Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Transports de Barcelona, SA
Codi d'expedient:
14925484

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Con respecto a la última pregunta, en el PCAP no especifica que haya que presentar declaración individual de lo ofertado en el Anexo 1, si se ha presentado la oferta, y no se ha incluido declaración al respecto, cómo lo se puede adjunntar. 24/11/2021 11:27h
Llegado el momento de analizar la documentación de ese sobre si fuera necesario se les realizará una solicitud de aclaración/enmienda para que puedan aportarla.
Bon dia, al Annex 1 Oferta Económica, ja s'inclou per cumplimentar el tema de la garantia i avançament de la entrega. És necessari fer una declaració individual de cada apartat?? 23/11/2021 07:51h
Sí, cal incloure una declaració responsable individual.
Encara que sigui a preu zero, és possible tenir l'arxiu de pressupost en format BC3 o TCQ? 19/11/2021 11:34h
Només disposem dels amidaments en format Excel.
Ens podeu confirmar si la visita a les instal·lacions és obligatòria? 19/11/2021 08:51h
La visita a les instal·lacions no es obligatòria.
Referent a la resposta de la primera pregunta, del 04/11/2021 a les 09:44h. Comenteu que "només estan valorades del partides alçades a justificar". En quin dels documents estan valorades aquestes partides alçades??? 17/11/2021 08:13h
- 1 PAVAUX01 pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra 1.750¤ (PEM)
- 2 PAVAUX10 pa Partida alçada a justificar relacionada amb tots els imprevistos corresponents a les instal·lacions elèctriques, a les instal·lacions de climatització (Canonades i elements auxiliars), a les instal·lacions de gas i a tots els imprevistos d'obra civil i arquitectura 13.000¤ (PEM)
Bon dia, escric per poder coordinar una visita per poder realitzar la valoració del contracte present. Gràcies. 17/11/2021 08:10h
Avui quedarà publicada la visita a obra pel proper dilluns 22/11
El apartado Y del Cuadro de Características del Contrato establece hasta 12 puntos por el incremento de garantía y hasta 8 puntos por la reducción de entrega de la instalación. Sin embargo, los rangos de valoración establecen 10-12,5-15 y 5-7,5-10 puntos, para cada criterio respectivamente. ¿Hay que ofertar 36 meses de garantía y reducción de plazo de más de 3 semanas para obtener la puntuación máxima (12 y 8 puntos)? 16/11/2021 13:49h
Avui quedarà publicada una correcció d'errata de l'apartat Y del Plec de Condicions Particulars
Bona tarda, pel que fa a la retirada de la refredadora existent i la col·locació de les noves refredadores, a les fotografies del projecte es pot observar que hi ha una estructura amb bigues d'acer que sembla que està just per sobre de la refredadora actual a més de diferents canonades. Aquesta estructura, afecta a la maniobrabilitat per fer la retirada i futura col·locació dels nous equipos? Si és així, entenem que pel tal de poder retirar la refredadora i col·locar les noves, caldrà tallar aquesta estructura, reforzar-la i una vegada realitzats els treballs, tornar a deixar-ho com en l'actualitat. En els amidament no hi ha cap partida per a realitzar aquests treballs. Com s'ha de contemplar? A quina partida s'ha de contabilitzar aquest cost? O bé les bigues no afecten i les actuacions es poden realitzar sense modificar aquesta part? Moltes gràcies. Salutacions. 16/11/2021 12:38h
En principi no afecten a les actuacions que s'han de realitzar.
En cas que presenti declaració de no subcotratar, i fos adjudicatari i necessita subcontractar, ja no tindria aquesta possibilitat 12/11/2021 11:29h
Us hem de remetre al contintug del Plec Particulars i en concret a les clàusules 17.1.vi, 22.8 i les específiques que regulen aquest tema.
Quan es podrà realitzar la visita? És obligatòria? 11/11/2021 10:12h
No s'ha previst visita a obra, però si creieu que ha pot ser necessaria la programariem. Aquesta visita, en cas que es programés, no seria obligatòria.
En la preparación de la licitación es obligatorio Annex 3sc Declaración Responsable Subcontrata, si no se tiene previsto subcontratar se presenta declaración manifestando que no se tiene previsto subcontratar, o el mismo anexo 3sc dejandolo en blanco?. 11/11/2021 08:58h
En ese caso hay que presentar una declaración indicando que no está previsto subcontratar.
Hola, Al PCAP diu "El Contractista està obligat a fer compatibles els seus treballs amb l'explotació normal de l'edifici, també amb els serveis, arribant si fos necessari a realitzar els treballs només en hores nocturnes o festives fora de l'horari normal de servei, en jornada reduïda i en aquest cas condicionant-se a les limitacions imposades per les normatives de TMB". Ens podeu confirmar si els treballs hauran de ser majoritariament en horari nocturn o festius? o si per el contrari es preveu que es puguin desenvolupar les obres majoritariament en horari diürn? 09/11/2021 08:19h
Majoritàriament els treballs seran en horari diürn.
És possible poder tenir l'arxiu del pressupost, amb preu per partides, en format BC3 o TCQ? Gràcies. 09/11/2021 08:17h
No s'ha previst la publicació de l'arxiu amb preus unitaris.
Voldríem saber on podríem trobar el document (Excel, PDF o Word) on s'especifiqui el pressupost per a cada una de les partides, a part de l'amidament (el qual ja està adjunt com a document Excel a la licitació), per tal de poder ajustar-nos-hi adequadament. 04/11/2021 09:44h
El pressupost és mut i només estan valorades les partides alçades a justificar.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya