Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Berguedà
Codi d'expedient:
165/2021
S'adjunten preguntes i respostes en document adjunt 30/03/2021 15:11h
S'adjunten preguntes i respostes en document adjunt
Una empresa interessada en la licitació del nucli de Vilada i la dels nuclis de Viladomiu Nou i Viladomiu Vell.sol·licita si tenim plànols de la xarxa de clavegueram d'aquests nuclis i si no és així si els podem posar en contacte amb algú per poder ubicar els punts d'abocament actual a medi. També demanen que volen fer una visita sobre el terreny i si sels pot acompanyar 30/03/2021 14:43h
Es pot fer una visita sobre el terreny. si alguna empresa ho demana es concretarà dia i hora de visita i s'anunciarà al perfil.
s'adjunten planols.
Habitualment, per licitacions similars, es demana justificar l'experiència aportant treballs similars, de l'autor i adjunt, i justificar els anys d'experiència de la resta dels tècnics col·laboradors. Per això volia confirmar si, en cas de resultar adjudicataris, s'hauran d'acreditar els treballs de l'autor i adjunt, o també el número de projectes dels col·laboradors. 24/03/2021 09:41h
PER ACREDITAR LA SOLVÈNCIA:

3.2. La solvència tècnica o professional de l'empresari haurà de ser acreditada per: a) Relació dels projectes executats en el curs dels cinc últims anys, que tinguin el mateix objecte o similar que el corresponent al contracte, l'import anual dels quals acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 50% de l'anualitat mitjana del contracte, avalada per certificats de bona execució. S'han d'haver executat com a mínim dos projectes similars.


b) L'equip tècnic que durà a terme els treballs objecte d'aquest contracte estarà format com a mínim per les persones, estiguin o no integrades, a l'empresa que s'indiquin en la clàusula 5 "Organització del Consultor" del Plec de Bases Tècniques d'aquesta licitació. S'haurà d'acreditar mitjançant la presentació dels currículums amb tot l'historial professional de l'equip i còpia de les seves titulacions acadèmiques.


PER LA VALORACIÓ DE LA LICITACIÓ

Valoració de l'experiència de l'autor/a i redactors/es del projecte.

Valoració màxima 10 punts La valoració de l'experiència de l'autor/a i redactors del present encàrrec en estudis similars ve fonamentada en la importància de que l'expertesa d'aquestes figures en redacció de projectes semblants és una garantia per l'execució objecte d'aquesta licitació. Es valorarà l'elaboració d'estudis urbanístics, ambientals i projectes relacionats amb la gestió de residus de cada tècnic que s'adscriurà.
Nº DE PROJECTES 1-2 3 punts
3-4 6 punts
5 o mes 10 punts
La puntuació d'aquest apartat serà la suma dels punts obtinguts per cada membre de l'equip de redacció.

Per tant, en cas que l'empresa hagi acreditat experiència segons el plec de diferents membres de l'equip i s'hagi valorat, s'haurà d'acreditar.


Al SOBRE C es valora l'experiència de l'autor i redactors del projecte, però no hi ha cap declaració o de quina manera s'ha justificar aquest punt. 24/03/2021 09:39h
Al sobre C s'ha d'acreditar l'experiència de l'equip redactor amb una declaració de l'empresa licitadora. Mentre quedi clar quina experiència té cada membre de l'equip no es demana un model específic de declaració.
L'empresa proposada per a l'adjudicació haurà d'acreditar aquesta experiència mitjançant contractes, certificats i/o altres mitjans provatoris.
volia saber de quins tècnics s'ha d'aportar l'experiència, si de l'autor i adjunt a l'autor, o també de l'equip col·laborador 24/03/2021 09:37h
Al Plec tècnic ( clàusula cinquena), hi figura l'experiència mínima de l'autor i de l'equip.
Hi figura una taula en la que es resumeix l'experiència del consultor i del delegat, que alhora assumirà la responsabilitat de cap de l'equip tècnic de realització dels treballs i d'enginyer autor del projecte.
També es demana l'experiència mínima de l'equip.
PREGUNTA: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya comenta que segons s'indica a la cl.5 del PPT, l'únic perfil habilitat per participar en aquesta licitació es la d'enginyer. Indicar que segons es desprèn de l'art. 3.2.24 del mateix plec tècnic, hi ha aspectes d'aquesta licitació que un arquitecte també podria desenvolupar degut a les seves competències professionals. Agrairíem sis plau ens justifiquéssiu el motiu pel qual els nostres col·legiats no poden optar a participar de dita licitació. 15/03/2021 12:37h
b) L'equip tècnic que durà a terme els treballs objecte d'aquest contracte estarà format com a mínim per les persones, estiguin o no integrades, a l'empresa que s'indiquin en la clàusula 5 "Organització del Consultor" del Plec de Bases Tècniques d'aquesta licitació.

S'haurà d'acreditar mitjançant la presentació dels currículums amb tot l'historial professional de l'equip i còpia de les seves titulacions acadèmiques.
Els treballs que es volen contractar poden ser desenvolupats competencialment per diferents professionals de la enginyeria. Per aquesta raó, no es pot concretar la titulació universitària de grau superior que han de tenir les persones de l'equip tècnic. Els licitadors hauran d'acreditar que els tècnics que proposen a les seves ofertes son competents per desenvolupar les feines que es pretenen contractar, mitjançant els corresponents justificants dels col·legis professionals.

Per tant, prevaldrà el certificat del col·legi.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya