Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
Codi d'expedient:
21ju120 - CPH21030002
Respecte a l'obra en licitació "OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAU 1 I DEL PAU 2 SECTOR 1 DE LA MPGM DE CAN BATLLÓ-MAGÒRIA (ZONA VERDA COMPRESA ENTRE LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, EL CARRER AMADEU OLLER, EL CARRER CONSTITUCIÓ I EL CARRER PARCERISA)- FASE 1, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE", ens podrien enviar la justificació dels preus del pressupost?, es l'annex núm. 25 del projecte, que no l'han penjat. 29/04/2021 11:05h
Tal com s'especifica al PCAP, facilitem al licitador en suport informàtic l'arxiu TCQ.LCT on estan tots els amidaments.
I en suport PDF el projecte amb amidaments i sense el pressupost. No es pot lliurar cap altra documentació que no s'hagi ja facilitat.
Voldriem saber quina és la data de presentació correcta , donat que a l'anunci de Contractació pública posa 06/05/2021 14:00 hores i a l'anunci de l'Institut Municipal d?urbanisme indica 12/05/2021 a les 14: 00 hores. 13/04/2021 14:55h
En resposta a la seva consulta, els confirmem que el termini de presentació d'ofertes finalitza el 06/05/2021 a les 14:00 segons s'estableix en l'anunci publicat en el perfil del contractant (EACAT) i en l'anunci publicat en el DOUE.

S'ha produït una errada a l'hora de pujar el document d'anunci de l'IMU en el perfil. Per tant, procedirem a adjuntar el document correcte en el perfil de contractant.
Buenos días, Hemos detectado una discrepancia entre el número de expediente que aparece en el PCAP y el que aparece en el anuncio del perfil de la obra "Obras del proyecto de urbanización del PAU 1 y del PAU 2 (sector 1) de la MPGM de Can Batlló-Magòria (fase 1)". También observamos que el nº de expediente que aparece en el PCAP de la obra "Obras de urbanización de la UA de la modificación del PGM en el ámbito del Mas de Can Clos y su entorno" coincide con el anterior mencionado. Podrían por favor aclararnos cuál es el correcto? 07/04/2021 11:56h
En respuesta su consulta de aclaración, por la presente les confirmamos que, tal y como consta en el resto de documentación del expediente, así como en el anuncio en el perfil del contratante y en el anuncio del DOUE, el número d'expediente correcto de la licitación de las "Obres del Projecte d'Urbanització del PAU 1 i del PAU 2 Sector 1 DE LA MPGM de Can Batlló-Magòria (Zona Verda compresa entre la Gran Via de les Corts Catalanes, el carrer Amadeu Oller, el carrer Constitució i el Carrer Parcerisa)- FASE 1, amb mesures de contratació pública sostenible" es el 21ju120 - CPH21030002
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya