Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2020/4358

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Si enlloc de l'Annex 4 es pot indicar si la/les persones que adscriurem tenen el carnet de motoserrista ECC1 o ECC2, com sabran la puntuació a assignar? 30/09/2020 09:09h
L'empresa guanyadora haurà d'aportar còpia dels carnets i llavors es comprovarà que pertanyin a les persones adscrites
Segons l'apartat G.1 b) c) del Quadre de característiques del contracte, són necessàries "acreditacions marcatge CE dels diferents materials; aquests certificats aniran acompanyats de declaració de prestacions del fabricant conforme la norma UNE corresponents especificades a l'article 5 del Plec de prescripcions tècniques". A l'apartat 5 del PPT, es recullen 5 materials diferents, dels quals, i segons el mateix Plec, tant sols es troben en possesió de marcatge CE 2 d'ells. Entenem, doncs, que tant sols cal presentar les acreditacions del marcatge CE dels materials que en disposin, es així?? 29/09/2020 13:36h
Sí, només marcatge CE dels dos materials on surt, però la declaració de prestacions és pels 5 materials
Consulta: En referencia a l'adcripció de mitjans personals, el treballador que ha de disposar del Carnet europeu de motoserrista que s'ha adscriure a l'execució del contracte amb el Carnet ECC1 i/o Carnet ECC2, es pot justificar disposant d'una carta de compromís o es requisit indispensable que formi part de la plantilla de l'empresa. 24/09/2020 14:25h
Atès que tenir el carnet ECC1 i/o ECC2 és un criteri de valoració, els carnets s'han de tenir el dia que finalitza el termini de presentació de pliques entre el personal que es vulgui adscriure a l'execcució del contracte. Si no teniu cap treballador de l'empresa amb aquests carnets, no es puntuarà i no caldrà omplir el compromís d'adscripció de mitjans.
Buenas tardes en relación a la licitación nos gustaría que nos resolvieran las siguientes dudas: 1- Se debe realizar la adscripción de medios del personal para la obra entendemos que se deben incluir dentro de este personal adscrito al personal que vaya a realizar la función de motoserristas ¿se deben indicar los puestos de cada trabajador o solo indicar los nombres y apellidos de todo el personal de la obra? 2- Respecto a la mejora de carnet europeo del personal motoserrista adscrito a la ejecución del contrato, la puntuación seria de 5 puntos para 1 carnet Ecc1, y 5 puntos para carnet Ecc2 ¿ si un mismo trabajador tienen los carnet se tendria la puntuación de 10 puntos? ¿si dos trabajadores tuvieran el carnet Ecc1 se tendrían los 10 puntos o no seria válido? 3- ¿Los carnets se tendrían que presentar en el momento de la adjudicación al igual que los documentos requeridos para la solvencia técnica, económica y financiera?" 23/09/2020 10:03h
1.Si voleu que us donin punts per carnet de motoserrista, la persona que tingui el carnet s'ha d'adscriure.
Per a l'adscripció (document que s'ha d'incloure en el Sobre A) n'hi a prou amb els noms i cognoms. No es pot posar cap altra dada.

2. Si una mateixa persona disposa dels dos carnets s'arribarà a la puntuació de 10 punts ( 5 punts per cada carnet)
Si existeixen dos treballadors amb el mateix carnet, només es puntuarà un. Obtindran 5 punts
Si existeixen dos treballadors amb diferent carnet, es puntuarà cada un amb 5 punts. Obtindran 10 punts

3. Es requeriran els carnets al licitador millor classificat, però s'han de tenir el dia que finalitza el termini per a la presentació de pliques.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya