Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Cunit
Codi d'expedient:
4718/2021

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Referent a la licitació Prestació del servei de la deixalleria de proximitat del municipi de Cunit tenim alguns dubtes sobre aquest punt de la solvència tècnica: L'empresa licitadora per a l'execució del present contracte haurà d'acreditar els següents requisit: a. Estar acreditada com a gestor autoritzat dels residus a tractar, o bé com a centre de transferència, d'acord amb la normativa vigent. b. Estar acreditada com a transportista autoritzat dels residus a transportar, d'acord amb la normativa vigent. c. Estar inscrita al Registre de Productors de Residus Industrials de Catalunya, d'acord amb la normativa vigent. d. Pels residus la gestió i/o transport dels quals no estigui autoritzat, caldrà presentar un compromís d'acceptació per part d'un gestor i/o transportista autoritzat extern, degudament acreditat, d'acord amb la normativa vigent. Mitjà d'acreditació: Mitjançant document acreditatiu o document equivalent. Com que no es tracta la deixalleria d'un gestor autoritzat, sinó d'un centre de transferència provisional previ a destinació final gestor autoritzat. Complint els requisits de disposar de codi de productor (c) i justificar transportistes/gestors de residus autoritzats (d), quedarien validats els requisits a,b,c i d de la solvència? Entenem que els punts a i b es poden justificar mitjançant el punt d. És correcte? 28/10/2021 13:16h
De conformitat amb l'apartat H del quadre de característiques i la clàusula 1.10 del plec de clàusules administratives que regeixen la contractació del servei de Deixalleria de Proximitat del Municipi de Cunit (expedient núm. 4718/2021), l'empresa licitadora per a l'execució del present contracte haurà d'acreditar els següents requisits:

"a. Estar acreditada com a gestor autoritzat dels residus a tractar, o bé com a centre de transferència, d'acord amb la normativa vigent.
b. Estar acreditada com a transportista autoritzat dels residus a transportar, d'acord amb la normativa vigent.
c. Estar inscrita al Registre de Productors de Residus Industrials de Catalunya, d'acord amb la normativa vigent.
d. Pels residus la gestió i/o transport dels quals no estigui autoritzat, caldrà presentar un compromís d'acceptació per part d'un gestor i/o transportista autoritzat extern, degudament acreditat, d'acord amb la normativa vigent. Mitjà d'acreditació: Mitjançant document acreditatiu o document equivalent".

Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la licitació s'han de declarar en la declaració responsable i acreditar en el moment que sigui requerit per l'òrgan de contractació.
Les empreses licitadores poden recórrer per a l'execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l'execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres entitats.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya