com a prenedor, de les pòlisses d'assegurança que garanteixin la cobertura dels riscos que es deriven de l'activitat normal que desenvolupa.
Anunci en termini Data de publicació: 27/01/20 • Ajuntament de Reus
Data límit de presentació d'ofertes: 11/02/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 95.506,85 €
L'objecte d'aquesta licitació és la realització dels continguts de les rutes del Passeig de la Boca de la Mina accessibles via web, per mitjans audiovisuals o amb el subministrament d'una APP per a diferents públics: escolar, adults, familiars i altres, amb l'objectiu de divulgar la història i els valors d'un espai singular, desconegut per la població no reusenca, i contribuir així a la consolidació de l'imaginari col·lectiu i potenciar-ne l'ús per part de la ciutadania ja sigui per passar una e... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 27/01/20 • Ajuntament de Reus
Data límit de presentació d'ofertes: 11/02/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 33.884,30 €
El present contracte té per objecte el subministrament i instal·lació d'armaris compactats mòbils amb destí a un dipòsit de l'Arxiu Municipal de Reus al c. Sant Antoni Maria Claret, 3, de Reus. Tot el material subministrat ha de ser nou.
Resolta Data de publicació: 27/01/20 • Ajuntament de Reus
Pressupost de licitació (sense IVA): 34.409,67 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 34.409,67 €
És objecte d'aquest contracte l'adquisició de fons documental de llibres i audiovisuals nous per a les Biblioteques Municipals de Reus (BMR) gestionades per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Reus i incloses dins el Sistema de Lectura Pública de la Generalitat de Catalunya. Formen part de BMR la Biblioteca Central Xavier Amorós i la Biblioteca Pere Anguera. D'acord amb el que disposa l'article 99.3 de la LCSP, l'objecte del present contracte es divideix en els següents lots, amb la fina... [+]
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya