Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Fundació del Gran Teatre del Liceu
Codi d'expedient:
T2021-MKT-048-SE
En demaneu condicions per: Rac1, Cat.Ràdio i Ser però és desconnexió Catalunya ( tota Catalunya) o desc. Barcelona 02/06/2021 14:16h
l'àmbit d'emissió de les falques és Barcelona
1. Hem vist que hi ha el ANNEX 13. I no ens queda clar si hi ha que afegir-ho al sobre 1 o bé l'annex 13, només el demanareu a l'empresa guanyadora de la licitació. 02/06/2021 14:13h
Es demanarà a l'empresa/es en cas de considerar-ho necessari la Mesa i en tot cas a l'adjudicatària en el moment oportú.
En el plec s'indica un màxim de 5 fulls com a màxim, però no sabem si la portada compta com a una pàgina 02/06/2021 14:01h
l' índex, les portades o els fulls separadors no es tenen en consideració.
A l'excel de l'annex 3, demanen varies línies amb: (CPM/dia). Exactament que vol dir ? El cost d'un dia a CPM? De ser així, quantes impressions diàries serien? 02/06/2021 13:23h
L'indicador correcte és CPM. Corregim "CPM/dia" que queda substituit per CPM en el cas dels formats de banners de ara.cat, elperiodico.com, El món, El Nacional, El cultural i Tot Barcelona.

Queda esmenat l'annex 3A dels plecs per l'ANNEX 3A ESMENAT_2_6_21 que es publica novament. S'adjunta l'ANNEX 3A ESMENAT_2_6_21 al SOBRE DIGITAL.
1. Hi ha alguna restricció per incloure alguna de les disciplines digitals? 2. Al pla es pot incloure paid social, a la recomanació de la campanya? 28/05/2021 16:03h
En relació a la proposta tècnica del sobre núm 2: No hi ha cap restricció en les propostes que continguin noves disciplines digitals o bé recomanacions de paid social o de qualsevol modalitat de campanya digital. L'exercici proposat valorarà qualsevol plantejament fet per l'agència que respongui al briefing i als criteris de valoració establerts als plecs.
El què els volíem demanar, és si hi ha la possibilitat de rebre els annexes del sobre 3, les condicions econòmiques, en format excel, ja que en PDF és molt complicat d'omplir-los per part del nostre departament de negociació 27/05/2021 16:51h
es publica l'annex 3A en format excel. S'afegeix al SOBRE DIGITAL
referent a la vigència de les tarifes exposades en concurs: Ens demanen si ens podeu definir la vigència dels costs que us detallarem en l'oferta econòmica, ja que en el plec indica 4 mesos, però s'ha de tindre en compte que el contracte serà per 1 any i que poden donar-se 3 mes de pròrroga. Per tant ens demanen si a partir dels 4 meses les tarifes i els costs es poden adaptar a les condicions de mercat, o bé si es mantindran estricament com s'hagin acordat en concurs. 27/05/2021 16:50h
L'oferta econòmica de l'empresa que resulti adjudicatària no podrà ser revisada tal i com estableix l'apartat Q del quadre de característiques.
El termini de 4 mesos al qual fa referència l'annex 3A és el termini durant el qual tots els licitadors estan obligats a mantenir l'oferta realitzada mentre es tramita el procediment. D'acord mb l'establert a l'article 158.4 de la LCSP si transcorregut aquest termini no s'hagués produït l'adjudicació els licitadors poden retirar la seva proposició.
Per poder omplir els espais de l'annex 3, les cunyes són de 15" ? 27/05/2021 16:50h
les falques son de 20 segons
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya