Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Codi d'expedient:
CAC-2022-7

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Respecte la durada del contracte que estableix el plec de clàusules administratives particulars, preguem confirmin que en el cas dels LOTS 3 i 4 la data d'efecte serà el 1 de Gener. Hem d'entendre que actualment no hi ha pòlissa vigent en cap dels casos? 19/01/2022 15:52h
Actualment disposem de cobertura en tots els Lots, tret del Lot 5. La cobertura que tenim és fins a 31/03/22. En el plec s'ha previst que la durada és a partir d'1 de gener de 2022, o en cas de no ser possible, a partir de la signatura del contracte, per tant la data d'efecte serà aquesta darrera. Cordialment.
Pliego Administrativo, ANEXO 4 Criterios adjudicación, LOTE 4 Accidentes, apartado 3, se indica incremento del capital asegurado por cualquier causa, define en el párrafo cualquier causa, ¿es correcto? Comentar que en el Lote 4 Accidentes no hay grupos de empleados, en caso contrario aclarar. Rogamos informen de la vinculación o no de las respuestas, gracias 18/01/2022 12:54h
Bon dia, procedim a donar resposta:

1. Es tracta d'aquells accidents definits al plec tècnic (Lot 4)

2. El Grup II fa referència al col·lectiu de treballadors que són 59 assegurats.
Informem del caràcter vinculant de la resposta.
Hola, se necesita las siguientes aclaraciones, en el pliego administrativo, ANEXO 4 Criterios adjudicación, LOTE4 Accidentes, apartado 2 incremento de capital asegurado por muerte por accidente, dentro de este punto habla de muerte por cualquier causa, ¿es correcto? difere del titulo del apartado. Sucede lo mismo en el apartado 3. En cuanto al sistema de identificación, según pliego técnico, sobre los asegurados para el LOTE 4 ¿TC2 o relación Nominal? En cuanto a garantías, a valorar solo Fallecimiento accidental e Invalidez Permanente Baremo accidental o también Invalidez Permanente accidental en sus grados de TOTAL, ABSOLUTA, GRAN INVALIDEZ. Rogamos informen de la vinculación o no de las respuestas, gracias 17/01/2022 14:35h
Bon dia procedim a donar resposta a les qüestions plantejades:

1. Efectivament pel que fa a la primera pregunta s'ha detectat un error material:
Al punt 2, allà on diu "Es valorarà amb la màxima puntuació, 15 punts la millor oferta sobre l'increment del capital assegurat per mort per qualsevol causa en Grup II, la resta proporcionalment d'acord amb la següent formula" [...] ha de dir "Es valorarà amb la màxima puntuació, 15 punts la millor oferta sobre l'increment del capital assegurat per mort per accident en Grup II, la resta proporcionalment d'acord amb la següent formula".

Al punt 3, allà on diu "Es valorarà amb la màxima puntuació, 15 punts la millor oferta sobre l'increment del capital assegurat per mort en Grup I, la resta proporcionalment d'acord amb la següent formula", ha de dir " Es valorarà amb la màxima puntuació, 15 punts la millor oferta sobre l'increment del capital assegurat per accident per qualsevol causa en Grup II, la resta proporcionalment d'acord amb la següent formula"

Es procedeix a esmenar els plecs en aquest sentit (veure esmena).

2. Sistema d'identificació és nominal: es lliurarà llistat a la formalització del contracte.

3. Respecte a la consulta de les cobertures a cobrir són mort per accident i Invalidesa permanent baremo per accidents, no s'inclouen la invalidesa permanent en tots els seus graus.

S'informa així mateix del caràcter vinculant de les respostes.
Bon día; Amb relació a la licitació Lot 3: Assegurança de Vida del col·lectiu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya: 1.- necesitem confirmació sobre les Garantíes i Capitals Assegurats del Gup II – Col·lectiu Treballadors, de que el capital de mort per accident es de 6.000 euros no acumulatius al capital de mort per qualsevol causa, aixi com el caràcter cinculant o no de la vostra resposta. 2.- es possible disposar del llistat d¿assegurats en fomat excel. Gràcies. 17/01/2022 14:19h
Bon dia procedim a donar resposta:
1. els capitals no són acumulatius, tal i com s'indica al plec, pàgina 41.
2. adjuntem en format excel el llistat d'assegurats.

D'altra banda els informem del caràcter vinculant de les respostes.
Cordialment
Buenos días, Respecto a la licitación con referencia CAC-2022-7 necesitaríamos la siguiente información para poder seguir estudiándolo: "Precisaremos la información de siniestralidad histórica de la cuenta de los últimos 3 años, así como información del personal actualmente de baja laboral o tramitando algún tipo de incapacidad" Muchas gracias, reciban un cordial saludo, 11/01/2022 09:50h
La sinistralitat en els últims 5 anys ha estat d'una defunció en la pòlissa de vida amb un capital indemnitzat de 30.050¤.

Actualment no hi ha cap treballador en IT de més de 6 mesos ni s'està tramitant cap incapacitat.

En la resta de lots no n'hi ha hagut cap sinistre en els últims 5 anys.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya