Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya
Codi d'expedient:
008/2022
Hola, el desistitiment és de tot l'expedient per tant dels dos lots oi? Gràcies. 11/07/2022 17:37h
Bona tarda, sí, per tots dos lots.
Acabem de rebre la notificació de anull.lació. Nostaltres encara no hem pujat la oferta. Hem de esperar a que tornin a obrir el procediment, o s'ha de pujar en el primer plaç acordat? Atentament, 11/07/2022 17:36h
Que el procediment s'hagi anulat vol dir queda sense efecte la convocatòria actual. Es tornarà a obrir el procediment
Bona nit, tenim dos dubtes sobre el LOT B: 1.- l'única especificació de format és a l'explicació del Pla de treball (Arial 11). entenem que la resta és lliure i podem utilitzar la tipografia que creguem per acreditar les feines i cv's de l'equip humà, etc. és correcte? 2.- Com que el cronograma va al sobre 2, entenem que ha de ser de 36 setmanes sigui quina sigui la nostra proposta de reducció. és així? moltes gràcies! 11/07/2022 10:03h
Bon dia:

Respecte a la primera pregunta, efectivament, la única limitació de format és per l'explicació del pla de treball. La resta de documents:acreditació de feines i cv's de l'equip humà no tenen establerta limitació de format

Respecte a la segona pregunta, exacte, el cronograma del sobre 2 no ha de reflectir la proposta de reducció.
Hola, Del DEUC, ens podeu indicar què cal posar a la pàgina 30, últim parràgraf abans de posar data, lloc i signatures? indiqueu el poder adjudicador o l'entitat adjudicadora segons figuri en la part I, secció A indiqueu la part/secció/punt/s corresponent/s indiqueu el procediment de contractació: (breu descripció, referència de publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea, número de referència) Moltes gràcies, 11/07/2022 09:52h
Bon dia,

-- Indiqueu poder adjudicador o l'entitat adjudicadora segons figuri en la part I, secció A: Heu indicar les nostres dades, VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya

-- Indiqueu la part/secció/punt/s corresponent/s: o bé indiqueu els apartats que heu omplert o bé pots indicar "en els diferents apartats d'aquest document"

-- Indiqueu el procediment de contractació: (breu descripció, referència de publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea, número de referència). Has d'indicar la descripció del contracte "Producció, subministrament i muntatge de la nova instal·lació museogràfica permanent de la seu de VINSEUM segons expedient 008/2022" publicat al DOUE el 15/06/2022 amb referència 321556-2022.

Aquestes últimes dades son les que surten a l'anunci publicat al DOUE que podeu veure a través de l'enllaç que s'inclou a la licitació. De totes maneres, si hi ha alguna dada que no està indicada i és necessària, se us requerirà per a la seva esmena.
Bona tarda, tenim un dubte sobre el LOT B: per acreditar les feines dels darrers 10 anys hi ha la possibilitat de presentar certificat o CV del o la professional. Si ho fem per la via de CV valen feina de fa 10 anys o han de ser dels 5 últims anys, tal i com es demana en el punt 4.- Valoració dels mitjans personals. moltes gràcies. 08/07/2022 12:47h
Bon dia,

L'acreditació de les feines dels darrers 10 anys, és necessaria per la valoració de l'experiència de l'empresa segons s'indica al punt 2.3.1, Lot B, criteris avaluables forma automàtica, punt 2. Per l'apartat 4 de valoració de mitjans personals, comptem els darrers 5 anys.
Disculpeu, la confussió. volia dir: 1.- A la memòria tècnica hi apareix una peça que es diu: Cav2 – La premsa ara, sense explicació i no apareix al document LOT B_ ANNEX 2 BIS DETALL PRESSUPOST . gràcies i disculpeu el malentès. salut. 08/07/2022 10:42h
Bon dia, adjuntem document amb la resposta detallada.
Respecte a la proposta de millora de personal especialitzat de muntatge no es demana experiencia minima, que es el que s'ha de certificar exactament? 07/07/2022 17:02h
Bona tarda,

La relació de personal que es proposi com a millora ha d'anar acompanyada del currículum professional on es pugui comprovar la seva experiència i formació.
Bon dia, en referència al LOT A sobre 3, a la pregunta: els certificats dels projectes realitzats que acrediten la experiència dels mitjans personals, han de ser diferents per a cadascun dels perfils o un mateix certificat pot servir per acreditar diferents perfils? han respost: Bon dia, Si han treballat dintre de un mateix equip i pel mateix projecte, podria servir el mateix certificat per tots els perfils implicats en aquell projecte, però identificant de manera clara el nom del professional que ha participat. Ha de quedar clar que cada integrant ha participat de manera efectiva. Els certificats normalment sexpedeixen a nom de la empresa, es posible acompañar el certificat d'empresa amb una declaracio responsable de la empresa indicant quins han set els participants al projecte acompanyat de vides laborals per confirmar que l'equip estaba laboralment vinculat a l'empresa? 07/07/2022 14:02h
Sí, es possible. Es pot acompanyar al certificat d'execució del projecte d'una declaració responsable de l'empresa que certifiqui les persones participants del projecte.
Bon dia, No trobem els alçats de les sales dels edficis. N'hi ha? els podem tenir? moltíssimes gràcies. salut. 07/07/2022 13:58h
El document de plec tècnic inclou alçats de museografia de les tres plantes entre les pàgines 73 i 84
Bon dia, en referència al LOT A sobre 3, els certificats dels projectes realitzats que acrediten la experiència dels mitjans personals, han de ser diferents per a cadascun dels perfils o un mateix certificat pot servir per acreditar diferents perfils? Gràcies! 06/07/2022 19:07h
Si han treballat dintre de un mateix equip i pel mateix projecte, podria servir el mateix certificat per tots els perfils implicats en aquell projecte, però identificant de manera clara el nom del professional que ha participat. Ha de quedar clar que cada integrant ha participat de manera efectiva.
Bon dia, Ja ho han demanat amb anterioritat però la resposta no ens ha quedat molt clara. Respecte a la proposta de millora de l'ajut de personal especialitzat del LOT A, heu indicat que a la primera columna de l'annex 2 s'hauria d'incloure el tipus de personal que s'aporta com a millora, i en la segona columna el número. Més enllà d'aquestes dues columnes, s'ha d'aportar algun tipus de documentació (currículums, certificats de bona execució...) relativa al personal ? Moltes gràcies i disculpeu les molèsties. 06/07/2022 17:32h
Pel personal que es proposa com a millora, s'hauria d'incloure currículum professional dels perfils que s'indiquin, a més de documentació acreditativa dels projectes on hagin participat.
Bona tarda, disculpeu les molèsties. som l'empresa que ha sol·licitat la visita al Museu. seria possible fer la visita dijous al matí? ens és molt complicat venir a la tarda. si no fos possible, ho intentarem de totes totes. gràcies. 06/07/2022 06:14h
Bon dia,

Canviem la visita a les 11 del matí del matix dia 7 de juliol ja que hi ha alguna altra empresa que també demana aquest canvi d'hora.
Bon dia, tenim vàries preguntes sobre el LOT B: 1.- A la memòria tècnica hi apareix una peça que es diu: Cav3.0 – Explicació plat de premsa, sense explicació i no apareix al document LOT B_ ANNEX 2 BIS DETALL PRESSUPOST . 2.- Cav3.0 – Explicació plat de premsa. és al pressupost amb un import de 1.500¤ però no hi ha cap explicació a la MEMÒRIA TÈCNICA. 3.- Hi hauria la possibilitat de repetir la visita a l'espai per les empreses que no hi vam poder assistir? ens agradaria poder fotografiar l'espai i entendre bé el recorregut per tal de fer la proposta de la Visita Virtual. 4.- Una mateixa peça audiovisual pot aparèixer més d'una vegada com a referència de treballs? per exemple, una peça sobre el vi del Prioriat podria aparèixer com a 1.- temàtica vinícola i 2.- temàtica rural? o fins i tot com a 3.- documental divulgatiu? moltes gràcies. 06/07/2022 00:43h
Pregunta 1.-
Aquest audiovisual sí apareix al pressupost, amb un import de 1.500,00 euros, però sense una explicació detallada. Igual que les anteriors produccions (Cav3.x), consisteix en una reproducció en 3D de l'element explicant el seu funcionament.

Cav3 - Explicació funcionament premses (Cav3.1, Cav3.2.....Cav3.8) 8 2.000,00 16.000,00
Cav3.0- Explicació plat de pemsa 1 1.500,00 1.500,00

Pregunta 2.-
Igual que les anteriors produccions (Cav3.x) consisteix en una explicació del funcionament del plat de premsa partint del model de pedra d'època ibera original exposat.

Pregunta 3.-
Efectivament hem publicat al perfil del contractant de VINSEUM una data per una nova visita, que serà el proper dijous dia 7 a les 11:00 del matí.

Pregunta 4.-
No pot coincidir el mateix treball com a temàtica rural y vinícola, ja que considerem tema tot allò que és rural excepte la vitucultura. Sí pot coincidir el to divulgativo i els altres dos temes.


Bona tarda, la nostra pregunta és sobre el LOT B. una producció pot formar part de dues categories (p.e temàtica vinícola i temàtica rural) o només pot aparèixer a una d'elles? moltes gràcies. 05/07/2022 16:09h
No pot coincidir el mateix treball com a temàtica rural i vinícola, ja que considerem tema tot allò que és rural excepte la viticultura. Sí pot coincidir el to divulgatiu i els altres dos temes.bon dia, situació i numero de planol si us plau de les cortines d'ampolles de vi buides. gràcies 05/07/2022 16:05h
Mur cortina d'ampolles de vidre: planta 2, àmbit del Clos. Pàgina 48 (render, es veu al fons de la imatge) + pàgina 67, detall de planta 2.
bon dia, quan parleu d'un cronograma en la proposta de metodologia LOT A sobre B, us referiu a un cronograma tipus gantt o similar? 05/07/2022 16:03h
No especifiquem cap programa ni format concret per l'elaboració del cronograma.
Hola, Tenim una consulta en relació als criteris automatics del Lot B valoracions de mitjans personals. Tots els projectes i l'experiència ha de ser de un únic realitzador, guionista, i productor executiu o poden venir de més d'una persona per a cada perfil? Gràcies. 05/07/2022 15:58h
Poden venir de més de una persona
Bon dia, En relació a la Visita Virtual al Museu, ens aniria molt bé confirmar per quin edifici comença la visita i saber si seria possible visitar l'espai real per fotografiar-lo el més aviat possible (ja que ens vam perdre la primera visita). moltes gràcies per la vostra atenció i disculpeu les molèsties. salut. 05/07/2022 15:57h
Bona tarda, hi ha una visita programada pel proper dijous 7 de juliol a les 16:00. El punt de trobada és la Plaça Jaume I nº 5.
Bon dia, pregunta LOT A / SOBRE B: documentació a aportar El plec demana una proposta metodològica on es detallin totes les fases, la manera de justificar aquesta memòria metodològica és únicament amb el CRONOGRAMA i ORGANIGRAMA amb una explicació màxima de 3 pàgines? Es així? El passat dia 16 vam fer una pregunta similar i la resposta va ser: L'extensió és lliure. El document de 3 pàgines és optatiu i si es considera necessari per justificar la proposta metodològica. No entenem a què refereixen extensió és lliure, ens poden dir quants fulls poden presentar en format explicatiu? gràcies 04/07/2022 20:09h
L'extensió del document de cronograma és lliure, l'explicació optativa és de fins a 3 pàgines
Bon dia, La nostra pregunta és sobre el LOT B i tracta sobre la presentació d'una proposta de realització de la visita virtual del futur equipament. Com ha de ser aquest entregable? Hi ha requisits i limitacions en la redacció? Es poden posar referents? Gràcies. 01/07/2022 13:18h
Proposta de visita 3D dels espais del museu oberta, puntuable segons nivell de descripció i qualitat de la proposta. No es defineix límit d'extensió. Es tracta de pensar en un enllaç amb el qual qui entri als canals digitals del museu per saber-ne més pugui "passejar-se" per les instal·lacions i fer-se una idea del que podrà veure si finalment decideix apropar-se i fer la visita.
Consulta sobre la puntuació dels criteris que depenen d'un judici de valor LOT A. Demanen una proposta metodologica que si entenem bé es resumeix en un cronograma i un organigrama, es així? amb la possibilitat d'acompanyar-ho amb un text jystificatiu de màxim 3 A4 arial 11 Ens ho poden confirmar si us plau? moltes gràcies 01/07/2022 13:16h
Sí, esteu fent la interpretació correcta, cronograma i organigrama i acompanyat, si es vol, de un text explicatiu de l'extensió que s'indica
Punt C dels amidaments del LOT A. La partida inclou la col.locació de les peces a exposar sense especificar quants tecnics es consideren necessaris. Això no seria cap incovenient si en la proposta de millores "es valores l'ajut de personal especialitzat en el procès d'instal.lació d'objectes dins de les vitrines". Es a dir quants tècnics es consideren requisit imprescindible i a partir de quants es considera millora?? 01/07/2022 13:10h
Independentment de les persones que cobreixi la partida, l'empresa ha de considerar quina quantitat de tècnics requereix de més i, per tant, quina millora oferta.
Bon dia, Volem saber vàries coses: 1- L'acreditació de l'Annex 2 criteris automàtics: Dels punts 2, 3 i 4, que es demana CV professionals i certificat dels projectes realitzats. Quan i com s'ha de presentar? Cal link de visualització dels treballs? 2- La Valoració dels mèrits (punt 5) hem d'entendre que poden ser tant de la productora com dels membres de l'equip que realitzaran el projecte del Vinseum? 01/07/2022 13:02h
Bon dia,

Respecte a la pregunta 1

La documentació acreditativa s'ha d'adjuntar en el mateix sobre 2 mitjançant certificats o en el seu defecte, qualsevol altre mitjà que garanteixi la participació efectiva en aquest projecte. Si l'aportació dels links és possible, tot i que no és obligatori, complementarà la informació facilitada.

Respecte a la pregunta 2,

La valoració de mèrits podria ser de qualsevol de les dues vies que ja esmentes, productora o persones.
Hola, Com a documentació per demostrar alguns dels criteris automàtics demaneu certificats dels projectes realitzats. En lloc de certificats del client seria vàlid, si us presentem captures dels crèdits dels programes per demostrar l'autoria? Gràcies. 01/07/2022 12:24h
Bon dia,

El plec especifica que ha de ser certificat. En el seu defecte, qualsevol altre mitja que garanteixi la participació efectiva en aquest projecte.
Bon dia, Respecte al lot 1. Valoració de mitjans personals. Un perfil profesional pot ocupar mes de una posició? Atentament 01/07/2022 12:13h
Bon dia,

Sí si es pot certificar.
Bon dia, Respecte a la proposta de millora del ajut de personal especialitzat, no s'indica quina informació s'ha de facilitar respecte al ajut personal especialitzat. Hi ha 2 columnes corresponents a aquesta seccio en L'annex 2 pero ens agradaria confirmar especificament quina informació s'ha de facilitar. 01/07/2022 12:12h
Bon dia,

En la primera columna s'hauria d'incloure el tipus de personal que s'aporta com a millora, i en la segona columna el número.
Hola, Les empreses han d'estar inscrites al Reli per a poder licitar? Gràcies 30/06/2022 10:52h
Bon dia,

En aquest procediment no cal estar inscrit al RELI.
Hola, En el DEUC hem de omplir l'apartat IV amb la informació de la solvència econòmica i tècnica o només contestar Si o NO al compliment general dels criteris requerits? Gràcies. 30/06/2022 10:42h
Bon dia,

En el DEUC només cal contestar sí o no. Es requerirà de la documentació acreditativa a l'empresa que resulti adjudicatària del contracte tal i com diu l'apartat 2.4 del plec administratiu.
Hola bueneos dias se entiende que cuando tenemos de justificar del lote b 2.- Valoració de l'experiència 3.- Valoració de l'experiència en treballs audiovisuals Menos el primer punto que especifica que es de tematica vinicola, las de mas justificaciones son de trabajos realizados con esa tematica pero en todos los ambitos ? Gracias 27/06/2022 11:04h
Bon dia,

Les altres justificacions han de respondre al que diu l'enunciat concret.
Hola, en relació al Lot B; Voldríem saber si la documentació acreditativa dels criteris automàtics, com ara l'experiència en treballs audiovisuals o l'experiència del personal, cal justificar-la ara en fase de licitació o només ho haurà de fer l'empresa proposada com adjudicatària? D'altre banda, quan es diu que els criteris es certificaran amb un currículum professional, a què es refereixen, al currículum Vitae? 23/06/2022 18:26h
Bona tarda,

Pregunta1.- Cal justificar-la en un primer moment, en fase de licitació.

Pregunta 2.- Efectivament, un currículum on es certifiqui l'experiència que s'al·lega.
Bon dia tenim preguntes a fer-vos LOT A: 1. En el sobre B es demana un cronograma de les tasques a executar, entenem que en aquest document s'ha de partir de 9 mesos, tal com s'especifica en els plecs Informe justificatiu. Per tant en el cas de fer reducció, donat que es una informació valorada en el sobre C, en el sobre B no ha de figurar aquesta hipotètica reducció del termini, és correcte?. 2. La finalització del contracte segons l'informe justificatiu parla del mes de maig però no diu cap data, en canvi en el cronograma adjunt en el plec tècnic parla finalització abril, quina de les dues dates és la correcte? 3. Sobre C: els curriculums i certificats del personal adscrit al projecte, s'han de presentar en la fase de licitació? O s'han de presentar si resultes ser adjudicatari? gràcies 23/06/2022 18:09h
Pregunta 1.- Efectivament tal i com diu el plec " La inclusió de l'oferta econòmica en el sobre 2 o la inclusió de qualsevol informació de caràcter rellevant del sobre 3 en el sobre 2 comportarà l'exclusió del licitador, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva".

Pregunta 2.- La correcta és maig

Pregunta 3.- Els currículums i certificats del personal adscrit al projecte s'han de presentar en la fase de licitació.
hola buenos dias desde nuestra empresa tenemos dos consultas a realizar? La primera referente al lote dos se pide una facturación 500.000 euros anuales para un presupuesto de 500.000 En el lote uno se pide una facturación anual de 500.000 para un presupuesto de 2.500.000 . Es correcto? no acabo de entender que para un lote haya que demostrar 1/5 parte de facturación y para el lote 2 haya que demostrar el 100% de facturación del presupuesto. nos parece un agravio comparativo y en nuestro caso nos impide permite presentarnos. Viniendo de una situación covid los dos últimos años hay muchas empresas de nuestro sector como ustedes sabrán que han estado en erte o directamente han cerrado Rogaria que tengan consideración de este comentario y puedan dar alguna solución al respecto La segunda pregunta seria para hacer una ute las dos empresas necesitamos el mismo epigrafe de productora audiovisual. Muchas gracias por su atención y quedo a la espara de sus comentarios 23/06/2022 12:56h
Bon dia,

Respecto a la primera pregunta, la cifra que refleja el pliego de condiciones es correcta, se solicitan 500.000,00 euros de solvencia económica para los dos lotes. Técnicamente se ha decidido de esta manera para asegurar el perfil de compañía que pudiera cumplir con el volumen de trabajo previsto contando el tiempo de ejecución indicado.

Respecto a la segunda cuestión: Es necesario que todas las empresas que forman la UTE tengan capacidad de obrar para poder ejecutar el contrato. Para saber si las empresas tienen capacidad de obrar es necesario acudir al objeto social de las mismas para ver si éste incluye las prestaciones objeto del contrato.
En cuanto a la solvencia económica y también a la solvencia técnica, la solvencia de cada una de las empresas se acumula y, por tanto, suman.
Bona tarda, Hi ha prevista una visita al Museu? Hem detectat incongruèncues entre plànosl i amidaments, que prevaleix? gràcies 21/06/2022 17:21h
Bona tarda,

Proposem fer una visita a l'edifici el proper dimecres dia 29 de juny a les 11:00.

Lloc de trobada: Plaça Jaume I nº 5
Bon dia, LOT A: en cas de discrepàncies entre plànols i amidaments, que prevaleix? Gràcies 21/06/2022 17:07h
En principi, ha de ser el pressupost el que prevaleixi, de cara a que tothom que faci la oferta pugui comptar el mateix.
Però els plànols, sí que han de servir per complementar la informació i descripció dels elements que s'han de valorar.

Especificar si us plau que vol dir exactament DM ECO. TARIMES. de roure massís ?? moltes gràcies 20/06/2022 16:49h
Respecte a la pregunta 1 sobre el DM ECO:

La referencia "DM Eco" es refereix a la utilització en la fabricació dels mobles i vitrines de taulers amb baix contingut de resines d'urea-formaldehid (UF). DM E0 (0) ó E1 (<8mg/m3)
Es recomana utilitzar productes de fusta composta de resines de fenol-formaldehid (PF), ja que emeten formaldehid a taxes considerablement més baixes que les compostes de resines urea-formaldehid (UF)
Si finalment es realitzen els elements amb de fusta conglomerada, contraxapada, etc, o amb part de la seva estructura elaborada amb resines urea-formaldehid (UF), es necessari deixar que s'evaporin els components volàtils abans de la fabricació del moble i de la seva col·locació definitiva a l'interior del museu.

En l'Annex de Conservació inclós en el projecte s'especifica:

Fusta: La fusta laminada i premsada (aglomerats i contraplacats) no són mai recomanables. Els museus, en funció de l'objecte, poden acceptar: panells preparats per la interpèrie que tenen adhesius de tipus fenol formaldheid, fustes revestides per frenar el pas del vapor: melamina, fòrmica... o bé amb una bona capa de pintura.

Respecte a la pregunta 2 la resposta és sí.

Perdoneu, Al respecte de la resposta sobre la visita virtual com a millora i per acabar d'aclarir: Qué es considera una millora? Presentar una proposta o presentar una proposta i que aquesta quedi inclosa en el preu de contrate? Al plec posa: Presentació d'una proposta de realització de la visita virtual del futur equipament. Es valorarà la proposta detallada fins a un màxim de 10 punts però en cap cas posa que sigui una millora ni que quedi inclosa en el preu del contracte. Gràcies, 17/06/2022 11:54h
Respecte al que comentes de la visita virtual, és una millora i com a tal implica presentar una proposta i que aquesta quedi inclosa en el preu del contracte.

Bona tarda, Al projecte tècnic del Lot B apareix aquest audiovisual: Vav3 &#8211; Història i funcionament de la premsa de biga. 2 produccions simètriques per ser vistes cada una per un costat de la premsa En el pressupost no hi apareix. Què cal fer? 17/06/2022 11:51h
No cal fer res, és un error del plec tècnic.
Bon dia tenim una serie de preguntes a fer-vos: 1- En l'apartat de millores: indiqueu Presentació d'una proposta de millores tècniques sense cost pel museu. Es valorarà proposta raonada d'un sistema d'activació de sales per detector de presència o similars que permetin la reducció de la despesa de consum elèctric : és una millora única i que es la que indiqueu com a proposta raonada o es poden presentar altres millores? 2- Pàgina 17 del plec administratiu: Si es considera necessari es pot adjuntar un text justificatiu, que no ha de superar les 3 pàgines en un cos de lletra Arial 11: en aquest sobre ens podeu definir la quantitat de pàgines totals sobre les que podem treballar per justificar tots els criteris d'aquest sobre B? gràcies 16/06/2022 18:08h
Punt 1.- És una millora única.

Punt 2.- L'extensió és lliure. El document de 3 pàgines és optatiu i si es considera necessari per justificar la proposta metodològica.
Bon dia, En els criteris que depenen de judici de valor del Lot B apareix un máxim de 10 punts per la presentació d'una proposta de realització de la visita virtual del futur equipament. Aquest element, però, no forma part del concurs ja que no apareix en el plec tècnic ni el pressupost. És això correcte? Salut. 16/06/2022 17:57h
Sí, és correcte, es considera una millora.
Hola, En el plec tècnic posa: Cav3 - La premsa en funcionament (8 vídeos). Però alhora hi diu: Es tracta de produir 10 audiovisuals que mostrin el funcionament de les 10 premses antigues exposades en aquest espai. Entenem que 8 perquè així surt al pressupost. Podeu confirmar? Salut, 16/06/2022 17:47h
El nombre correcte és 8
Bona tarda, En Tecnologia Lot A apareix la prescripció del sistema d'audioguies però la producció del contingut no apareaix al Lot B i, per tant, entenem que no forma part del concurs. És correcte? Salut 16/06/2022 16:58h
És correcte
Hola, En el plec tècnic del Lot B posa que Tav5 - Els paisatges del vi, GUIÓ I PRODUCCIÓ: Observatori del Paisatge de Catalunya (ja encarregat) però en el pressupost posa 13.000¤. Podeu aclarir? Si ja està encarregat per què apareix en el lot amb un preu? 16/06/2022 16:55h
Està encarregat el preguió, no pas el guió definitiu ni la producció.
bon dia poden facilitar els amidaments en format excel ? moltes gràcies 14/06/2022 16:57h
Bona tarda,

Adjunt us fem arribar els amidaments en format excel amb i sense preus per si us resulten d'utilitat.

Salutacions

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya