Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codi d'expedient:
PE+OP. PNL-20230

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Segons l'apartat 2.1. de la pàgina 8 del Plec de clàusules administratives, "Cal respectar la proposta d'implantació (Annex 22, punt 22.1)". Quin sentit té llavors l'apartat de valoració gràfica indicat a la pàgina 121 del mateix Plec de clàusules, on diu: "En relació a la contextualització de la proposta: es valorarà la resposta i relació general de la proposta amb el seu entorn"? Hi ha algun marge per a modificar la proposta de l'annex 22, punt 22.1? O només cal respectar els accessos i la ubicació aproximada del volum? Gràcies. 02/09/2021 17:32h
Bona tarda,

als efectes d'aquesta i vàries altres qüestions d¿índole estrictament tècnica, s'informa que cal adaptar els diferents espais interiors i exteriors de la proposta gràfica desenvolupada del licitador a la documentació, consideracions i requeriments funcionals i tècnics recollits dins l'Annex 22 de la present licitació, independentment de tot allò que faci referència a aquest apartat dins el propi PCAP.

Aquells aspectes o dades no concretades/desenvolupades específicament, en l'esmentada documentació de l'Annex indicat, s'entendran com no rellevants per la seva consideració dins la proposta gràfica a aportar, així com per la seva estimació subjecta a judici de valor, dins els paràmetres indicats en l'Annex 13A punt.2.1.

Salutacions i lamentin la tardança,
Bon dia en relació a la presentació del Sobre 2 "Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor" voldriem fer la consulta sobre com s'ha de fer la presentació de la PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DE L'ACTUACIÓ. - En el plec diu que la presentació de la Prospota Gràfica Desenvolupada ha de ser amb 2 panells format DIN A3 en un tauler lleuger de cartró ploma. Aquests panells s'han de presentar FÍSICAMENT a les oficines d'INFRAESTRUCTURES.CAT, amb el termini màxim marcat de la licitació (06.09.21 fins les 13:00h)? Com s'ha de fer la presentació d'aquests panells, en un SOBRE BLANC sense cap logotip i tant sols un "LEMA" de la proposta que fem? o un Sobre amb el logotip de l'empresa? - En la presentació on-line del Sobre Digital, hem d'adjuntar la proposta gràfica, també, en format PDF? - Hi ha d'haver algun document o declaració on diguem de quin despatx d'arquitectura pertany la proposta gràfica presentada? Si us plau, necessitem aclariment de com presentar correctament tot el Sobre 2 "Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor". Moltes gràcies 02/09/2021 12:39h
Bon dia,

Els 2 panells format DIN-A3 en un tauler lleuger de cartró ploma cal presentar-se efectivament també dins del límit del dia 6/9 a les 13h.

Les indicacions de com han de ser els panells vénen definides a l'apartat 18, punt 2.1 del QCC del Plec. L'Annex 4 és un model orientatiu.

En la presentació al Sobre Digital s'ha d'adjuntar la Memòria que clarament ve estipulada en el citat apartat 18 del QCC, així com la clàusula 8.2.

La proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l'actuació ha de ser ANÒNIMA pel que fa a l'Autoria del projecte, tal i com estipula la clàusula 8.2.1.

Lamentin els inconvenients per la tardança a raó d'una incidència tècnica al domini infraestructures.cat que està tenint caràcter sostingut en el temps.

Salut,
Bon dia, tot i que els dos plafons A3 (de la proposta gràfica) que formen part del sobre 2 s'han de presentar presencialment, ens queda el dubte si també s'han s'adjuntar al sobre digital en PDF. O no és necessari? Gràcies. 02/09/2021 11:33h
Bon dia,

Tal i com estipula l'apartat 18 del Quadre de Característiques del Contracte (en endavant, QCC), així com la clàusula 8.2 del Plec, la proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor continguda al sobre núm. 2 estarà subdividida en els apartats següents:

¿ Proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l'actuació
¿ Memòria del procés constructiu a fàbrica o taller i en obra
¿ Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut

La proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l'actuació, que tindrà caràcter anònim, s'haurà de presentar seguint les estipulacions que defineix el ressenyat apartat 18 del QCC i en tot cas, en suport físic seguint el model de l'Annex 4, dins del termini de presentació d'ofertes establert i paral·lelament a la presentació de la resta de l'oferta per mitjans electrònics a través de l'aplicació del "Sobre Digital".

Salutacions,
Bon dia, referent a la presentació de l'aval provisional, s'ha de presentar fisicament a infraestructures? ha de ser abans del dia final de la licitació? en cas que, inicialment, la presentació telematica sigui suficient, en quin moment es presenta físicament? 02/09/2021 11:30h
Bon dia,
en resposta a la vostra consulta, l'aval s'ha de presentar fisicament a les nostres oficines, el més aviat possible i també pujar una còpia del mateix a la vostra oferta de sobre digitital.
disculpeu les moltèsties i la demora a les respostes
Saluts
Bon dia, en referencia els panells els presentem solament de forma presencial amb cartró ploma? res de CD, ni dins el sobre digital? 02/09/2021 11:27h
Bon dia,
en resposta a la vostra consulta, els panells nomes s'han d'entregar presencialment a les nostres oficines.
Saluts i disculpeu el retard a les respostes
Gràcies
Bon dia, Voldria fer-vos la següent consulta : Tant en el plec de clàusules com en l'anunci hi consta que la presentació de la nostra proposta s'ha de fer mitjançant l'eina "Sobre digital". Tenint en compte que en el sobre núm. 1 s'ha de presentar Garantia provisional i en el sobre núm. 2 s'ha de presentar la proposta gràfica mitjançant panells DIN A-3 muntat en un tauler lleuger de cartró ploma... La presentació ha de ser en mode presencial? Si us plau, agrairem ens aclariu com hem de presentar la documentació Moltes gràcies 01/09/2021 13:03h
Bon dia,

Tal i com estipula l'apartat 18 del Quadre de Característiques del Contracte (en endavant, QCC), així com la clàusula 8.2 del Plec, la proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor continguda al sobre núm. 2 estarà subdividida en els apartats següents:

¿ Proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l'actuació
¿ Memòria del procés constructiu a fàbrica o taller i en obra
¿ Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut

La proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l'actuació, que tindrà caràcter anònim, s'haurà de presentar seguint les estipulacions que defineix el ressenyat apartat 18 del QCC i en tot cas, en suport físic seguint el model de l'Annex 4, dins del termini de presentació d'ofertes establert i paral·lelament a la presentació de la resta de l'oferta per mitjans electrònics a través de l'aplicació del "Sobre Digital".

Salutacions,
Pel que fa a la proposta arquitectònica ens han sorgit els següents dubtes: - En el programa parla d'un espai de consergeria que no es contempla en la proposta. Cal afegir-lo? - La superfície de les aules de desdoblament en la proposta és de 30m2 i en canvi en el programa és de 18 m2. Quina és la correcta? Moltes gràcies 29/07/2021 12:27h
Bon dia,

responem:

- Si, cal afegir la consergeria i aquesta ha de complir amb els requisits dels "Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics" que s'adjunta amb la documentació del concurs.
- La superfície de programa és la correcta. Cal respectar i no sobrepassar les superfícies del programa.

Salut,
Bona tarda, És correcte la classificació que demaneu? I23 (centrals de producció d' energia?) Gràcies. 16/07/2021 10:20h
Bon dia,

en el dia d'ahir 15 de juliol es va fer una esmena en aquest sentit.

Gràcies,
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya