Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Maresme
Codi d'expedient:
CCM 130/2022

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Per què és obligatori adjuntar el document de constitució de UTE en el sobre digital? Moltes gràcies 28/04/2022 11:25h
S'ha d'aportar el document DEUC de forma obligatòria, i en aquest, es pregunta si es constituirà UTE. Si la resposta és negativa, no cal aportar més documentació. En cas de voler constituir una UTE, a més de declarar-ho al DEUC, l'article 69 i l'article 140 de la LCSP, preveuen la informació que de forma obligatòria s'haurà d'aportar al Sobre Digital. En aquest cas, pel que respecta a l'efectiva constitució de la UTE, si s'escau, la formalització mitjançant escriptura notarial i CIF només l'haurà d'aportar el licitador millor classificat donant compliment al requeriment que se li efectui amb caràcter previ a l'adjudicació.
Consulta 2: Presentació de proposicions: en referència a aquesta clàusula, apartat Contingut del sobre 2 (criteris d'aplicació dels quals requereix la realització d'un judici de valor) tenim la següent consulta: S'indica que s'haurà d'especificar els següents conceptes: Nom, raó social i representant Caràcter social i sense ànim de lucre (si s'escau) Implantació i àmbit territorial d'actuació Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent Aquest document especificant lo citat, ha d'estar a dins del projecte? En el cas que sí, entenem que no computa el número de pàgines. És així? Si és que no, adjuntem aquest document a la "altra documentació" 26/04/2022 13:01h
Bon dia,

Aquesta informació la podeu aportar tant mitjançant l'opció "altra documentació", que consta activada per aquest sobre, com a travès d'un annex al projecte, essent que si es realitza d'aquesta forma, no computarà com a pàgina que forma part del projecte, i per tant, no us afectarà a la limitació màxima per ell establerta.
Segons els PPCA els projectes s'hauran s'hauran de presentar amb una màxima extensió de 25 pàgines (annexes inclosos), lletra verdana 9 i un interlineat de 1,5. Entenem que els quadres explicatius poden ser en lletra inferior i interlineat senzill per donar coherència a la presentació? 25/04/2022 10:51h
Si, sempre que es respectin les indicacions del PCAP en quant al format dels documents dels projectes, no hi ha problema en que la lletra dels quadres explicatius sigui en lletra inferior i interlineat senzill.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya