Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sabadell
Codi d'expedient:
784/2018
Al plec de clàusules especifiqueu que cal entregar 3 sobres mentre que al quadre resum tant sols són dos sobres. Al no haver-hi judici de valor, entenem que el sobre 1 és la documentació administrativa i al sobre 2 la part automàtica, no? 28/01/2019 14:02h
La resposta a la seva segona pregunta, és que efectivament no hi ha sobre 3 i el sobre 2 és el que conté els criteris objectius o automàtics.
Pel que fa al criteri de valoració de Millores de la qualitat, la formula és la següent: A què us referiu com a import total millores i import millora? Com influeix l'import econòmic de cada millora en la puntuació? (triem nosaltres l'import econòmic de cada millora o hem de posar l'especificat als amidaments del Plec?) X= (Import millora x 25)/import total millores X= número de punts resultant amb dos decimals Aprofitem per preguntar també quin model de proposició hem d'utilitzar per les Millores de la qualitat ja que ni l'annex 4 ni cap dels annexos del plec sembla encaixar. 28/01/2019 14:02h
En resposta a la seva primera pregunta: L'Import total de millores és el preu total, 46.998,17 ¤.
L'import de millora és el preu de cada millora que està desglossat en l'informe tècnic.

Pel que fa a la proposta, efectivament s'hauria d'incorporar en l'annex 4, i fer les adaptacions que siguin escaients.
En el PCAP en la clàusula 29.3 es diu que l'oferta constarà d'un o dos sobres tancats segons si el procediment de licitació es fa envers criteris basats en un judici de valor i en fórmula o només en criteris basats en un dels criteris esmentats En aquest supòsit el sobre 3 passa a enumerar-se sobre 2. D'altra banda a la clàusula 29.5 el plec refereix a incloure un sobre 2 amb la documentacio relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor. Ens poden confirmar que l'oferta ha de constar únicament de 2 sobres ja que tots els criteris están basats en fòrmules? 17/01/2019 13:53h
Confirmem que efectivament l'oferta ha de constar només de dos sobres. De conformitat amb allò que es preveu al PCAP i en el seu annexe número 1, també anomenat quadre resum
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya