Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament d'Economia i Hisenda
Codi d'expedient:
EC 2021 145
Es consulta sobre què significa i què s'hi contempla com a "possible modificació" per als anys 2021 i 2022 que es recull en el detall del valor estimat del contracte 02/03/2021 11:21h
Tal i com es recull en l'article 101 LCSP, s'han d'incloure en el càlcul del valor estimat la previsió de que el contracte sigui prorrogat i/o modificat. En aquest sentit es recull com a "possible modificació" un import per a l'any 2021 en base a un percentatge màxim del 20% de l'import de licitació del contracte. Així mateix es recull "la possible pròrroga" per a l'any 2022 i la possibilitat de modificar també en un percentatge màxim del 20% aquesta possible pròrroga.

És una possibilitat prevista però no una certesa que es tramitin. Les previsions de modificació es recullen en el PCAP i són les indicades a continuació:

Es preveu la possibilitat de modificar el contracte en un percentatge no superior al 20% del preu del contracte, sempre que es produeixi alguna de les següents causes:
1. Quan les necessitats reals del servei fossin superiors a les estimades inicialment.
2. L'assumpció de noves competències o la supressió d'alguna o algunes de les existents, per part del Departament.
3. L'atribució al Departament de nous mitjans o la reducció dels existents com a conseqüència de processos d'estructuració o reestructuració del Departament.
4. Situacions de reajustament, contenció o modificació de la despesa per raons pressupostàries
Demaneu aproximadament 10 vídeos spot de 30-60 seg + 10 vídeo wall de 10-20 seg. Entenem que cada event/ exposició requerirà un vídeo de cada tipologia ? I que per tant tindríem 20 vídeos però de 10 exposicions / events? 23/02/2021 21:22h
Els vídeo spots tenen per objecte atreure l'atenció del públic objectiu a peu de carrer (desenes de milers de persones que passen diàriament davant del Palau Robert) i convidar-lo a visitar l'exposició; ha de ser impactant i d'alta qualitat. Els vídeo wall recolliran talls sobre la inauguració de l'exposició, amb la possibilitat de combinar imatges i dades del seu contingut, en un format susceptible ser difós al vídeo wall del hall del Palau i també a les xarxes socials. Per tant, efectivament, per cada nova exposició caldrà generar un vídeo spot i un vídeo wall
Una empresa pregunta si serà admesa la classificació Grup T/ subgrup 1. 23/02/2021 21:21h
Tal i com es recull a l'apartat G.2 del PCAP - Classificació empresarial "En aquest expedient es contempla la possibilitat de presentar classificació substitutòria atès que les tasques que conformen l'objecte del contracte inclouen, per una banda, temes de composició i arts gràfiques i, per una altra banda, serveis de consultoria en publicitat i serveis de campanyes de publicitat.

Concretament les empreses podrán presentar les dues classificacions substitutòries detallades a continuació
¿ Grup M, subgrup M4, categoría 1
¿ Grup T, subgrup T1, categoría 1"

Atès que l'expedient està conformat per un conjunt de tasques diferents la classificació substitutòria que cal aportar no és una única d'elles sinó les dues proposades
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya