Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Codi d'expedient:
21SER0100

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia. On podem consultar la puntuació tècnica obtinguda a l'obertura del sobre B realitzat el pasat 30 d'agost? Moltes gràcies. 08/09/2021 10:14h
Bon dia,
en breu el publiquem.
Por favor, en cuanto a la forma de pago de los servicios, necesitamos conocer si dentro de los importes correspondientes a los tres meses del año 2021 y los 12 meses de 2022, se puede fraccionar la facturación de forma mensual, de modo que se emitiría una factura a final de cada mes. En caso de que la forma de facturación fuera otra, rogamos nos indiquen cuál sería. Muchas gracias 20/08/2021 08:08h
Sí, la facturació es realitzarà de forma mensual en base als SMS enviats
Podríem conèixer el nombre aproximat de formularis que formarien part de les "Comunicacions addicionals de preaparació per proves diagnòstiques?. 17/08/2021 14:16h
Es demana la capacitat de gestió d'aquest tipus de comunicació. El volum dependrà de les diferents situacions i necessitats que es puguin donar, tot i que en cap cas es pretén enviar preparacions extenses. Depenent de la prestació o servei, podria ser l'afegit d'un text curt, o una shorturl apuntant a una pàgina web. El proveïdor podrà determinar a la seva oferta si existeix algun tipus de limitació per volum o característiques dels missatges.
En el cas de que es presenti una plataforma subcontractada d'un tercer. S'aceptarà la cessió de solvencia tècnica del subcontractat que aporta aquesta plataforma?. 11/08/2021 09:08h
D'acoord amb la clàusula 10.3 del PCAP les empreses licitadores poden recórrer per a l' execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, per tal d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l'execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.
Així mateix, d'acord amb la clàusula 11.10.1 del mateix plec, en el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d'indicar aquesta circumstància en el DEUC i s'ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.
¿ El tráfico de SMS es de prepago ? Si no, cuales son los tiempos de pago según el contrato? 10/08/2021 09:00h
El servei ha de proporcionar tant la gestió com l'enviament dels SMS.
En referencia a los tiempos de implementación, ¿cuánto tiempo tenemos para desarrollar la solución? ¿ Cuándo debería ser operativa? 10/08/2021 08:58h
Es demana específicament que no s'hagi de fer cap desenvolupament. Al plec s'especifica:

- L'empresa adjudicatària ha de proveir a CCSPT una plataforma en model Software as a Service (SaaS) on, a partir de la relació de cites diàries que s'extreuen del HIS Corporatiu, identifiqui i gestioni totes les comunicacions necessàries a pacients.

- Aquesta plataforma ha d'estar desenvolupada i operativa en altres centres similars a les característiques descrites en aquest plec.

- Així mateix, el servei proposat, no ha de comportar en cap cas, la programació específica de qualsevol tipus d'API o Web Service per part de CCSPT, així com qualsevol mena de modificació o integració en l'entorn del HIS existent.

Solicitamos más informaciones sobre los controles de calidad a aplicar 10/08/2021 08:57h
Al plec s'indiquen les diferents tasques que s'han de dur a terme obligatoriament (veure el punt 1.2.2 del document), entre d'altres, "Un control de qualitat del fitxer per identificar possibles duplicitats o altres errors".
¿Cuáles son los campos en función de los cuales se clasifican o categorizan los mensajes? 10/08/2021 08:56h
La categorització s'ha de poder fer pels camps principals com ara Servei, Prestació..., tot i que això haurà de formar part de la proposta, que hauria d'indicar com s'ha de fer la parametrització del sistema.
Se solicita un ejemplo del file lista de reservas actual, ¿qué se entiende por categorización? 10/08/2021 08:54h
Aclarir que es tracta d'una gestió de cites, no de reserves. Les cites es defineixen al sistema propi de Parc Taulí, i es comuniquen pel sistema demanat. Un exemple dels camps potser aquest:

CODIGO; EPISODIO; NHC; NOMBRE; APELLIDOS; MÓVIL; TELEFONO; FECHA; HORA; PRESTACIÓN; DESC. PRESTACIÓN; SMS_PRESTACIO; TIPO VISITA; DESC. TIPO VISITA; SUBTIPO VISITA; DESC. SUBTIPO VISITA; SERVICIO; DESC. SERVICIO; SMS_SERVEI; AGENDA; DESC.AGENDA; SALA; DESC.SALA; SMS_SALA; CENTRO; SITE; IDIOMA; DESC_IDIOMA; PREPARACIO; DESC_PREPARACIO

Les categories han de ser definibles, de manera que a partir de les dades pròpies dels missatges, permeti la seva categorització (per servei, prestació...)
¿Cómo se gestiona la recepción de mensajes inbound? ¿Cuántos números tienen? 10/08/2021 08:53h
Això ha de formar part de la proposta del proveïdor. La gestió dels missatges, tant inbound com outbound, forma part del que ha de resoldre el servei.
Hasta la fecha se esperan aproximadamente 170.000 mensajes mensuales a un precio de 0,051 ¤ (precio máximo de licitación). Deseamos preguntar si para todo tipo de mensajes las respuestas deben ser consideradas. 10/08/2021 08:52h
Tal i com s'indica al plec, per les respostes s'ha de complir que:

-Identificació de les respostes rebudes categoritzant el seu estat de manera automàtica.
-Gestió de les respostes no categoritzades automàticament mitjançant notificacions que permetin l'assignació i revisió d'estat.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya