Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
SERMETRA, SL
Codi d'expedient:
C-3/2020
3. Altres dubtes: 3b) Ens podeu confirmar que l'oferta es pot entregar en català i/o castellà (i no en català i castellà)?? 08/10/2020 19:24h
Sí, l'oferta es pot presentar en qualsevol dels 2 idiomes.
3. Altres dubtes: 3a) Ens podeu confirmar si us plau a quin sobre s'han d'adjuntar els certificats dels projectes de manteniment que hem fet nosaltres com empresa i que acrediten la nostra experiència en aquest tipus de projectes?? 08/10/2020 19:23h
No cal que aporteu aquesta documentació acreditativa de la solvència tècnica en cap dels sobres de la licitació. Aquesta documentació es requerirà en el seu moment a l'empresa proposada com a adjudicatària.
2. Sobre "C": A l'annex B, Model d'oferta econòmica, es demana complimentar el preu de les diferents actuacions del manteniment correctiu sense tenir en compte el número d'actuacions que es realitzaran. No sabem si hem d'afegir el número d'intervencions o si pel contrari, no es té en compte a la licitació. Per tant, en podeu confirmar si s'ha o no d'afegir el número d'intervencions?? Seguint amb aquest model, l'annex B, es demana que indiquem el preu per als "traspassos". Aquests traspassos estan inclosos en el total de la licitació o quan es realitzin es facturaran a part?? 08/10/2020 17:25h
Per a presentar l'oferta econòmica cal emprar l'annex B del Plec de Clàusules Administratives, annex B que ha estat rectificat i publicat, on trobareu exactament quina és la informació que heu de presentar. Per cadascun dels conceptes cal posar els imports sense IVA, l'import de l'IVA i l'import IVA inclòs.
A la licitació diu que al sobre "A", entre altres documents, s'ha d'adjuntar la Declaració responsable annex E del plec de clàusules administratives. Entenem que l'annex E del plec és un document genèric que hem d'adaptar a una declaració responsable i que per tant, només hem de substituir allà on posa "contractista o licitador" pel nom de la nostra companyia, incloent-hi les nostres dades de Winfin Sistemas. És correcte?? 08/10/2020 16:34h
No, al sobre digital trobareu el model de declaració responsable annex E del plec de clàusules administratives li heu de donar format de declaració responsable posant les dades de l'empresa i l'apoderat (com trobareu a l'annex A) i l'apoderat l'ha signar electrònicament.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya