Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA
Codi d'expedient:
END02-11/2020

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos días. Está previsto realizar visita a la obra? Muchas gracias. 09/12/2020 15:12h
No, tal como se indicar en el PCP no se ha previsto visita alguna.
En referencia a la documentación a aportar en los sobres para la licitación ¿Se debe de incluir el "ANNEX Nº 5" tanto en el sobre Nº1, como en el sobre Nº2? Gracias 03/12/2020 14:06h
La propuesta económica (modelo Annexo 5) sólo se presenta en el sobre 2.
A la proposta Annex núm. 5, apartat B.1, es sol·licita ofertar si es reutilitza els materials sobrants en la pròpia obra o altres o si es portarà a abocador autoritzat. Hem d'endentre que es tracta de materials PETRIS, no? perquè hi ha materials sobrants que mai són reutilitzables. Preguem aclariment. Gràcies. 03/12/2020 10:01h
Efectivament com dieu, els materials reutilitzats als que es refereix l'Annex 7 apartat B de valoració tant de la reutilització "S'entén com a reutilització la utilització dels materials sobrants dels enderrocs, per a la utilització de subbase de paviments en la construcció de carrers, carreteres i edificis" , com de la distancia a l'abocador , són evidentment els materials PETRIS, doncs són els únics utilitzables a aquestes esmentades destinacions.

Atentament,
A la proposta econòmica Annex núm. 5, apartat A.4, es sol·licita desglossar el preu en costos directes i indirectes i costos salarials; però no hi ha cap taula o model de com presentar-ho; a diferència d'altres expedients anteriors on sí ho heu adjuntat. O potser, s'ha de fer com l'annex núm. 8 si bé en aquest últim no es desglossa els costos salarials. Restem a l'espera del vostre aclariment. Gràcies. 03/12/2020 09:44h
En cap dels plecs de clàusules particulars d'expedients anteriors s'ha facilitat cap model o taula per desglossar el preu de l'oferta. Heu de facilitar aquesta informació de la manera que considereu convenient per tal de complir amb els requisits del model d'oferta econòmica: desglossament del preu de l'oferta en aquests tres conceptes, de manera que el sumatori total coincideixi amb el preu proposat.

Atentament,
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya