Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Universitat Politècnica de Catalunya
Codi d'expedient:
SE102000CO2021017
Indiqueu que els licitadors hauran de presentar carnet de conduir del personal i currículum, al ser una informació no valorable, aquesta documentació es tindrà en compte per la limitació d'extensió de la memòria, o es pot posar en document annex? També indiqueu que els licitadors hauran de justificar l'existència d'una pòlissa de RC. Aquesta documentació es tindrà en compte per la limitació d'extensió de la memòria, o es pot posar en document annex? Es pot afegir com a annex. 18/05/2021 13:05h
Aquesta documentació es pot presentar com a annex.
A l'apart de criteris subjectius, indiqueu que es valoraran "Millores addicionals". Ens podrieu especificar la valoració relativa a aquest punt? Què tindreu en compte? Al punt 1 indiqueu que "es valorarà l'organització de les rutes, gestió del personal, tipus de vehicle, elements de transport, uniformes, assegurances i altres serveis", per tant, no sabem a quin tipus de millores us referiu o tindreu en compte en aquest apartat. Podeu motivar el criteri? 18/05/2021 13:02h
Els licitadors podran proposar millores addicionals en aspectes organitzatius del servei per adaptar-se a les necessitats de la UPC, no incloses al criteri d'operativa del servei, valorant-se únicament les millores que suposin un avantatge directe en la prestació del servei.
A l'apart de criteris subjectius, indiqueu que es valoraran "Millores addicionals". Ens podrieu especificar la valoració relativa a aquest punt? Què tindreu en compte? Al punt 1 indiqueu que "es valorarà l'organització de les rutes, gestió del personal, tipus de vehicle, elements de transport, uniformes, assegurances i altres serveis", per tant, no sabem a quin tipus de millores us referiu o tindreu en compte en aquest apartat. Podeu motivar el criteri? 18/05/2021 13:02h
Els licitadors podran proposar millores addicionals en aspectes organitzatius del servei per adaptar-se a les necessitats de la UPC, no incloses al criteri d'operativa del servei, valorant-se únicament les millores que suposin un avantatge directe en la prestació del servei.
Indiqueu que el servei es podria veure anul·lat per tancament de les instal·lacions i deduir de la factura mensual. Amb quina antelació s'anul·laria el servei? 18/05/2021 12:59h
S'informarà abans de l'inici de cada any natural.
Indiqueu que la capacitat del vehicle ha de ser 3,3m3 i la càrrega mínima 500kg. Entenem que la càrrega mínima no es de càrrega útil sinó total, ja que si no estaríem parlant d'un vehicle de molt volum, és correcte? 18/05/2021 12:58h
És la càrrega mínima del vehicle, no la càrrega útil.
Indiqueu que el servei s'efectua 3 cops per setmana, de 8 a 14h, amb dues rutes. Això vol dir que hem de posar dos vehicles i que aquests han de fer el servei dilluns, dimecres i divendres, és a dir, un total de 18h x 2 vehicles = 36h a la setmana? 18/05/2021 12:55h
Aquesta interpretació és correcta.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya