Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Barcelona ACTIVA SAU SPM
Codi d'expedient:
02-22

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

bona tarda, el dia 18 hem enviat aquestes dubtes pero no hem rebut resposta: 1. Agrairíem tenir algun detall tècnic sobre la forma de consultar la font de dades del mercat de treball; si s'espera poder accedir a través d'una base de dades, d'un portal web o altres opcions. 2. A l'Annex 1, el detall de pressupost inclou un import pel programari. Podeu detallar quin programari es preveu que sigui necessari? Els nostres consultors disposen dels productes habituals en el portàtil corporatiu, a càrrec nostre. gracies 24/02/2022 09:53h
Bon dia,

A la respota anterior ja s'ha contestat aquests punts
Bon dia, · Agrairíem tenir algun detall tècnic sobre la forma de consultar la font de dades del mercat de treball; si s'espera poder accedir a través d'una base de dades, d'un portal web o altres opcions. · A l'Annex 1, el detall de pressupost inclou un import pel programari. Podeu detallar quin programari es preveu que sigui necessari? Els nostres consultors disposen dels productes habituals en el portàtil corporatiu, a càrrec nostre. Moltes gracies 24/02/2022 09:53h
Bon dia,

Donem resposta a les preguntes:

1) Les dades de mercat de treball vindran d'una tercera font. En concret es tractaria de dades provinents de bdd oficials (SEPE SOC). S'ha d'acabar de concretar si la integració d'aquestes dades seria a partir de la interoperabilitat de bdd o de traspàs/migració d'aquestes, però en tot cas la Direcció de Tecnologia de Barcelona Activa participarà i donarà suport en aquesta tasca.

2) Aquesta partida és una partida genèrica que s'ha calculat per la necessitat que la licitadora aporti els seus propis mitjans informàtics (ordinadors portàtils, 700 ¤ per perfil). En tot cas, el desglossament es refereix a la manera que l'òrgan de contractació ha calculat el pressupost base de licitació i té caràcter merament orientatiu en relació al desglossament de l'oferta econòmica que pugui presentar la licitadora, no existint, per tant, obligació de prendre com a invariables o com a màxims els imports indicats.
Hola, Tenim un dubte sobre el plec tècnic: L'empresa adjudicatària haurà de fer alguna modificació a l'eina Espai Personal? Entenem que no, que el flux serà: 1 La persona usuària introdueix les dades de Q1 a l'Espai Personal, igual que ja fa actualment. 2 La nova eina DIAGNÒSTIC D'OCUPABILITAT recupera aquestes dades, segurament a través del GAT. 3 La persona usuària accedeix a l'eina de DIAGNÒSTIC D'OCUPABILITAT mitjançant un enllaç que té a l'Espai Personal 4 La persona usuària omple la informació de Q2 a l'eina DIAGNÒSTIC D'OCUPABILITAT 5 Si, més endavant, la persona usuària necessita canviar alguna de les seves dades, ho farà des de l'Espai Personal si es tracta de dades de Q1 o des de l'eina de DIAGNÒSTIC D'OCUPABILITAT si es tracta de dades de Q2 Tenim el dubte perquè a la pàgina 4 del plec tècnic s'indica: "l'eina ha d'estar accessible per les persones usuàries via web. Aquest accés s'habilitarà a través del el seu espai personal via loggin i ha de permetre a les persones usuàries omplir les dades corresponents als qüestionaris Q1 i Q2, així com modificar aquests dades des de l'espai personal quan es produeixin canvis en la seva situació que ho facin necessari. " Moltes gràcies 24/02/2022 09:52h
Bon dia,

Sí, el procediment serà com ho descriuen.

Si cal fer qualsevol modificació a l'espai personal s'articularà a través de la Direcció de Tecnologia de Barcelona Activa, però a l'empresa contractista només li demanarem que agafi dades, que efectivament serà mitjançant GAT (les dades que mostra l'espai personal o que es recullen a l'espai personal van a parar a GAT, és la BDD que hi ha darrera de l'espai personal i centralitza les dades)
Bon dia: Ens agradaria proposar-vos una dubte: Preguntar-vos sobre les aplicacions des de les quals cal extreure dades. Quantes aplicacions són?, Són desenvolupaments propis o productes estàndard? I Quin tipus de dades tenen? Moltes Gràcies 21/02/2022 12:26h
Està previst que l'eina de diagnòstic agafi dos tipus de dades:
1. Dades de l'aplicatiu GAT de Barcelona Activa. És un desenvolupament propi. Aquest aplicatiu està connectat amb d'altres també propis, però és el que centralitza totes les dades. El tipus de dades serien: personals, sobre situació laboral i perfil professional (formació, experiència, objectius professionals, interessos), sobre la participació en Barcelona Activa (activitats realitzades, participació en programes, etc.) i també hi ha possibilitat de penjar fitxers annexos.
2. Dades d'una tercera font. Es tractaria de dades provinents de bdd oficials (SEPE SOC) i serien dades referents al mercat laboral i contractacions. S'ha d'acabar de concretar si la integració d'aquestes dades seria a partir de la interoperabilitat de bdd o de traspàs/migració d'aquestes, però en tot cas el nostre departament de SI participarà i donarà suport en aquesta tasca.
Bon dia! Ens agradaria proposar-vos dos dubtes: Referent al qüestionari de diagnòstic d'ocupabilitat. Esta fet o cal aportar-ne un? També volem preguntar-vos sobre les aplicacions des de les quals cal extreure dades. Quantes aplicacions són?, Són desenvolupaments propis o productes estàndard? I Quin tipus de dades tenen? Moltes Gràcies 21/02/2022 12:26h
Donem resposta a les plreguntes plantejades:

1- Referent al qüestionaria de diagnòstic d'ocupabilitat està fet. Com annex2 és va adjuntar una versió del mateix, cal dir però que la versió que tenim publicada no serà la final, és provisional. De tota manera, aportar aquesta versió final és una tasca que farà Barcelona Activa, en cap cas no la licitadora.

2- Està previst que l'eina de diagnòstic agafi dos tipus de dades:
1. Dades de l'aplicatiu GAT de Barcelona Activa. És un desenvolupament propi. Aquest aplicatiu està connectat amb d'altres també propis, però és el que centralitza totes les dades. El tipus de dades serien: personals, sobre situació laboral i perfil professional (formació, experiència, objectius professionals, interessos), sobre la participació en Barcelona Activa (activitats realitzades, participació en programes, etc.) i també hi ha possibilitat de penjar fitxers annexos.
2. Dades d'una tercera font. Es tractaria de dades provinents de bdd oficials (SEPE SOC) i serien dades referents al mercat laboral i contractacions. S'ha d'acabar de concretar si la integració d'aquestes dades seria a partir de la interoperabilitat de bdd o de traspàs/migració d'aquestes, però en tot cas el nostre departament de SI participarà i donarà suport en aquesta tasca.
Bon dia, estem revisant els plecs i hem trobat que al PPT es fa referència als següents documents que no hem trobat a cap dels documents inclosos a la licitació i que són imprescindibles per realitzar una oferta raonada i de qualitat: - Document "Annex 1. Requeriments tècnics BASA" referit a la p. 4 del PPT. - Document "Annex 2. Qüestionari d'ocupabilitat versió provisional" referit a la p. 2 del PPT. - Document "Nou Model d'Orientació de Barcelona Activa" referit a la p.5 del PPT. Sisplau, podeu indicar on trobar aquests documents? Gràcies. Javier Sánchez Yeste. Prevenda tècnica. FIHOCA SA. 15/02/2022 15:29h
Benvolguts/des,

S'ha publicat un avís amb els tres documents annexos del PPT.

Salutacions,
El PPT diu que per al disseny de l'arquitectura i disseny tècnic de la solució cal seguir el que s'indica al document adjunt Annex 1. Requeriments tècnics BASA. Aquest document no es troba inclòs en l'anunci de licitació. El poden afegir si us plau? Ens caldrà per avaluar la solució tecnològica. Moltes gràcies 15/02/2022 10:01h
Benvolguts/des,

S'ha publicat un avís amb els dos documents annexos del PPT.

Salutacions,
Hola. Al plec de prescripcions tècniques es parla de dos documents adjunts que no trobem per enlloc. Es tracta dels documents "Annex 1. Requeriments tècnics BASA" y "Annex 2. "Qüestionari d'ocupabilitat versió provisional". Hi ha alguna manera d'aconseguir aquests documents? Salutacions i gràcies per endavant. 15/02/2022 10:00h
Benvolguts/des,

S'ha publicat un avís amb els dos documents annexos del PPT.

Salutacions,
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya