Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 187)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 17/05/22 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Data límit de presentació d'ofertes: 01/06/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 70.000,00 €
L'objecte d'aquesta licitació consisteix, per una banda, en el servei de manteniment, administració i gestió dels sistemes i equips informàtics i de telefonia de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, el Consorci La Tossa de Montbui i el Patronat Municipal Escoles Bressol de Santa Margarida de Montbui i, per altra banda, en l'adquisició de material informàtic no inventariable.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 13/05/22 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Data límit de presentació d'ofertes: 18/05/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 106.790,40 €
És objecte del present plec la compra i el transport de productes de neteja i higiene a diferents centres de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, del Patronat de les Escoles Bressols i del Consorci La Tossa de Montbui.
Anunci en avaluació Esmenat en data: 03/05/22 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Data límit de presentació d'ofertes: 12/05/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 15.000,00 €
És objecte del present plec de clàusules d'explotació el servei públic municipal consistent en la gestió integral de la piscina d'estiu municipal i que es va establir mitjançant acord de Ple de data 4 de setembre de 2008, i que en tot cas comporta pel concessionari la realització de les següents prestacions : a) Servei de socorrisme. b) Servei de control d'accés, impressió i venda d'entrades. c) Servei de manteniment i neteja de la piscina municipal i de les seves instal·lacions, durant la tem... [+]
Adjudicada Data de publicació: 02/05/22 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 62.554,25 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 57.708,80 €
Constitueix l'objecte del contracte els serveis de transport i tractament de materials de la deixalleria municipal de Santa Margarida de Montbui (en endavant, deixalleria), inclosa la cessió o lloguer de caixes, contenidors i/o elements de recollida; transport i tractament de materials recollits als contenidors tipus banyera ubicats al cementiri i a la zona esportiva municipal.
Adjudicada Data de publicació: 02/05/22 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 5.692,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 5.692,00 €
És objecte del present plec la contractació administrativa de serveis per a la realització de retirada de vehicles de la via pública mitjançant vehicle (grua) així com el seu posterior trasllat i gestió d'entrega al dipòsit de vehicles al municipi de Santa Margarida de Montbui.
Anunci en avaluació Data de publicació: 27/04/22 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Data límit de presentació d'ofertes: 12/05/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 0,00 €
Aquesta concessió demanial té per objecte la gestió dels següents serveis: - Servei de bar-restaurant de la piscina d'estiu. - Servei de neteja i manteniment de l'espai de bar-restaurant de la piscina d'estiu
Adjudicada Data de publicació: 07/04/22 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 10.000,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 6.840,00 €
Contractació del subministrament i instal·lació de bancs de pedra al Ps. Catalunya per tal de delimitar la zona de vianants de la zona de circulació de cotxes.
Anunci en avaluació Data de publicació: 07/04/22 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Data límit de presentació d'ofertes: 22/04/22 23:59 • Pressupost de licitació (sense IVA): 0,00 €
Aquesta concessió té per objecte la gestió dels següents serveis: - Servei de bar-cafeteria del centre cultural - Servei de neteja i manteniment de les dependències annexes afectes al servei de bar-cafeteria i la Sala Polivalent - Servei d'obertura, tancament i vigilància de la primera planta de la Vinícola durant l'horari establert en el present plec.
Adjudicada Data de publicació: 06/04/22 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 14.560,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 10.080,00 €
Contractació del Servei de col·laboració en les actuacions de control financer següents incloses en el Pla anual de control financer de 2022: - Contractació Pública de l'Ajuntament, la Llar d'Infants i el Consorci la Tossa de Montbui a l'exercici 2021. o Contractes menors, tenint en compte que resten exempts de fiscalització prèvia. o Anàlisi de despeses tramitades sense expedient de contractació. - Procediment de selecció de personal dels plans d'ocupació realitzats durant el 2021. - Ges... [+]
Adjudicada Data de publicació: 06/04/22 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Pressupost de licitació (sense IVA): 3.719,01 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 6.300,00 €
Contractació del Servei de col·laboració en les actuacions d'auditoria de comptes i en les d'auditoria de compliment de la legalitat de l'exercici 2021-2022 de la Societat Montbui Activa SL
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya