Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Premià de Dalt
Codi d'expedient:
X2019005552
Defecte d'aïllament del quadre EP35: ¿ La resistència de aïllament entre conductors actius (o actius i terra) és inferior a la que es requereix [M¿ ¿ Vnominal(V)/1000, mínim 0,25 M¿]. Defecto de aislamiento en circuito 4 (0,05 mohms) Segons la partida, el defecte d'aïllament es troba al circuit 4. Però al plànol subministrat, només es contempla els circuits 1 i 2. Ens podeu aclarir a quin dels dos circuits es refereix? 22/07/2020 07:52h
Les unitats contemplades són les necessàries per treure el defecte registrat a l'acta per industria 99-2019-0000124729, es tracta de la línia 2, però el treball descrit és el que s'ha de realitzar amb independència del circuit referenciat.
Per a cada quadre s'hauran de presentar albarans justificatius de les unitats realitzades, incloent-hi material i mà d'obra. Els treballs es certificaran per quadre, prèvia comprovació de les unitats i obtenció de l'acta neta de defectes per part d'entitat de control del departament d'indústria de la Generalitat.
Quadre Enllumenat: ¿ Quadre d'enllumenat amb caixes de doble aïllament, fusibles, espai per a comptador i ICP, i espai per a sortides, contactors i elements de protecció i maniobra. No inclou envolvent Necessitarem saber quina dimensió de quadre s'ha contemplat, sortides previstes, etc. 22/07/2020 07:50h
S'haurà d'adaptar a l'envolvent existent per quadrista especialitzat, adaptar sistema de telegestió i manibra, mòdul TMF10 nou, caixes doble aïllament, i nous elements de protecció (PIAs i diferencials rearmables), per a cada sortida.
El quadre té de dimensions 115cm x 115cm. Té dues sortides enllumenat, una protecció tèrmica i diferencial per quadre bombes reg de 15A III i una per quadre festes (tèrmic i diferencial III de 25A).
Obra civil: ¿ Partida complerta de material obra civil necessari: panots, formigó, tub, cable de terra un, etc. Necessitem saber els metres que s'han contemplat. 22/07/2020 07:48h
Per a quest càlcul s'ha utilitzat el 70% de la medició del cable a substituir. Pel cable a substituir s'indica els metres just a sota de cada partida complerta de material, per exemple en l'EP-35, seran 480 metres lineals. Per tant 336 metres. (tenir en compte que aquesta partida només és material)
Necessitaríem conèixer amb detall algunes de les partides dels quadres afectats que es mostren a l'annex: Equips o caixes necessàries (tot inclòs): ¿ Metres cable 3x2,5mm entre punts de llum, equips o caixes necessàries (Tot inclòs). ¿ 480 metres cable 4x6mm i terra 1x35mm entre punts de llum, equips o caixes necessàries (Tot inclòs). ¿ 320 metres cable 4x6mm entre punts de llum, equips o caixes necessàries (Tot inclòs). ¿ 160 metres cable 4x6mm entre punts de llum, equips o caixes necessàries (Tot inclòs). ¿ 80 metres cable 4x6mm entre punts de llum, equips o caixes necessàries (Tot inclòs). Necessitem saber les unitats de caixes i equips que s'han contemplat en cada partida per a cada quadre afectat 22/07/2020 07:47h
En el cas dels metres de 4x6mm, les unitats seran les de tots els punts de llum entre trams mesures amb problemes d¿aïllament a canviar. Partida complerta sense descomposició, es preveu canvi dels trams de línia, les caixes de derivació intermitges, (pel terme mig una cada 20 metres), equips i baixants només d'aquells que presentin un aïllament baix (considerem com a màxim un 30% dels punts de llum afectats).
En el cas del metres de cable de 3x2,5mm s'indiquen els metres en cada partida i just a sota les caixes a canviar (partida a part), s'haurà de considerar que si fa falta el canvi d'algun equip per aconseguir l'aïllament correcte, s'haurà de fer a risc i ventura, de forma inclosa a la partida.
Necessitem saber la quantitat total de diferencials que s'haurien d'instal·lar. 21/07/2020 11:01h
Adjuntem un fitxer Excel en el qual s'indiquen el nombre de sortides de cada quadre
En relació als criteris d'adjudicació (clàusula 14 del plec administratiu), al criteri de millores, entenem que la màxima puntuació s'obtindrà indicant 11 quadres. És correcte? 09/07/2020 07:55h
La millora és sobre els 11 quadres.
En relació als criteris d'adjudicació (clàusula 14 del plec administratiu), al criteri de descripció del procés d'execució dels treballs, entenem que no es valora en cap cas la reducció del termini del contracte establert de 6 mesos. És correcte? 09/07/2020 07:53h
És correcte. No es valora la reducció del termini del contracte, sinó la descripció i organització de l'execució.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya