Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Abrera
Codi d'expedient:
5723/2021
Preguntes de Acisa: - Entenem que l'adjudicatari del contracte haurà d'assumir els costos de consum d'energia elèctrica dels dos punts de càrrega sense límit màxim de consum energètic. Es prega confirmació o aclariment. - Al capítol 4.1.10 Tarifes per l'usuari del servei indica que "Cas de que recapti l'adjudicatari, els ingressos que es generin per aplicació de les anteriors, poden revertir en una disminució de la factura mensual de l'adjudicatari a l'Ajuntament. Si s'arriba a un balanç mensual favorable a l'Ajuntament, aquesta decidirà la destinació final de l'excedent (a campanyes de promoció del servei, a inversió en nous punts, ingrés a l'Ajuntament, etc.)." D'aquesta lectura es desprèn que l'adjudicatari facturarà apart l'energia elèctrica a l'Ajuntament. Es pot confirmar a quin preu de terme fixe i de kWh facturarà l'adjudicatari a l'Ajuntament? 24/01/2022 09:15h
- El consum d'energia elèctrica anirà a càrrec de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant un comptador instal·lat a cada estació de recàrrega.
- El contractista recaptarà les tarifes que l'Ajuntament aprovi, en el seu moment, que hauran de pagar els usuaris. Aquestes tarifes, que li seran comunicades quan s'aprovin, seran les que es descomptaran del preu mensual a pagar pels serveis de manteniment (preventiu i correctiu) i de gestió dels serveis (App, etc.).
Bon dia, en el PCAP s'indica a la clàusula 5, que hi ha dos partides corresponents a: 'Serveis de manteniment preventiu i correctiu' i 'Serveis de gestió, facturació i cobrament a usuaris'; no hi ha el detall d'aquestes dues partides, si us plau, podrien facilitar el pressupost anual desglossat. Moltes gràcies 20/01/2022 10:18h
Considerant que el cost més important d'aquesta contractació és el subministrament i la instal·lació de les dues estacions de recàrrega, aquests costos ja estan desglossats i publicats a la licitació (projecte tècnic, pressupost en TCQ i justificació dels costos del projecte).
Bon dia, en los pliegos se hace referencia a un portal web y una aplicación móvil para el ayuntamiento, ¿habría que crear un portal y aplicación nuevos o valdría con que el ayuntamiento dispusiera de un perfil dentro de una plataforma y aplicación ya disponible con las mismas funcionalidades? Moltes gràcies 17/01/2022 09:07h
No hi hauria cap problema en aprofitar una plataforma ja creada.
Si us plau poden publicar el pressupost desglossat, així com, en format Excel i/o editable. 17/01/2022 09:06h
Es publica el pressupost del projecte en TCQ i la justificació dels preus del projecte.
Bon dia, En el document "Projecte estacions..." en la pàgina 71 s'indica el capítol G. Pressupost d'execució material de la 72 a 80, però surten en blanc. - Si us plau poden publicar el pressupost desglossat, així com, en format Excel i/o editable. També, com s'indica en el PCAP clàusula 5, a part de l'obra (anterior pregunta), també s'indica dos partides més ('Serveis de manteniment preventiu i correctiu' i ' Serveis de gestió, facturació i cobrament a usuaris'): - També podrien facilitar el pressupost anual desglossat, si us plau. Moltes gràcies 11/01/2022 13:52h
Es publica el projecte de la instal·lació complet.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya