Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona
Codi d'expedient:
08072310-2022-001

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Si nosotros hemos presentado la oferta dentro del anterior plazo de presentación de ofertas que había anteriormente establecido (7/04) no debemos volver a presentar nada, ¿verdad? la ampliación del plazo no ha afectado a las ofertas ya presentadas, ¿es así? 21/04/2022 13:42h
Buenos dias,

Si ya la habiaís prepsentado, ya queda guardada. en el caso que quisierais presentar otra oferta se valoraria la última oferta presentada.

Saludos
A la pàgina 2 clàusula 2 del PPT (dotació de material). Indica que l'annex 1 en té el detall. Consulta: Consultat ANNEX I - MATERIAL I EQUIPAMENT PROPIETAT DEL CENTRE) està buit. El poden actualitzar? Hi ha material de l'actual operador que sigui necessari per la correcta prestació del servei? 17/03/22 Bon dia. 07/04/2022 12:37h
Procedim a allargar el termini de presentació d'ofertes fins el proper 22/4/2022
Buenos días, Hemos visto el modelo del sobre C que hay colgado en la plataforma y no coincide con los criterios y puntuación del PCAP corregido de fecha 17/03. ¿Qué modelo y criterios de puntuación tenemos que tener en cuenta? El del PCAP o el que figura dentro del sobre C en la plataforma. Muchas gracias, Saludos. 07/04/2022 12:36h
Buenos días,

Hagan caso a los criterios colgados en el PCAP, al ser la última modificación i actualización.

Saludos

1.Entenem correctament que el càlcul de la licitació és el següent i no hi ha opció de preu d'usuaris fixes i eventuals i de la mateixa manera que no s'inclouen els mestres. B.3 Pressupost base de licitació: 392.911,2¤ (IVA exclòs) i 416.741,26¤ (IVA inclòs) = 176 dies de servei x 369 usuaris/dia x 6.05 preu unitari= 392911.20¤ Consulta: quin és el preu de menú de mestre? El preu d'alumne esporàdic? 1. A la pàg.9 del PCAP en l'apartat de Varietat d'aliments i puntuat amb un màxim de 7 punts Consulta: quins són els criteris o la fórmula a emprar per aconseguir els 7 punts? segons el criteri anterior que figura en el plec l'exemple mostra com aconseguir-ne 5. 2. En l'annex de personal a subrogar hi ha el de l'empresa SOM VALORS i entenem que manca el de VALLÈS DE SERVEIS A ESCOLES tal com indica l'apunt a la pàgina 10 del plec tècnic. El poden publicar? 3. A la pàgina 2 del PPT, clàusula 1 en el detall d'usuaris el desglossament és el següent: 103 Infantil, 212 Primària, 58 ESO= la suma seria de 373 Consulta: la dada a tenir en compte és 369 en el pressupost de licitació. És correcte un total de 369 usuaris? I quin nombre dels alumnes d'Infantil són de P3? 4. A la pàgina 2 clàusula 1 del PPT s'indica que l'espai de menjador està repartit en 2 edificis. A la clàusula 7 i 8 hi ha referències a cuina In Situ. Consulta: El servei és amb cuina in situ? Els dos espais tenen cuina In situ? 5. A la pàgina 2 clàusula 2 del PPT (dotació de material). Indica que l'annex 1 en té el detall. Consulta: Consultat ANNEX I - MATERIAL I EQUIPAMENT PROPIETAT DEL CENTRE) està buit. El poden actualitzar? Hi ha material de l'actual operador que sigui necessari per la correcta prestació del servei? 15/03/2022 12:37h
Bon dia.

1. El preu del menú del mestre serà sense imputar el cost del servei de monitorage, ja que obviament no en necessiten,i el preu de l'alumne esporàdic serà el determinat segon la Resolució que dicti el Departament d'Educació per al curs 22-23. Actualment el preu públic és 6,96

2. S'atorgarà la puntuació de 7 punts aquelles empreses que ofereixin 8 varietats d'aliments.

S'ha publicat el personal a subrogar de l'empresa Vallès de Serveis a Escoles

3. Els nombre d'alumnes es una mitjana aproximada, prenem com a referéncia els 369 alumnes. En proporció de les dades d' infantil i primaria anteriors. Els alumnes de P3 son: 35

4. Si i els dos espais ofereixen cuina in situ.

Salutacions.
1* En el PCAP en els criteris automàtics ens poden indicar com aconseguir els 3 punts en aquest capítol de formació continua? Hi ha 1 punt si el pla presenta oferta de formació continuada on line i 1 punt si l'empresa facilita l'accés al curs de director d'activitats d'educació en el lleure. Tot desitjant ens puguin respondre en la major brevetat possible, rebin una cordial salutació. Moltes gràcies, 11/03/2022 10:23h
Bon dia,

L'apartat:
Si l'empresa facilita l'accés al curs de director d'educació en el lleure es valorara amb 2 punts.

Salutacions.
El criteri varietat d'aliments, amb el que es preten incentivar el consum de varietat de verdures, llegums i/o cereals. Trobem que quan es demana que garantim la presència de 8 varietat de llegums a la setmana, com és en aquest cas, es completament inviable oferir-ho en una menú de 5 dies. Trobem que el redactat és incorrecte. gràcies 11/03/2022 10:16h
Bon dia,

Es un criteri opcional, depenen l'oferta de l'empresa obtindrà més o menys puntuació. Si l'empresa ofereix les 8 varietats aconseguirà la màxima puntuació, si per el contrari, ofereix menys, la puntuació serà d'acod amb la taula. A banda, res impedeix que en un mateix dia hi pugui haver dos tipus de llegums en diferents plats

Salutacions.
Hola tornem a fer la pregunta, donat que no entenem la repsosta donada a la pregunta anteriormente realitzada: "PREGUNTA: El Pressupost base de licitació IVA inclòs que surt al PCAP no quadra, si prenem com a base 369 alumnes de mitja, per 176 dies lectius a un preu IVA INCLÒS de 6,33, surt 411.095,52 no 416.741,26. En canvi el pressupost base de licitació IVA exclòs, si que ens quadra, prenent com a base els 369 alumnes per 176 dies a un preu IVA EXCLÒS de 6,05 Entenem que és un error, no? 08/03/2022 13:42h RESPOSTA: Els import amb IVA estan definits en funció de la memòria de costos en base a quina part del servei té IVA i quina no." El preu unitari màxim de licitació IVA INCLÒS és 6,33, i es preveu una ocupació de 369 alumnes de mitja, per 176 dies lectius: 6,33x369x176=411.095,52 i el pressupost indica 416.741,26. Ens ho podeu explicar? gràcies 09/03/2022 13:27h
Bon dia,

Teniu raó no haviem entes bé la pregunta. pasem a rectificar el VEC.

Gràcies
Bon dia En referència al criteri automàtic VARIETAT D'ALIMENTS, no queda clar que és el que es demana, varietat de quin tipus d'aliment? ( llegums, verdura, cereals ) i quina serà la puntuació que es dona a la oferta màxima presentada. Entenem que 7 punts. En referència al criteri automàtic PLA DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR, a l'apartat de la Ràtio a aportar, no queda clar quin nombre de monitors es demana. En referència al criteri automàtic PLA DE FORMACIÓ a l'apartat de Formació Continua, No quadra el sumatori de les puntuacions unitàries amb el màxim de l'apartat (3 punts). Agrairia poguessiu revisar-ho i donar-nos resposta. 09/03/2022 13:13h
Bon dia,

1. La varietat d'aliments escollida pel centre es sobre les llegums, dictat a la primera frase de l'apartat varietat d'aliments.

2. S'ha modificat la puntuació del Sobre C (suprimit criteri ràtio i incorporats els punts al preu), ja que no cal aportar més monitoratge.

3. Ja ha quedat arreglat l'error en aquest apartat.

Salutacions.
Bon dia El Pressupost base de licitació IVA inclòs que surt al PCAP no quadra, si prenem com a base 369 alumnes de mitja, per 176 dies lectius a un preu IVA INCLÒS de 6,33, surt 411.095,52 no 416.741,26. En canvi el pressupost base de licitació IVA exclòs, si que ens quadra, prenent com a base els 369 alumnes per 176 dies a un preu IVA EXCLÒS de 6,05 Entenem que és un error, no? 08/03/2022 13:42h
Els import amb IVA estan definits en funció de la memòria de costos en base a quina part del servei té IVA i quina no.
El passat dia 23 de febrer de 2022 es va registrar davant l'autoritat laboral l'Acord parcial del Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya pels 2022-2023-2024 que inclou, entre d'altres qüestions una actualització de les taules salarials. Tal com s'especifica en la memòria econòmica publicada en l'expedient de la present licitació, l'escandall de costos s'ha elaborat a partir de les taules salarials del 2019; unes taules que a data d'avui estan obsoletes. A partir de l'Acord parcial del Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya pels 2022-2023-2024 signat, les taules retributives del conveni col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya experimentaran els següents increments respecte a les taules actualment en vigor: Any 2022: amb efectes d' 1 de gener increment de l'1,5%; amb efectes d' 1 de setembre increment de l'1% Any 2023: amb efectes d' 1 de setembre increment del 2% Any 2024: amb efectes d' 1 de setembre increment del 2,5% Tots els increments descrits seran aplicables sobre les quanties resultants de l'increment immediatament anterior. Per tant, aquesta licitació presenta ja d'entrada un desajust que provoca un greu desequilibri econòmic en la prestació del servei. Sol·licitem que es procedeixi a la revisió i actualització de la memòria econòmica per la determinació del preu de licitació, en base als acords assolits per part dels agents socials representatius del sector i que són d'obligat compliment per a totes les licitadores. 08/03/2022 13:41h
El preu resultant del contracte serà revisat, si escau, d'acord amb el percentatge d'increment que pugui experimentar el preu màxim fixat pel Departament d'Educació per al curs escolar 22-23 respecte el vigent que és de 6,33 ¤.
Buenas tardes, existe una discrepancia de las fechas límite de presentación establecidas en el anuncio y en el DOUE. Según el perfil del contratante y del anuncio la fecha máxima es hasta el 21/03 y según el DOUE es hasta el 25/03. ¿Pueden aclararnos cuál es la fecha correcta? 08/03/2022 13:40h
Bon dia,

La data màxima de presnetació d'ofertes és el 25/03.

Salutacions.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya