Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Català pel Desenvolupament Local
Codi d'expedient:
2021.07

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Pel que fa a l'acreditació del nivell de llengua catalana, poden confirmar quin títols d'ensenyament reglat s'accepten com a equivalència per acreditar el nivell C2 (per ex. Titulació universitària cursada a Catalunya)? Moltes gràcies 28/04/2022 08:33h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Atès que la documentació acreditativa dels serveis realitzats s'emet a nom de l'empresa, per poder acreditar la participació dels membres de l'equip en l'execució d'aquests serveis, és suficient una auto-declaració de la pròpia empresa? Moltes gràcies 28/04/2022 08:32h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Bona tarda, donada la importancia en el procediment de les preguntes efectuades, ja que fins i tot depenent de la seva resposta pot donar lloc a la presentacio o no d'oferta, i teni en compte que des de la publicació de les respostes fins la finalització del termini de presentació d'ofertes, unicament són 5 dies habils, esta conemplada una modificació en el termini de presentacció d'ofertes? Gracies Salutacions 28/04/2022 08:31h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Els treballs que posteriorment s'inclouen en la proposició tècnica per acreditar el grau d'experiència de l'equip professional, poden ser els mateixos que els del DEUC? 28/04/2022 08:31h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Com s'han d'acreditar els principals serveis realitzats als que fa referència el DEUC? 28/04/2022 08:30h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Bon día, En relación al presente Acuerdo Marco, Dada la relevancia de las respuestas facilitadas en su documento que será publicado el día 3 de mayo, ¿cabría la posibilidad de que prorrogasen el plazo de presentación de ofertas más allá del 10 de mayo? Saludos cordiales. 27/04/2022 12:53h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Voldria plantejar dues consultes: 1) en els lots 1 i 2, ¿quina és l'estimació prevista d'hores de dedicació per a proveïr el servei? Es podria fer una estimació, per exemple, en funció de la mida del municipi? 2) En el cas de ser una de les empreses seleccionades, es pot renunciar a un o diversos contractes davant situacions excepcionals, com pot ser una excessiva càrrega de treball que faci impossible assumir el servei? Gràcies. 27/04/2022 12:52h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
En relació als equips, una mateixa persona o equip pot presentar-se a diferents lots? En cas de resultar adjudicataris de més d'un lot, aquests podrien estar adscrits a més d'un lot? 27/04/2022 12:51h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Bon dia, Quants treballs, per any, pot fer simultàneament un mateix equip? Gràcies. 27/04/2022 12:51h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Bon dia, en referència als lots 01 a 42, en la clàusula 44 del PCAP s'indica que les empreses adjudicatàries podran refusar la comanda realitzada per l'entitat destinatària quan no s'acrediti degudament la disposició de crèdit per part d'aquesta entitat. Existeix algun altre supòsit que permeti a les empreses adjudicatàries poder refusar una comanda sense ser mereixedora d'alguna penalitat? En el cas de rebre una comanda en la qual l'empresa adjudicatària consideri que els treballs associats no es corresponen en la seva majoria a l'objecte del contracte (treballs d'asfaltatge), es podrà renunciar a l'execució d'aquests treballs sense penalitat? En el supòsit que una empresa adjudicatària segueixi rebent comandes per executar treballs on l'objecte del contracte no sigui d'asfaltatge, existeix un límit de renúncies de comandes per part d'una empresa adjudicatària, sense incórrer en penalitats? 27/04/2022 07:25h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Bona tarda, quin es el numero màxim de treballs simultanis que pot fer un equip de treball? Gracies 27/04/2022 07:24h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Bon dia, al DEUC nomes deixa inidcar un equip per lot, com s'ha de procedir per incloure mes d'un equip a cada lot? 27/04/2022 07:24h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Bon dia, A l'Annex 3C corresponent al lot 27 (pag 120 PCAP) a l'apartat on figura "Nivell de formació en l'àmbit de la tramitació, gestió o justificació de subvencions (fins a un màxim de 7 punts)" entenem que es valora el "Nivell de formació en l'àmbit Formació específica en l'àmbit de les mesures antifrau, transparència, ètica pública, accés a la informació pública o bon govern (fins a 7 punts) (pag 63 PCAP)" es correcte? Moltes gràcies 27/04/2022 07:23h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Bon dia, sobre aquesta sesio informativa que acabeu d'enviar, Acord marc de serveis de consultoria per a la preparació i tramitació de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya, entrarian ja les renovacios del Enllumenat públic- LED. 25/04/2022 07:24h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Bona tarda, Segons tenim entès, per acreditar la formació especifica de l'AP local i en l'àmbit de tramitació, gestió o justificació subvencions, es pot aportar el títol del grau en ciències polítiques i de l'administració. En aquest cas, el grau serviria per acreditar únicament la formació en AP local o també en l'àmbit de subvencions? Comptarien la totalitat d'hores del grau o caldria comptar les hores d'assignatures específiques d'adminitració pública, en el primer cas, i de la Unió Europea (per exemple), en el segon? Moltes gràcies, 25/04/2022 07:23h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
En relación con el alcance de los lotes 1 y 2, tenemos dudas acerca de las diferencias entre ambos cuando se trata de fondos europeos de gestión descentralizada: (Opción A) ¿se refieren a distintos servicios para unas mismas fuentes de financiación (Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y Fondos Next Generation)? Es decir, ¿se distingue por consistir el servicio en la detección de posibles líneas de ayuda (lote 1) o en el vaciado y análisis de programas y convocatorias (lote 2)? (Opción B)¿se refiere a un mismo servicio (detección de líneas de ayuda y de fondos), pero se distingue por las entidades convocantes? Es decir, ¿se trata de ayudas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y Fondos Next Generation convocadas por administraciones públicas estatal o autonómica (lote 1) o bien ayudas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y Fondos Next Generation convocadas directamente por la UE (por ejemplo, la Iniciativa Urbana Europea, en régimen de gestión directa o indirecta)? 22/04/2022 11:40h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Dubte respecte a la solvència tècnica: En el cas de presentar-se als 4 lots d'un mateix grup, en el que la unica diferencia és l'ambit territorial, hem d'entendre que la solvencia tecnica es acumulativa, o cumplit el lot de major import ja serviria per tots? Ja que entenem que per exemple, en un lot d'assessorament de projectes, la feina a fer es la mateixa independentment si es Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona; i per tant si tinc la solvencia del lot d'import més alt ja ens serviria pels altres lots, es correcte la nostra apreciació? gracies Salutacions 21/04/2022 12:17h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Bon día, en relación al presente Acuerdo Marco, ¿Cabría la posibilidad de justificar la solvencia técnica del personal mediante la presentación de trabajos similares realizados en anteriores empresas? Sobre dicha solvencia, ¿sería válida la justificación a través de declaración responsable o es necesario aportar certificados de ejecución en los que figure de manera explícita el nombre de los perfiles participantes? Salutacions. 21/04/2022 12:17h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Mesures de conciliació: Diferencia entre la clausula 14 i l'annex 3 del PCAP; si be tots els enunciats puntuables són iguals hi ha un que no, en la clausula 19 apareix "Posibilitat de teletreball" => 1 punt; i a l'Annex 3 aquest epígraf no apareix i en el seu lloc diu: "Horari laboral coincident amb l'horari escolar"=> 1 punt; Quin és el correcte? Gracies Salutacions 21/04/2022 12:17h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Bon dia, Agrairem ens confirmin si el fet d'haver impartit formació específica com a professor i/o ponent, també compta a efectes del nivell de formació del personal adscrit? Gràcies, salutacions cordials. 21/04/2022 07:16h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Benvolguts, Ens adrecem a vostès per formular unes qüestions que ens han sorgit analitzant els plecs per l'Acord marc de serveis de consultoria per a la preparació i tramitació de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.07): 1. Per acreditar la solvència tècnica d'empresa, s'entén per projectes d'igual o similar naturalesa de l'objecte del contracte els que tenen els tres primers dígits del CPV iguals al CPV del lot corresponent, independentment de l'objecte del contracte i de la província d'execució? 2. Es pot utilitzar un mateix projecte per cobrir la solvència tècnica de diferents lots? 3. Una mateixa entitat es pot presentar com a Prime Contractor per uns lots i com a subcontractat per uns altres lots? Moltes gràcies, Salutacions 19/04/2022 09:05h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
En relación con acuerdo marco de servicios de consultoría para la preparación y tramitación de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña nos gustaría aclarar si para el tema de la Solvencia, el porcentaje de cifra de negocio debe ser sobre el valor total o sobre el lote al que se vaya a pujar??? Quedamos a la espera de su respuesta. Un saludo 13/04/2022 10:15h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Benvolguts, Ens adrecem a vostès per formular unes qüestions que ens han sorgit analitzant els plecs perl'Acord marc de serveis de consultoria per a la preparació i tramitació de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.07): 1. Es possible adscriure un mateix perfil de l'equip mínim a mes d'un lot? - Responsable de projecte - Col·laborador 2. CRITERIS SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B) fins a 65 punts: En l'apartat de la memòria: La memòria explicativa haurà de presentar-se en lletra Arial 11 i amb una extensió aproximada de 10 pàgines DIN A4 i es tindrà en compte l'adequació i claredat de la informació aportada. - En aquests 10 fulls, inclou portada, contraportada, annexos? - Es pot fer en format .ppt? - Pel document memòria pot ser en format apaïsat o vertical? 3. Al PPT surt la dedicació estimada per cada grup de lots (Classificació per complexitat de projecte), però no per als lots 1 i 2 - Quina seria la dedicació en hores aproximades per als lots 1 i 2 respectivament? 4. Respecte al "preu/hora servei" per complimentar a l'Annex 5 (oferta econòmica): - "Preu/hora servei" es la suma del preu/hora dels dos perfils adscrits? (Perfil Grup 1 + Perfil Grup 2) tal i com indica al PCAP Pàgina 161 (taula) - O es refereix a la mitjana del preu/hora dels dos perfils adscrits? - El preu/hora ofertat en cada lot s'aplicarà als contractes basats? 5. Per al criteri de Formació específica en l'àmbit de l'administració pública local (fins a 7 punts) - El Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració o els màster en administració publica es poden considerar com a formació especifica en aquest àmbit ? 6. La solvència de l'empresa i la solvència de l'equip mínim dels lots 3 a 26, ha de fer referencia únicament a l'objecte del lot o també a l'execució d'aquestes referencies a nivell de la província del lot? 7. El criteri automàtic Experiència del personal tècnic adscrit a l'execució del contracte, dels lots 3 a 26, ha de fer referencia únicament a l'objecte del lot o també a l'execució d'aquestes referencies a nivell de la província del lot? Moltes gràcies, Salutacions 13/04/2022 10:15h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 27 d'abril (data límit per rebre preguntes) i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 3 de maig de 2022.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya