Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 116)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 22/04/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Data límit de presentació d'ofertes: 20/05/21 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 111.900,68 €
És objecte del present contracte es la contractació promoguda per l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, del contracte administratiu mixt de subministrament i obres, consistent en la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum al complex esportiu Mont-Aqua de Santa Margarida de Montbui.
Anunci en termini Data de publicació: 20/04/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Data límit de presentació d'ofertes: 05/05/21 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 59.805,38 €
És objecte del present contracte es per a la contractació d'un servei per donar compliment al Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer i compliment del protocol PAG, en referència a la zona de subministrament d'aigua, servei municipal xarxa coll del guix i el saió de Sta. Margarida de Montbui d'acord amb el plec de prescripcions tècniques que s'incorpora a l'expedient.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 07/04/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Data límit de presentació d'ofertes: 29/03/21 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 119.674,62 €
L'objecte del contracte és la contractació de l'obra consistent en l'Execució del Modificat del Projecte d'Urbanització del carrer Sant Jaume i la Tossa de Santa Margarida de Montbui, d'acord amb el projecte d'urbanització redactat pels serveis tècnics municipals i modificat el setembre de 2020.
Resolta Data de publicació: 23/03/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 6.667,50 €
L'objecte del contracte és la prestació adequada i eficient del servei de menjador, en la modalitat de càtering, de la llar d'infants municipal L'Estel pels cursos escolars 2020-2021 i 2021-2022.
Adjudicada Data de publicació: 02/03/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 169.737,63 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 148.522,11 €
L'objecte d'aquest plec és la Contractació de l'obra definida en el Projecte Constructiu de Reforç del Mur de contenció del Frontó a Can Passanals de Sta. Margarida de Montbui, redactat pels Arquitectes especialitzats en estructures BG Blazquez-Guanter, entrat en aquest ajuntament en data 9 de juliol de 2020 E-RE-681. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 23 de juliol de 2020.
Anunci en avaluació Data de publicació: 25/02/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Data límit de presentació d'ofertes: 12/03/21 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 22.050,00 €
L'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui no disposa de personal tècnic propi per tal de dur a terme les tasques relacionades amb els aspectes mediambientals que li són de la seva competència d'acord amb l'informe de necessitat que obra a l'expedient. L'Ajuntament té la intenció de contractar un nou servei d'assessorament tècnic en matèria mediambiental per tal de dur a terme diverses actuacions que són pròpies de l'àmbit de Medi Ambient a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui tenint en... [+]
Anunci en avaluació Data de publicació: 08/02/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Data límit de presentació d'ofertes: 23/02/21 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 0,00 €
Gestió integral del Centre de dia de Santa Margarida de Montbui. La celebració d'aquest contracte resulta necessària per a garantir la continuïtat en la prestació de la concessió de serveis del Centre de dia i de les activitats que en ell es desenvolupen.
Anunci en avaluació Data de publicació: 01/02/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Data límit de presentació d'ofertes: 16/02/21 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 600,00 €
L'objecte d'aquesta convocatòria és definir les condicions que han de regir la selecció i la posterior adjudicació de les autoritzacions d'utilització privativa de el domini públic amb casetes de venda de productes pirotècnics per a la revetlla de Sant Joan, pels anys 2021 i 2022, atenent els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència.
Agregada Data de publicació: 26/01/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Factures d'import menor a 10.000 ? 3er Trimestre any 2020 Patronat.
Agregada Data de publicació: 26/01/21 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Factures per import menor a 10.000 ?. 3er trimestre 2020.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya