Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
GRAMEIMPULS, SA
Codi d'expedient:
8/2021

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, voldria "queixar-me" per que en la resposta a una consulta del passat dia 15/11 van informar-nos d'un procediment d'avaluació que no han acabat aplicant i, considero, ens ha perjudicat a unes quantes persones. En aquesta resposta vostès deien "1er Fase: Un cop classificades totes les ofertes rebudes, es sol·licitarà la documentació acreditativa de la seva oferta. Un cop aportada aquesta documentació s'homologarà els diferents licitadors per cada lot...", malgrat que a l'annex 3 indica "(***) Es requereix acreditar amb documentació pertinent tant l'experiència professional com l'experiència docent". En el meu cas no vaig presentar cap document acreditatiu esperant que els demanarien a posteriori, però ara em trobo que a la seva classificació tinc 0 punts a la puntuació de proposta tècnica. Penso que haurien de revisar la classificació publicada i actuar conforme a la resposta que van donar en data 15/11, posterior a la publicació de la seva oferta. 27/01/2022 15:07h
Bon dia,

En resposta a la seva consulta/queixa volem reiterar la nostra resposta publicada el dia 15 de novembre de 2021 en el portal del contractant de GRAMEIMPULS SA, en tant que aquesta resposta es basa en una clàusula especifica del Plec de clàusules administratives, que fa referència a una fase concreta del procediment de licitació, que concretament és fase en què ens trobem actualment.

Que consisteix en el fet que tots els licitadors classificats han d'aportar la documentació acreditativa de la capacitat d'obrar, econòmica i docent.

En canvi, la titulació a la qual fa referència vostè és una part de l'oferta recollida en el sobre B, que tal com s'estableix en els plecs i en l'annex 3, és la part de l'oferta qualitativa on s'ha d'aportar la formació impartida, experiència laboral, les titulacions, etc., que són diferents de la titulació necessari per acreditar la solvència tècnica i professional, per poder puntuar en aquest apartat que ve detallat tant en els plecs com en l'annex 3.

Salutacions cordials,
Hola, Veig que no he resultat en primer lloc en cap dels lots presentats, tot i així la plataforma em requereix documentació: Títol: Requeriment de presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs per contractar Descripció: Atès que la vostra oferta ha estat seleccionada com la més avantatjosa econòmicament se us requereix perquè, en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquest requeriment, aporteu determinada documentació. Data fi de termini: 08/02/2022 14:00:00 " La meva pregunta és si la classificació és definitiva o encara es pot fer una oferta econòmica a la baixa. 26/01/2022 08:19h
Bon dia,

Estem davant d'un acord marc, i per tant consisteix en haver-hi diferents docents homologats per cada lot, per poder realitzar posteriorment els contractes basats. Encara que no estigui classificat en primera posició, si presenta la documentació requerida s'homologarà pels lots on ha quedat classificat.

No, no és possible presentar una nova oferta econòmica.

Salutacions cordials,
El dia 22 de desembre es van obrir els sobres (pliques) i es van indicar els canditats dels lots que havien superat els requisits establerts per fer la impartició de la formació. La pregunta és, on es pot consultat el llistat de les persones admeses? 05/01/2022 11:07h
Bon dia,
Aquesta informació encara no esta disponible. Un cop estigui disponible es notificarà a tots els licitadors.
Salutacions cordials,
Buenos días, me confirman que puedo presentar la oferta hasta las 15h de esta tarde? Me faltaba el certificado electrónico para firmar y me lo darán hoy al mediodía, tiempo de firmar todos los papeles y subiré la oferta. Muchas gracias 10/12/2021 10:17h
Buenos días,

Correcto, el plazo finaliza a las 15:00h. No obstante, le recomendamos que presente la oferta con tiempo por si hay alguna incidencia con la plataforma.

En caso de presentarse la oferta pasadas las 15:00 h, se inadmitirá.

Un saludo,
Bon dia, Me gustaría que me sacaran de dudas de cual podría ser el motivo, por el cual no me deja cargar el resumen y finalizar la propuesta?. no se donde esta el problema. Me gustaría que me pudieran ayudar con esta duda 09/12/2021 10:29h
Buenos días,

Se debe poner en comunicación con el Consorcio AOC en el siguiente número: 900.905.090

Saludos,
Bon dia, els documents que aniràn als sobres s'han d'anomenar d'alguna manera especial? És millor que no aparegui el nom de l'operador? Moltes gràcies. 09/12/2021 08:26h
Bon dia,

No, no hi ha cap exigència en aquest cas. Tampoc hi ha problema en què surti el nom del licitador.

Salutacions,
Moltes gràcies, en cas de no tenir firma electrònica puc firmar el DEUC, la declaració responsable i les ofertes a ma i després escanejar-les? 09/12/2021 08:23h
Bon dia,

No, s'ha de signar electrònicament.

Salutacions,
Una pregunta més: el DEUC ha d'estar previament registrat també a la web del Ministeri? Gràcies 03/12/2021 12:43h
Bon dia,

El DEUC s'ha d'emplenar i signar electrònicament, no cal cap registre.

Salutacions,
Hola, tinc dubtes sobre on he d'incloure alguns documents, com l'assegurança d'indemnització, el certificat d'estar al corrent a la TSS i Agència Tribitària i el certificat de delictes de naturalesa sexual. He d'incloure aquests documents en cadascun dels lots o per contra seran requerits més endavant si en resulto adjudicatari d'algun? 02/12/2021 14:01h
Bon dia,

No és necessari incloure aquests documents, seran requerits posteriorment en cas d'esdevenir adjudicatari.

Salutacions cordials,
Buenos días, es posible presentar la oferta sin estar todavía dado de alta como autónomo? En ese caso tampoco podría presentar el DEUC, pero la voluntad sería darse de alta y presentarlo en caso de que mi oferta sea aceptada. Muchas gracias! 29/11/2021 10:19h
Buenos días,

Es posible mediante una declaración responsable donde usted se comprometa a darse de alta.
El DUEC se debe presentar de todos modos.

Saludos,
Bona tarda, en l'apartat B. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA del DEUC, en els punts 1a) i 2a) en quant el volum de negocis: Pregunta: Es pot posar el corresponent a l'exercici 2021 si se sap el volum que es tindrà malgrat no s'ha acabat l'any? O ha de ser anys finalitzats? Gràcies. 29/11/2021 08:25h
Bon dia,

Ha de ser d'anys finalitzats.

Salutacions cordials,
Bon dia, com autònom i treballant en qualitat de formador i donant formacions sobre matèries incloses en plans d'estudis oficials del sistema educatiu espanyol tinc entès que no hauré de facturar amb IVA (Art. 20, punto 9 de la Ley IVA 37/1992), és correcte? Llavors, en aquest sentit, a la declaració responsable he de marcar que "NO està subjecte o es troba exempt de l'IVA o són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la no-subjecció o l'exempció"? Moltes gràcies! 26/11/2021 09:45h
Bon dia,

Sí, és correcte tal com s'estableix en la clàusula 5.1 del plec de clàusules administratives particulars els preus d'aquesta licitació es troben exemptes d'IVA. Ha de marcar aquesta casella en la declaració responsable.

Salutacions cordials,
Bon dia, el lot 44 i 45 que sembla formació compementaria, es farª presencial o online? 18/11/2021 09:49h
Bon dia,

En principi totes les formacions seran presencials.

Salutacions cordials,
Bona tarda, En la clàusula 15ª del PCAP, apartat 1er (pàg. 49) s'estableix que, un cop acceptada la proposta de la Mesa per l'òrgan de contractació, es sol·licitarà a "les empreses licitadores" la documentació acreditativa acreditativa de capacitat, solvència i disposició de mitjans. En els apartats 3er i 4rt de la mateixa clàusula es fa referència únicament a "la licitadora que hagi presentat la millor oferta" . Més tard en la clàusula 21.3.2 s'estableix que es sol·licitarà nova proposta en els contractes basats a "TOTES les persones homologades en cada un dels lots". Tot i que els diferents redactats semblen no coincidir, interpreto que de la resolució de l'AM és previsible que diverses empreses en resultin adjudicatàries. Podeu confirmar la interpretació? 15/11/2021 08:41h
Bon dia,

Respecte a la consulta formulada, les clàusules que menciona són en diferents fases del procediment:

- 1er Fase: Un cop classificades totes les ofertes rebudes, es sol·licitarà la documentació acreditativa de la seva oferta. Un cop aportada aquesta documentació s'homologarà els diferents licitadors per cada lot. Sí, pot haver-hi diferents persones homologades per cada lot, ja que estem davant d'un acord marc.


-2n Fase: Un cop homologats els licitadors per tots els lots. Les caps de centre abans d'adjudicar un contracte derivat, sol·licitaran ofertes a tots els licitadors homologats per aquell lot que es vol iniciar. En aquesta fase els licitadors podran variar la seva oferta econòmica a la baixa, però mai a l'alça.

Esperem haver resolt els seus dubtes.

Salutacions cordials,
Bona tarda, Si vull licitar per 2 lots. He d'emplenar 2 annex 1 declaració responsable? Gràcies. 12/11/2021 09:31h
Bon dia,

No la documentació que figura en el sobre A, es comuna per tots els lots.

El que s'ha d'emplenar totes les vegades necessaries depenen del número de lots, es el model d'oferta annex 3. Que consta en el sobre B.

Salutacions cordials,
Bon dia, No em queda clar en quin cas he d'emplenar l'annex 4 que és l'oferta contractes basats i l'annex 5 que és declaració responsable contractes basats. Gràcies anticipades. 11/11/2021 09:08h
Bon dia,

No s'han de emplenar els annexos 4 i 5, només són a model d'exemple de com es duran a terme els contractes basats. Cal emplenar els annexos 1, 2 i 3.

Salutacions cordials,
Bon dia, Segons clàusula 8, ..."només podran participar en la licitació autònoms". Aixó implica que només poden licitar persones físiques professionals? Tot i així en tot el document PLEC CLÀUSLES PARTICULARS ADMINISTRATIVES parla d'empreses, al punt 10.10 en referència a les UTEs, al punt 10.11 en referència al contingut del sobre A. Poden licitar empreses o autònoms? Pedro 11/11/2021 09:06h
Bon dia,

D'acord amb la clàusula 8.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen aquesta licitació: " L'habilitació empresarial o professional requerida en el present contracte és la validació per part del SOC per a poder exercir com a formador, complint els requisits que demana el SOC per a cada un dels lots a licitar. Per aquest motiu, només podran participar en la licitació autònoms".

En aquest sentit i tenint present que és el SOC el que finalment homologarà els formadors, i és requisit d'aquest que els formadors siguin autònoms.

Salutacions cordials,
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya