Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Reus
Codi d'expedient:
CONSER-0001/2022
Un cop revisat el llistat de personal a subrogar i el document d'informe sobre el llistat on s'indiquen els reforços covid que no estarien contemplats en la present licitació, veiem que segueix existint un excedent d'hores setmanals molt important de personal amb categoria netejador/a respecte a les hores setmanals de neteja ordinària indicades en PPT. Ens podrien aclarir el motiu d'aquest increment d'hores setmanals del llistat de subrogació (inclús excloent les hores reforç covid)? 21/03/2022 15:17h
S'adjunta informe responent a la consulta formulada.
Existeix algun límit al preu unitari? Tant a preu unitari hora extra i preu unitari consumible higiènic. 21/03/2022 09:46h
El preu unitari hora extra no pot ser inferior al preu hora marcat pel conveni (està especificat al plec).
El preu unitari dels higiènics, no pot ser 0¤.
En relació a la licitació del servei de neteja, els materials consumible higiènic (paper de mans i wc, sabó mans) es factura segons petició i preu d'oferta específicament o est inclòs al preu de licitació? És a dir, hauríem de subministrar aquest material sense sobre cost informat a l'oferta o aquest és factura segons el demanat? 21/03/2022 09:43h
Hi ha una despesa màxima, detallada en el pressupost de licitació del plec. Es factura segons material comprat per l'adjudicatari al seu proveïdor, per tal de cobrir el consum real de cada centre. A la factura és obligatori adjuntar els albarans d'entrega (està tot especificat al plec).
Atenent al desglossament d'hores sol·licitades per centres, a la columna "altres feines no periòdiques" estan incloses les hores destinades al tractament dels paviments als diferents centres? 11/03/2022 12:45h
El treballador núm. 15 ENCARREGAT GENERAL (40 h/set) es correspon amb la figura del supervisor a jornada completa amb presència diària mínima als centres del 75% de la seva jornada laboral que sol·liciten al PPT? 11/03/2022 12:45h
Pel que fa la treballadora amb categoria SUPERVISORA (20 h/set), la qual indiquen que no es contempla a la nova licitació, entenem que es tracta de personal d'estructura de l'actual adjudicatària, és així? 11/03/2022 12:44h
Aquest treballador no és detalla com a obligatori en les dotacions per prestar el servei, es desconeix si és personal estructural de l'actual adjudicatari.
A la taula del personal a subrogar, els contractes tipus "EVENTUAL SUPLENT" fan referència a contractes 510 que supleixen treballadors que estan de baixa? Si és així podrien indicar a que treballadors estan suplint? 11/03/2022 12:43h
La llista de subrogació amb els codis dels contractes està disponible al Perfil del contractant.
El detall de treballadors de baixa i el personal que els substitueix, és potestat de l'adjudicatari.
Es presta el servei a alguna dependència en franja nocturna? 11/03/2022 12:42h
No
Es presta el servei els 14 festius a alguna de les dependències? 11/03/2022 12:41h
Sí, a la guàrdia urbana, i als banys del parc Sant Jordi
A totes les dependències el servei és a 12 mesos (tant als Edificis Ajuntament com als Organismes Autònoms)? 11/03/2022 12:41h
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya