Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 575)

Exportar pàgines
Resolta Data de publicació: 17/10/19 • Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA
Pressupost de licitació (sense IVA): 40.800,00 €
Contractació d'una empresa que subministri al Patronat un vehicle nou tipus turisme en modalitat de rènting per a cada lot i segons les especificitats tècniques especificades al plec de prescripcions tècniques per a cadascun d'ells per donar suport logístic al desplaçament de persones per a la promoció turística del territori, així com l'assistència a fires especialitzades i/o accions i actes promocionals arreu del territori tan nacional com europeu, com aquell destinat a la seva difusió per don... [+]
Resolta Data de publicació: 17/10/19 • Consorci de les Vies Verdes de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 70.965,50 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 64.955,00 €
Contracte del servei d'assistència tècnica relativa al projecte EFA156/16 - BICITRANSCAT
Adjudicada Data de publicació: 16/10/19 • Diputació de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 5.375.965,91 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 4.273.295,57 €
Contracte d'obres d'ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un 50 per cent en la despesa elegible i incorporació d'una infraestructura de canalització per a la fibra òptica, d'acord amb els projectes aprovats, subjecte a regulació harmonitzada. L'objecte del contracte es divideix en els lots següents: Lot 1. Ampliació de les vies verdes a les comarques g... [+]
Agregada Data de publicació: 16/10/19 • Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)
Contractació menor corresponent al tercer trimestre de 2019 (juliol-setembre 2019).
Resolta Data de publicació: 16/10/19 • Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)
Pressupost de licitació (sense IVA): 398.161,46 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 398.161,46 €
El contracte té per objecte la prestació del servei d'atenció telefònica i telemàtica als contribuents de les administracions que deleguen a la Diputació de Girona les competències de gestió i recaptació dels seus ingressos públics.
Anunci en termini Data de publicació: 15/10/19 • Diputació de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 30/10/19 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 29.000,00 €
La prestació consiteix en la tria, digitalització i post-producció de les fotografies del Fons Marçal Molas d'INSPAI, format per negatius plàstic B/N de format 35 mm i 6X6, diapositives originals color de 35 mm i còpies fotogràfiques sobre paper. Les tasques a realitzar consisteixen en fer una selecció de 25.000 imatges a partir d'un total de 134.740 fotografies.
Anunci en termini Data de publicació: 15/10/19 • Diputació de Girona
Data límit de presentació d'ofertes: 31/10/19 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 13.277,00 €
Subministrament de llicències d'ús de programari d'ADOBE, per un any. El programari a subministrar és: -Contracte Plan VIP: 92B75C4E3F89AC18CBAA 2 Adobe Photoshop CC (renovació) 4 Adobe Pro DC (renovació) 45 Noves llicencies d'us d' Adobe Standard DC, per un any a afegir en aquest pla VIP -Contracte Plan VIP: 93AC2471D978C155FFBA 3 Adobe Cloud Totes les aplicacions (renovació)
Anunci previ Data de publicació: 14/10/19 • Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 949.738,23 €
Dissenyar, implantar, executar i lliurar un Sistema d'autocontrol. Mantenir actualitzada la informació sobre les accions del programa. Impartir els cursos de formació sobre legionel·losi descrits. Elaborar un informe anual del resultat de la implantació
Alerta futura i consulta preliminar del mercat Data de publicació: 11/10/19 • Diputació de Girona
Contractació del subministrament de 8 carepacks per als servidors de la Diputació de Girona
Resolta Data de publicació: 11/10/19 • Diputació de Girona
Pressupost de licitació (sense IVA): 123.700,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 123.500,00 €
L'objecte del contracte és el subministrament d'un camió rígid 4x4 gama obra preparat per poder fer tasques de viabilitat hivernal i alhora les tasques de càrrega i transport de materials per les feines que executem amb les brigades de conservació de carreteres de la Diputació de Girona, d'acord amb les característiques establertes en el plec de prescripcions tècniques.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya