Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Vilanova del Camí
Codi d'expedient:
CS/2021001

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

CONSULTA 1: per tal d'acreditar l'experiència del la persona responsable del servei, entem que amb una declaració responsable de la nostra empresa indicant totes les dades dels serveis on ha participat hi hauria prou? CONSULTA 2: en quan el personal a disposició del servei, demaneu una Responsable Tècnica i una Encarregada, entenem que te que ser una persona de sexe femení, o és indistintament? Moltes gracies 26/03/2021 13:37h
CONSULTA 1: EL Plec indica: Es valorarà la dedicació i experiència de la persona responsable tècnica del servei, detallant clarament les seves dedicacions i freqüències en les prestacions del present contracte i l'experiència en el sector, en considerar-se com a treballs tècnics que permeten oferir un millor servei que pot afectar de manera significativa en la millor execució del contracte. La seva acreditació es referirà únicament a la personal, no a l'empresarial, i ES REALITZARA MITJANÇANT UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE O CERTIFICATS on consti el nom de la treballadora, serveis efectuats, nom dels promotors o clients, objecte dels treballs, imports i any d'execució....

CONSULTA 2: El Plec indica: de la persona responsable tècnica i de la unitat encarregada, no referint-se a cap sexe, per tant es indistintament.
Buenos días, Para cuando está programada la visita a las instalaciones? Gracias Saludos, 17/03/2021 14:39h
La visita se ha programado para el dia 26/03/2021 a las 10 h en el Ayuntamiento
Al plec de condicions administratives s'indica, en la "CLÀUSULA 27 - Subrogació de personal" que: L'article 35 assenyala que, a la finalització de l'execució d'un contracte de manteniment, les persones que prestin els seus serveis amb motiu d'aquest contracte de manteniment i amb les limitacions i requisits que s'exposen en el mateix conveni, tenen dret a subrogar-se en la nova empresa adjudicatària que haurà de respectar tots els drets laborals que tinguessin amb l'anterior. Per tant, les actuals persones treballadores adscrites al servei que compleixin les condicions per a la seva subrogació, quedaran subrogades en el futur contracte, d'acord amb l'establert al conveni sectorial col·lectiu, l'Estatut dels Treballadors, i el que assenyala la LCSP. La nova adjudicatària estarà obligada a complir amb les condicions salarials de conformitat amb el que estableix el vigent conveni col·lectiu del sector. Tanmateix, durant la totalitat de la vigència del contracte, no podrà fer canvis o ampliacions que afectin al personal objecte de subrogació respecte dels quals no s'hagi informat prèviament i no s'hagi aprovat per l'Ajuntament. L'objecte d'aquest manteniment es un manteniment d'enllumenat i de semàfors. L'article 35 del conveni indica exactament que: "Artículo 35. Subrogación Mantenimiento Primero. A la finalización de la ejecución de un contrato de mantenimiento suscrito en los sectores de: ... - Alumbrado público y semáforos de entes de derecho público con población de más de 200.000 habitantes." La població de Vilanova del Camí es de menys de 200.000 habitants, motiu pel qual no aplicaria subrogació en aquest contracte. Sol·licitem es rectifiqui aquest terme al plec de clàusules administratives i s'indiqui que no aplica la subrogació. 17/03/2021 14:36h
Segons l'article 130 de la LCSP, l'òrgan de contractació ha de facilitar a les empreses licitadores, en el propi plec, la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors quan hi hagi obligació de subrogació en el conveni col¿lectiu sectorial.

En la informació facilitada per l'empresa que actualment presta serveis de manteniment en l'enllumenat i semàfors de Vilanova del Camí, s'indica que el personal subrogable es troba adscrit al conveni col¿lectiu sectorial de treball del sector de la indústria siderometal¿lúrgica de la província de Barcelona.

L'article 35 del vigent conveni col¿lectiu assenyala que, a la finalització de l'execució d'un contracte de manteniment, les persones que prestin els seus serveis amb motiu d'aquest contracte de manteniment i amb les limitacions i requisits que s'exposen en el mateix conveni, tenen dret a subrogar-se en la nova empresa adjudicatària que haurà de respectar tots els drets laborals que tinguessin amb l'anterior.

En el mateix article 35 s'assenyala que en els contractes de manteniment d'enllumenat públic i semàfors d'ens de dret públic amb població de més de 200.000 habitants, hi ha dret a subrogació en les situacions que s'esmenten en el mateix article.

Vilanova del Camí té una població inferior a 200.000 habitants, pel que si no es compleixen les condicions assenyalades en el vigent conveni col¿lectiu sectorial que és d'aplicació, no hi ha dret a subrogació del personal que actualment presta el servei de manteniment de l'enllumenat i semàfors municipals."
Bon dia, Han adjuntat una esmena que es titula "llista de personal subrogable" pero no veiem la precitada llista, si hi ha personal subrogable, poden adjuntar la relació amb les seves funcions, dedicacions i costos associats? 16/03/2021 10:07h
Bon dia

La documentacio esta penjada a plecs i altres documents.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya