Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20180245.
En el plec de clàusules administratives, punt 1 de l'Article 8. Acreditació, es diu que les entitats col¿laboradores acreditades han d'instal¿lar al seu càrrec una placa acreditativa. L'ajuntament proveirà aquesta placa a les entitats col¿laboradores o bé en definirà el seu contingut? 20/12/2019 09:09h
L'IMSSB/Ajuntament de Barcelona definirà el contingut de les plaques però no les proveirà.
1) Hem d'entendre que les entitats concertades l'any 2019 mantenen d'ofici la concertació per al 2020 però no així el nombre de places concertades que es determinarà de forma anual? 20/12/2019 09:08h
Sí, pot consultar la resposta emesa en data 16/12/2019.
En relació a l'anunci de Concertació de places per a la prestació del servei municipal de centres oberts de la ciutat de Barcelona (Disposició addicional 3a del decret llei 3/2016), tenim un dubte: Les places ja concertades al 2019, es renoven automàticament? Mirant els plecs, entenem que no cal presentar cap documentació per 2020.Ens ho podeu confirmar? 16/12/2019 17:54h
Es prorroga l'acreditació de les entitats acreditades per al 2019, de manera que les entitats que van ser acreditades per a l'any 2019 mantenen aquesta acreditació per a l'any 2020 i no han de presentar la sol¿licitud per a la nova convocatòria d'acreditació, però no es prorroga l'assignació de places, ja que com indica l'article 12 de les bases administratives l'assignació de places és anual i es fa d'acord amb els criteris indicats, per tant, per Resolució de la Presidenta de l'IMSS es farà una nova assignació de places per a l'any 2020.

"Article 12. Assignació de places
1. L'assignació de places col¿laboradores a cada entitat sol¿licitant, serà anual i resta condicionada a la disponibilitat pressupostària anual i al compliment dels requisits exigits per a l'acreditació.
2. El Departament d'Atenció Social a la Família i Infància ha de prioritzar l'assignació de places a les entitats col¿laboradores de la Xarxa de Centres Oberts de la ciutat de Barcelona, tenint en compte el següent:
a) Les necessitats dels diferents territoris de la Ciutat.
b) El dret dels infants i adolescents a assistir a centres de proximitat respecte al domicili de residència, per tal de garantir una adequada accessibilitat al servei.
c) El dret dels infants a la continuïtat en el servei al llarg dels diferents cursos, sempre i quan la seva situació personal ho requereixi i l'entitat es comprometi a dotar d'estabilitat a la plantilla pel correcte desenvolupament dels infants.
3) En qualsevol cas, i respectant els criteris anteriors, l'ocupació de places als centres acreditats com a col¿laboradors es regeix per la lliure elecció dels representants legals dels infants.
4) En cas que no sigui possible assignar una plaça pels criteris de proximitat i continuïtat i accessibilitat, es garantirà una plaça en qualsevol dels altres centres que disposin de places lliures i d'acord amb la conformitat de l'usuari."

Fem una consulta en referència a l'anunci publicat en perfil de contractant, exp. 20180245, en referència al concert de places de centres oberts. Entenem que es concursa per passar places que ja s'estan prestant de centres oberts a concert. El que no entenem és si també es poden presentar entitats socials, amb experiència en centres oberts, que treballen a la ciutat de Barcelona però que encara no donen aquest servei a la ciutat, per tal d'estar acreditades per a noves places el 2020 ("Objecte de l'contracte: 3 . a) ... així com per la convocatòria per a l'acreditació de noves 'entitats col¿laboradores de la xarxa de centres oberts per l'any 2020 ") 12/12/2019 18:04h
L'acreditació està pensada com a condició per concertar places en un centre obert que estigui a la ciutat de Barcelona. A l'art 3 de les bases administratives es parla de l'acreditació com a entitat col¿laboradora de la Xarxa de Centres Oberts de la ciutat de Barcelona. Per tant, en el moment de la presentació a la convocatòria l'entitat ha de tenir un centre obert a la Ciutat de Barcelona que compleixi totes les condicions exigides als diferents plecs tècnics i administratius.

Per una altra banda, en els criteris generals ART. 6 de les bases administratives s'especifica:

1. Les entitats del tercer sector que vulguin concertar places per a la prestació del servei de Centres Oberts de la Ciutat de Barcelona
2. En l'apartat b) s'especifica que han desenvolupar l'activitat en la Ciutat de Barcelona
3. En l'apartat c) s'especifica que el centre obert ha de formar part de la Xarxa de Centres Oberts de l'Acord per una Barcelona inclusiva.

Totes les entitats que compleixin els requisits exigits en les bases de convocatòria poden presentar sol¿licitud per a l'acreditació i, un cop acreditades, optar a l'assignació de places.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya