Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 854)

Exportar pàgines
Anunci en avaluació Esmenat en data: 02/02/23 • Reus Serveis Municipals, S.A.
Data límit de presentació d'ofertes: 30/01/23 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 156.169,44 €
Constituirà l'objecte del present contracte la regulació de la licitació, promoguda per Reus Serveis Municipals SA, divisió d'Aigües de Reus (en endavant Aigües de Reus), com a ens contractant, pel Subministrament de Diòxid de Carboni per al tractament d'aigua potable a la ciutat de Reus
Anunci en termini Data de publicació: 01/02/23 • Reus Serveis Municipals, S.A.
Data límit de presentació d'ofertes: 16/02/23 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 38.919,26 €
Constituirà l'objecte del present contracte la regulació de la licitació, promoguda per l'Empresa Municipal d'Aigües de Reus, SA (en endavant Aigües de Reus), com a ens contractant, pel Subministrament d'un analitzador de toxicitat en Aigües i d'una balança analítica i els serveis de manteniment/calibratge pel laboratori de Reus Serveis Municipals, SA
Resolta Data de publicació: 31/01/23 • Ajuntament de Reus
Pressupost de licitació (sense IVA): 291.035,35 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 226.801,06 €
El present contracte d'obres públiques té per objecte l'execució de les obres de carrils bicicleta d'acord amb els següents projectes: - «Projecte de la construcció d'un carril bicicleta a l'avinguda de Falset», aprovat inicialment per Decret de la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda, de data 5 d'abril de l'any 2022 i esdevingut aprovat amb caràcter definitiu en data 18 de maig de l'any 2022. - «Projecte de la construcció d'un carril bicicleta a l'avinguda de Salou», aprovat inicialment per ... [+]
Anunci en termini Esmenat en data: 31/01/23 • Ajuntament de Reus
Data límit de presentació d'ofertes: 20/02/23 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 18.737.499,33 €
Execució de les obres corresponents als projectes d'urbanització, d'aparcament soterrat i de 48 habitatges i equipaments, a l'àrea 3.02 "La Hispània".
Anunci en termini Data de publicació: 30/01/23 • Ajuntament de Reus
Data límit de presentació d'ofertes: 13/02/23 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 27.621,61 €
És objecte d'aquest contracte el subministrament i col·locació del mobiliari descrit al projecte de «Mobiliari del Mas Totosaus» redactat per l'arquitecte Josep Anglès Pascual. Tots els subministraments i materials han de ser de nova adquisició. Les prestacions objecte de la present contractació hauran d'ajustar-se als requisits establerts en el present plec de clàusules administratives i en el plec de prescripcions tècniques particulars (Projecte Mobiliari del Mas Totosaus), els quals tenen nat... [+]
Anunci en termini Data de publicació: 30/01/23 • Ajuntament de Reus
Data límit de presentació d'ofertes: 27/02/23 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 105.703,14 €
El present contracte d'obres públiques té per objecte l'execució de les obres descrites en el «Projecte de reforma de l'accés principal de la Guàrdia Urbana» aprovat inicialment en data 5 d'agost de l'any 2022, per Decret de l'Alcaldessa Accidental núm. 2022014250 i esdevingut aprovat definitivament en data 26 de setembre de 2022.
Adjudicada Data de publicació: 26/01/23 • Ajuntament de Reus
Pressupost de licitació (sense IVA): 191.040,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 159.200,00 €
L'objecte del contracte és el servei de protecció avançada antimalware dels equips microinformàtics, servidors i dispositius mòbils que conformen el holding municipal de l'Ajuntament de Reus, incloent la instal·lació, subscripció, suport, manteniment tècnic i actualització d'aquest programari durant 4 anys. Es tracta d'una licitació conjunta la qual es realitza a l'empara de l'article 31.1.b) de la LCSP a on participen les següents entitats: l'Ajuntament de Reus; Centre MQ Reus; Institut Munici... [+]
Adjudicada Data de publicació: 26/01/23 • Ajuntament de Reus
Pressupost de licitació (sense IVA): 103.305,77 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 98.332,51 €
L'objecte d'aquest contracte és dotar de tres furgonetes elèctriques (100%), categoria N1, de dues places, per al Departament de la Brigada Municipal. Els vehicles seran de nova matriculació i no s'admetran vehicles de KM0 o similar, i han d'estar homologats per a circular per la via pública.
Anunci en termini Data de publicació: 25/01/23 • Ajuntament de Reus
Data límit de presentació d'ofertes: 09/02/23 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 3.000,00 €
Oferta pública per la transmissió de l'autorització núm. 60077, per la venda no sedentària al voltant del Mercat Central, els dissabtes.
Resolta Data de publicació: 24/01/23 • Reus Serveis Municipals, S.A.
Pressupost de licitació (sense IVA): 33.500,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 30.800,00 €
És objecte d'aquesta licitació el subministrament de 100 tones de clorur fèrric a les instal·lacions de l'EDAR de Reus (AT22543), per part de l'empresa REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, divisió AIGÜES DE REUS (en endavant Aigües de Reus), d'acord a les especificacions tècniques recollides al plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya