Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Barcelona
Codi d'expedient:
19001367
Pestanya de resum de Pressupost Distribució Temporal de l'excel, apartat Produccions, hem de detallar la producció de les Accions Especials? 30/08/2019 13:16h
Correcte, en el pressupost ha de constar las producció de l'acció especial.
Omplint el quadre em sorgeix un dubte: C/Grp, és el cost del target core o del target univers 30/08/2019 12:47h
És el del targeta core.
A l'Annex 2.B les cel¿les F20 i G20 sumen el total de GRP's de la columna, duplicant llavors els GRP's del grup TVC, mostrats a les cel·les F18 i G18. Es pot modificar la formulació? 29/08/2019 10:00h
Al full de Televisió convé realitzar un canvi a les fórmules. Els números de les files que s'indiquen a continuació són els de la plantilla, poden variar si s'afegeixen files per incloure més suports.

- La fila 19 "Total TVC" ha de sumar les files superiors (15 a 18) per mostrar el subtotal "Total TVC".
- La fórmula de la fila 23 "TOTALS" ha de sumar la fila 19 "Total TVC" i les posteriors.

Quan es parla de "documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris d'adjudicació... assenyalats en l'apartat 2 de la clàusula...." del sobre núm.2A, fa referència a la presentació de proves gràfiques (com captures de pantalla) dels resultats de les avaluacions segons les diferents eines, o amb menció de la font que s'ha fet servir és suficient? A la descripció dels criteris amb judici de valor, a la pàgina 20, es fa referència a reflectir els resultats complimentant el quadre Excel. El dubte és si a més a més, és necessària la captura de pantalla que ho justifiqui. 29/08/2019 09:59h
Suggerim aportar les captures de pantalla dels resultats on es vegin totes les dades i la font dels resultats per justificar les dades registrades a la plantilla Excel i evitar possibles errades.
Hem vist que les plantilles ANNEX 2.B (lot 1) y ANNEX 3.B (lot 2) només inclouen espai per a reflectir les accions en un mes tipus. Si algunes accions s'allarguessin més enllà de les 4 setmanes (en el lot 1 fins i tot es demana una campanya de 3 mesos), s'ha d'incloure la totalitat de la pressió publicitària en les 4 setmanes de la plantilla? 28/08/2019 10:32h
Es poden afegir columnes pels mesos necessaris, utilitzant el disseny que es facilita a "mes tipus".
Si és per l'exercici de Bon Us de L'Espai, a la plantilla no s'ha de posar el import per Suport, només Subtotal i Total, per què parlen de suports a la resposta? No us referireu a la plantilla de Condicions Econòmiques? En aquest cas vam preguntar en el seu dia i ens vau dir que els imports Nets eren abans de Fee i IVA" 28/08/2019 10:32h
A la plantilla BON ÚS DE L'ESPAI PÚBLIC la inversió sempre ha d'incloure el fee i l'Iva. A la resposta es mencionaven els suports per deixar-ho més clar en referència al SOI. A tots els fulls de la plantilla (TV, premsa, ràdio i digital) s'ha de incloure fee i IVA.

A l'annex TARIFES I PUNTS, a l'import brut de les tarifes indicades (premsa, revistes, ràdio, premsa digital, exterior),s'ha d'aplicar el descompte ofert que donarà l'import net. En aquest document no s'inclou ni fee ni IVA. En el cas de Cgrp's (TV) i CPM/CPC/CPV (digital) també és l'import net, sense fee ni IVA.
El cost tecnològic s'ha d'incloure en els subtotals o aquest només s'ha d'incloure en el quadre resum de pressupostos de la pestanya Digital? 23/08/2019 11:30h
En digital, el SOI per suport ha d'incloure també els costos tecnològics.
Només en el requadre final de TOTAL queda desglossat la inversió per mitjans (amb el fee de la comissió d'agència, IVA inclòs) i els costos tecnològics
S'aplica el mateix per Total Portals, Cercadors i Social Media. Per això s'especifica un total de Costos Tecnològics.
La inversió indicada en cada subtotal per mitjans, ha d'incloure el fee i l'IVA? 23/08/2019 11:30h
La inversió sempre ha d'incloure el fee de la comissió d'agència i l'IVA en cada suport, subtotal i totals.
Clàusula 2 PCAP: sobre presentació de lots per empreses d'un mateix Grup empresarial. 30/07/2019 15:27h
Si es tracta d'empreses d'un mateix grup empresarial, cadascuna de les empreses es podrà presentar al lot que estimi més convenient, però sols a un lot, a l'igual que si fossin empreses independents. I si més d'una empresa del mateix grup volgués presentar-se al mateix lot, ho podria fer ", perquè la restricció sols afecta al nombre de lots a què es podrà presentar l'empresa.
ANNEX. 2.A. BRIFING DE LA CAMPANYA "BON ÚS DE L'ESPAI PÚBLIC" 30/07/2019 13:51h
Sobre la consulta de la quantificació del target en el Brífing de la campanya BON ÚS DE L'ESPAI PÚBLIC, s'ha d' utilitzar la quantificació de la 1a onada acumulada del 2019.

La quantificació correcta pels targets a nivell EGM (1a. onada acumulada 2019) per a premsa i ràdio és la següent.

- Individus +15 Barcelona (Quantificació: 1.403.519) Per indicar l'afinitat, Base 100

- Individus de 15 a 35 anys (Quantificació: 410.543)


ANNEX 1. TARIFES I PUNTS: 30/07/2019 13:50h
1. Es rectifiquen les tarifes d'internet (premsa digital) i la tarifa d'exterior corresponent a MOU TV.
A més s'afegeix el mitjà Núvol (internet premsa digital) que estava puntuat en el PCAP (plec de clàusules administratives particulars) i en canvi a la graella de tarifes no.

2. Es modifica el nom de l'emissora M80 que actualment es correspon a l'emissora Cadena 40 Clàssics.

3. Les tarifes que apareixen en l'annex són sense IVA i sense comissió d'agència

4. Sobre els asteriscs ( * ) que apareixen en l'Annex 1 :

5. Premsa (1*)

6. Internet
Premsa Digital (2* I 3*)

aquests fan referància a:

(1*) Els descomptes oferts corresponen a anuncis a publicar sempre en pàgina senar, en color, en dia feiner.

(2*) S'especifica la tarifa i la secció en cada suport per al format seleccionat i el pes serà el que cada suport estableixi en el seu tarifari.

(3*) Els descomptes oferts seran d'aplicació en qualsevol format (Billboard, vídeo, pre-roll, etc.)


Es publica l'annex 1 amb aquestes modificacions.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya