Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Cerca avançada d'expedients

Incloure publicacions de la Plataforma de Contractació de l'Estat

Cercar

Cercar

Cercar  Llista de codis CPV

Interval per a definir el pressupost de licitació (sense IVA)
Min Max
Interval per definir el valor estimat
Min Max

Interval per a definir l'import d'adjudicació (sense IVA)
Min Max

Ordenat per

Mostrant resultats 1 a 10 (d'un total de 426)

Exportar pàgines
Anunci en termini Data de publicació: 27/01/20 • Ajuntament de Tarragona
Data límit de presentació d'ofertes: 03/02/20 11:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 5.400,00 €
Adjudicació del servei de docènica del mòdul formatiu MF0971_1: Reproducció i arxiu (120 h), del Certificat de Professionalitat (ADGG0408) "operacions auxiliars de serveis administratius generals" , del Programa FOAP 2019-SOC
Adjudicada Data de publicació: 24/01/20 • Ajuntament de Tarragona
Pressupost de licitació (sense IVA): 12.479,34 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 10.952,25 €
Subministrament 25 armes curtes de foc reglamentàries per a la Guàrdia Urbana de Tarragona
Adjudicada Data de publicació: 24/01/20 • Patronat Municipal d'Esports de Tarragona
Pressupost de licitació (sense IVA): 3.892,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 3.006,00 €
Prestació del servei de Prevenció de Riscos i Vigilància per la Salut per al PMET, per a l'any 2020, en compliment a la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, al RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció i a la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
Anunci en termini Esmenat en data: 24/01/20 • Ajuntament de Tarragona
Data límit de presentació d'ofertes: 30/01/20 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 14.900,00 €
La UEC de l'Ajuntament de Tarragona és un servei extern pels centres públics i privats concertats de la ciutat d'educació secundària obligatòria, per donar resposta a l'alumnat que, tot i les estratègies d'adaptació curricular, presenten de forma reiterada i continu desajustament de conducta greus, absentisme injustificat o fort rebuig escolar (joves amb risc de marginació, amb trets d'inadaptació social, amb conductes agressives, etc.), de manera que impossibiliten la convivència en el seu cent... [+]
Adjudicada Data de publicació: 24/01/20 • Ajuntament de Tarragona
Pressupost de licitació (sense IVA): 15.229.268,54 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 11.406.722,14 €
Obres compreses en el projecte executiu refós d'urbanització del sector PPU-10 "Autovia de Salou" de Tarragona
Anunci en termini Data de publicació: 22/01/20 • Ajuntament de Tarragona
Data límit de presentació d'ofertes: 29/01/20 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 6.750,00 €
Docènica de 150h del Mòdul Tècniques Administratives bàsiques d'ofician, corresponene al Progrma FOAP 2019-SOC, del Certificat de Professionalitat (ADGG0408)
Resolta Data de publicació: 21/01/20 • Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
Pressupost de licitació (sense IVA): 12.500,00 €
Contractació d'un servei pel desenvolupament del Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva de l'IMSST (PLACI)
Adjudicada Data de publicació: 21/01/20 • Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
Pressupost de licitació (sense IVA): 459.754,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 459.754,00 €
Prestació del servei d'àpats a domicili per a persones majors de 65 anys i persones dependents a la ciutat de Tarragona
Resolta Data de publicació: 21/01/20 • Ajuntament de Tarragona
Pressupost de licitació (sense IVA): 294.588,00 € • Import d'adjudicació (sense IVA): 233.443,32 €
Serveis consistents en la contractació d'auditors que han de col.laborar i donar suport a la Intervenció General de l'Ajuntament de Tarragona en la realització del control financer de l'activitat econòmica-financera del sector públic local en l'exercici del control permanent i auditoria pública, revisió i verificació de comptes justificatiu de les subvencions
Anunci en termini Data de publicació: 20/01/20 • Ajuntament de Tarragona
Data límit de presentació d'ofertes: 17/02/20 14:00 • Pressupost de licitació (sense IVA): 2.769.581,72 €
Alienació mitjançant subhasta de la finc 12 de l'IBIM situada al Passeig de les Palmeres núm. 3 de la ciutat de Tarragona
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya