Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Fundació Ticsalut
Codi d'expedient:
76/2020

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Segons l'anunci de licitació, el termini de presentació d'ofertes era el 26/10/20 a les 12:00h. Desconeixem el motiu, però veiem que l'enllaç per a la presentació d'oferta per sobres encara està obert i, per tant, encara es poden presentar ofertes. Considerem que aquesta situació juga en contra de les empreses que hem presentat la nostra oferta a l'hora requerida. Agrairem que ens informeu dels motius d'aquesta situació i si es prendrà alguna mesura. Gràcies. 26/10/2020 15:07h
Com hem indicat a la descripció de l'esmena publicada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (PSCP), s'ha atorgat aquesta ampliació de termini de dues hores atès que avui, a les 11:07, la Fundació ha rebut correu electrònic del CAU de la PSCP, informant que s'havia produït una incidència tècnica aliena a la PSCP que podia haver compromès la presentació d'ofertes mitjançant l'eina de sobre digital, així com que dita incidència havia coincidit amb la finalització del termini de presentació d'ofertes d'aquest expedient. És per aquest motiu que s'ha atorgat la referida ampliació de termini de dues hores, per tal d'evitar que la concurrència al procediment fos obstaculitzada per una incidència tècnica.
Quin son els conceptes de costos utilitzats pel càlcul del preu unitari màxim d'aplicació als Lots? 23/10/2020 12:50h
Tal i com s'assenyala al quadre que apareix a l'apartat B3 del Quadre de Característiques, s'han pres en consideració els costos directes corresponents a despesa de personal i materials, i els costos indirectes següents: despeses generals d'estructura i benefici industrial.
L'acreditació dels títols oficials van adjunts en el sobre A? El currículum anirà seguit en el mateix document word de la declaració responsable Annex 1? 22/10/2020 16:59h
No s'han de presentar en el sobre A els títols oficials. En el sobre A només hi ha d'haver, com s'indica a l'apartat K del Quadre de Característiques, la següent documentació:
1) Declaració responsable, segons model de l'Annex 1
2) Compromís d'adscripció de mitjans, segons model de l'Annex 2
3) Oferta tècnica (formada per proposta tècnica i mostra de treballs anteriors)
Si es vol presentar als dos lots, cal que presenti la documentació esmentada a cada lot.
Pels mateixos motius, no cal aportar el currículum de forma seguida a la declaració responsable.
En aquest sentit, la titulació i el currículum no es demanen en aquesta fase de la licitació, sinó que només els haurà de presentar qui quedi primer classificat.
Aclariment respecte a la pregunta sobre si es podia proporcionar el llibre d'estil actual de TIC Salut, diferents suports o la base gràfica que sigui l'objecte d'aquesta anàlisi 22/10/2020 10:02h
L'anàlisi s'ha de fer a partir de la informació continguda als elements públics (web i xarxes socials) i, entre aquesta informació pública, la web conté un apartat amb el llibre d'estil/manual de marca (https://ticsalutsocial.cat/actualitat/sala-de-premsa/presskit/.
Serveix del títol de grau de la universitat oficial corresponent o ha de ser el títol oficial convalidat? NO queda clar. 21/10/2020 13:02h
Serveix el títol de grau de la universitat oficial corresponent
Respecte a la proposta técnica. Es basa en un un anàlisi de la marca i grafisme actual de la Fundació i cerca de punts de millora on, es valorarà la capacitat de detectar quins són els elements gràfics més rellevants de la marca gràfica i detectar quins són aquells elements que la distingeixen: Anàlisi de la marca i del posicionament entre els seus públics de Tic Salut Social en l'actualitat. Ens podrien proporcionar el llibre d'estil actual de TIC Salut, diferents suports o la base gràfica que sigui l'objecte d'aquesta anàlisi? Entenem que molts materials són interns: signtures, targetes, informes, memòries, anuncis¿ Si que s'indiquen encanvi, els perfils que han d'analitzar-se a nivell XXSS d'una manera concreta (¿Al respecte, serà necessari revisar també els materials compartits a les xarxes oficials de la Fundació a Twitter (@ticsalut) i instagram(@ticsalutsocial). 21/10/2020 13:00h
No és necessari disposar del llibre d'estil per a l'elaboració de l'oferta. L'anàlisi s'ha de fer a partir de la informació continguda als elements públics: la web i les xarxes socials. L'anterior resulta d'aplicació tant al Lot 1 com al Lot 2.
Aparentment al sobre A hi ha el tema de criteris avaluables subjectivament. En el cas que així sigui, voldria demanar-vos: - Cal penjar dos documents, un per el lot 1 i un per al lot 2, de proposta tècnica i de millores? - La part d'anàlisi de la marca (tan del lot 1 com del lot 2) on s'ha de posar? 21/10/2020 12:57h
Efectivament, al sobre A ha d'incloure's la documentació avaluable subjectivament.
Si es volen presentar al Lot 1 i al Lot 2, caldrà que presentin, en cada lot, els 2 documents següents:
1) la proposta tècnica
2) la mostra de treballs anteriors
L'anàlisi de marca no és un document com a tal apart. És un dels continguts que ha de tenir la proposta tècnica.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya