Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avís

1.12.2020 ACTUALIZACIÓ AVÍS: LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA ESTAN AFECTADES PER UNA INCIDÈNCIA TÈCNICA. EL SERVEI ES TROBA OPERATIU DES DEL DIA 4.11.2020 TOT I QUE ES PODEN PRODUIR AFECTACIONS PUNTUALS EN EL RENDIMENT DE LES EINES.

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 104)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 19/11/20 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Data límit de presentació d'ofertes: 15/12/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 169.737,63 €
L'objecte d'aquest plec és la Contractació de l'obra definida en el Projecte Constructiu de Reforç del Mur de contenció del Frontó a Can Passanals de Sta. Margarida de Montbui, redactat pels Arquitectes especialitzats en estructures BG Blazquez-Guanter, entrat en aquest ajuntament en data 9 de juliol de 2020 E-RE-681. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 23 de juliol de 2020.
Adjudicada Data de publicació: 19/11/20 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 6.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 5.400,00 €
És objecte del present plec la contractació promoguda per l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, del contracte de serveis, consistent en la prestació dels serveis integrals de manteniment dels ascensors i aparells elevadors instal·lats als edificis i dependències municipals.
Anul·lada Data de publicació: 10/11/20 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 16.444,79 €
Contractació del Servei de col·laboració en les actuacions de control financer següents in closes en el Pla anual de control financer de 2020: ¿ Contractació Pública de l'Ajuntament, la Llar d'Infants i el Consorci la Tossa de Montbui a l'exercici 2019. o Contractes menors, tenint en compte que resten exempts de fiscalització prèvia. o Anàlisi de despeses tramitades sense expedient de contractació. - Verificació dels processos de selecció de personal per tal d'assegurar el compliment dels ... [+]
Anul·lada Data de publicació: 10/11/20 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 16.520,00 €
Contractació del Servei de col·laboració en les actuacions de control financer següents in closes en el Pla anual de control financer de 2020: ¿ Contractació Pública de l'Ajuntament, la Llar d'Infants i el Consorci la Tossa de Montbui a l'exercici 2019. o Contractes menors, tenint en compte que resten exempts de fiscalització prèvia. o Anàlisi de despeses tramitades sense expedient de contractació. - Verificació dels processos de selecció de personal per tal d'assegurar el compliment dels ... [+]
Anunci en avaluació Esmenat en data: 05/11/20 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Data límit de presentació d'ofertes: 03/11/20 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 25.699,98 €
És objecte d'aquest contracte el subministrament de material d'oficina, segons característiques i preus unitaris determinats als Annexos I i II d'aquest plec de prescripcions tècniques, els quals es consideren materials estàndards. Els articles que hi consten no obliguen a l'Ajuntament a la seva adquisició, sinó dels que precisi en les quantitats que necessiti en cada moment. Els lots en què es divideix la contractació són els següents: LOT1 material d'oficina estàndard LOT2 sobres, carpetes d... [+]
Agregada Data de publicació: 20/10/20 • La Tossa de Montbui
Factures d'import menor a 10.000 ? 2on trimestre 2020. Consorci La Tossa de Montbui.
Agregada Data de publicació: 20/10/20 • La Tossa de Montbui
Factures per import menor a 10.000 ? 1er trimestre 2020.
Agregada Data de publicació: 20/10/20 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Factures per import menor a 10.000 ?. 2on trimestre 2020.
Agregada Data de publicació: 20/10/20 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Factures per import menor a 10.000 ?. 1er trimestre 2020.
Adjudicada Data de publicació: 13/10/20 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 32.500,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 25.983,75 €
L¿objecte del contracte és redactar el projecte bàsic i executiu de l¿obra per a la urbanització de la fase 2 del vial per a vianants i bicicletes al costat de la C-37 en un tram d'uns 950 m. (de la Deixalleria fina a la plaça de la Sort del Nucli Antic de Santa Margarida de Montbui) així com també la direcció facultativa de les obres.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya